Innhold

Designprofil

Les vår designprofil i vår designhåndbok.

Kommunevåpen

Kommunens navn er sammensatt av «Ull» fra norrøn mytologi og «aker», som betyr åker. Ullr var en gud for jakt og idrett. Stedet der Ullensaker kirke ligger i dag het tidligere Ullinshov – hovet til Ullrs ære. Ullensakers kommunevåpen er et ikke-heraldisk merke fra nyere tid som forestiller guden Ullr.

Ullensakers kommunevåpen og navnetrekket utgjør logoen. Selve kommunevåpenet kan gjengis i to forskjellige varianter, avhengig av om det skal gjengis i en farge- eller sort/hvitt-trykksak.

Horisontal og vertikal logo

Hovedlogoen til Ullensaker kommune er den horisontale varianten. Den vertikale logoen brukes når formatet eller plassen krever det.

Logo til trykk

Kommunevåpen_horisontal_CMYK

Kommunevåpen_horisontal_CMYK svart/hvitt

Kommunevåpen_vertikal_CMYK

Kommunevåpen_vertikal_CMYK_svart/hvitt

 

Logo i eps. format

Kommunevåpen_horisontal_CMYK.eps 

Kommunevåpen_horisontal_sh_CMYK.eps

Kommunevåpen_vertikal_CMYK.eps

Kommunevåpen_vertikal_sh_CMYK.eps

 

Logo i Ai. format

Kommunevåpen_horisontal_CMYK_Ai

Kommunevåpen_horisontal_sh_CMYK.ai

Kommunevåpen_vertikal_CMYK.ai

Kommunevåpen_vertikal_sh.ai

 

Bruk av kommunevåpenet og logo

Kommunevåpenet og logo kan bare benyttes etter avtale med Ullensaker kommune. Kommunevåpenet skal alltid brukes når det er nødvendig å vise at Ullensaker kommune utøver myndighet eller forvalter ansvar. Dette gjelder både intern og ekstern informasjon. Eksempler kan være brosjyrer, annonser, plakater og kontordokumenter som inneholder bestemmelser som er vedtatt av Ullensaker kommune, samt budsjettdokumenter, innkalling til møter og utlysing av ledige stillinger. Dersom Ullensaker kommune er likeverdig samarbeidspartner i et prosjekt, skal ingen av samarbeidspartnernes designprogram brukes. Det bør da utvikles et eget grafisk uttrykk for prosjektet. Dersom én av partene i et samarbeidsprosjekt har det formelle ansvaret for prosjektet, er det denne partens designprogram som skal brukes. Dersom Ullensaker kommune er sponsor, kan byvåpenet plasseres nederst på flaten sammen med eventuelt andre sponsorers logoer.

Beskyttelsesområder

For at logoen til Ullensaker kommune skal vises tydelig, skal den alltid stå på en rolig bakgrunn. Det er også viktig at andre grafiske elementer ikke står for nær logoen og beskyttelsesområdet beskrives under. Hovedregelen er at den horisontale logoen brukes, og at den plasseres øverst til venstre på formatet.

Som primærtypografi for overordnet visuell profil er Museo Sans og Adobe Caslon valgt.

Arial er benyttet som sekundærtypografi.


Publisert: 30.01.2017 12:34:55
Sist endret: 04.04.2024 14:12