Kjære innbyggere i Ullensaker. Nå vil vi beklage overfor dere at vi ikke har informert godt nok om hvordan parkeringsreguleringen i kommunen fungerer, hvilke nye områder som skiltes, og hvordan dere kan stå lovlig parkert på de offentlige parkeringsplassene.

Grunnen til at vi begynte med parkeringsregulering i Ullensaker, var at politikerne våre ville gjøre det enklere og hyggeligere å ferdes i kommunen, både for myke trafikanter og for bilister som opplever at plasser er fylt opp av feilparkerte og langtidsparkerte kjøretøy. I sentrum må man betale for å stå parkert på offentlige parkeringsplasser. Kommunens øvrige parkeringsområder er det gratis å parkere på, men deler av døgnet kan du bare stå i 3 eller 5 timer mot at du markerer med en urskive eller skriver på en lapp i frontruta når parkeringen startet. Denne ordningen har vi ikke informert godt nok om. Urskiver fås kjøpt i de fleste bilrekvisitabutikker.

De siste ukene har vi satt opp parkeringsskilter flere nye steder ved kultur- og idrettsanlegg og utfartsområder. Dette har flere av dere lagt merke til – men kanskje først da det lå en gul lapp under vindusviskeren. Her er det gratis å parkere, men deler av døgnet kreves det at man på urskive eller påskrevet lapp oppgir når parkeringen startet. For områdene Jessheim idrettspark ved Karl Norbecks veg, Jessheim idrettspark ved Kverndalsvegen 49 og på motsatt side av Kverndalsvegen 49, vil vi betale tilbake til dem som har fått gebyr for ikke å har markert på urskive, og vi stanser midlertidig å gi gebyrer på disse stedene. Dette fordi disse stedene er blitt skiltet i perioden hvor butikker har vært stengt grunnet smitteverntiltak og urskiver dermed har vært mindre tilgjengelige enn ellers.

I tiden frem mot sommeren vil vi prøve å nå alle innbyggere med informasjon om parkering. Vi vil dele informasjon flere steder, i både digitale og fysiske kanaler, og dessuten på stedene hvor det parkeres. Vi vil fortelle dere hvordan dere parkerer lovlig på offentlige plasser og hvordan dere kan få tak i urskiver. Våre parkeringsbetjenter vil dessuten dele ut informasjon og urskiver til bilister som står parkert på offentlige plasser.
Andre ting vi vil gjøre, er å vurdere om oppmerking og skilting på offentlige parkeringsplasser i kommunen er godt og tydelig nok.


Publisert: 03.05.2021 13:39
Sist endret: 04.05.2021 12:13