Aktuelt

 • Renovasjon - forsinkelse på rute 115

  Les saken »

 • Statsborgerprøven 9. mai

  Les saken »

 • Norskprøve sommeren 2018

  Les saken »

 • Nye kveldskurs på Voksenopplæringen starter 9./10. april

  Les saken »

 • Ullensaker kommune øker gebyr for vann og avløp.

  Snart kommer fakturaen fra kommunen hvor du betaler gebyr for vann og avløpstjenester. Alle i Ullensaker vil få økt gebyr.

  Les saken »

 • Vil du være natteravn og bidra til å ta vare på ungdommene i Ullensaker?

  I Ullensaker har vi fokus på forebyggende arbeid, gode tverrfaglige samarbeid og samarbeid med frivilligheten. Vi ønsker å ta vare på ungdommene som beveger seg rundt i kommunen vår. Både politiet og kommunen gjør en viktig og nyttig jobb på dette området.

  Les saken »

 • Påskeåpningstider på biblioteket

  Tenk deg en tur på biblioteket i påsken? Sjekk ut åpningstidene for Jessheim bibliotek. Kløfta bibliotek er stengt hele påskeuka.

  Les saken »

 • 350 000 kroner er fordelt til barne- og ungdomsstiltak på skoler og fritidsklubber

  Tirsdag 13. mars ble økonomiske midler til barne- og ungdomsstiltak fordelt i Barn og unges kommunestyre og Kommunestyret.

  Les saken »

 • Velkommen til Frøbiblioteket på Kløfta bibliotek

  Mandag 19. mars kl. 12.30 er det offisiell åpning v/ ordfører Tom Staahle av frøbiblioteket på Kløfta bibliotek.

  Les saken »

 • Ullensaker kommunale barnehager tar i bruk appen MyKid

  Nå er det slutt på lapper og eposter fra barnehagene til foresatte for barn i Ullensaker kommunale barnehager.

  Les saken »

 • Store snømengder blokkerer rømningsveier

  Øvre Romerike brann og redning IKS er bekymret for store snømengder som kan blokkere rømningsveier.

  Les saken »

 • Kommunale kulturtilskudd 2018

  Lag, foreninger og andre kulturaktører som driver med kunst- og kulturaktiviteter i Ullensaker kan søke kulturtilskudd for 2018 innen søknadsfristen 1. mai.

  Les saken »

 • Babytreff! på biblioteket

  Ønsker du inspirasjon til å synge med barnet ditt? Ønsker du å møte andre med små barn til en hyggelig stund på biblioteket med litt faglig påfyll? Da er dette noe for deg!

  Les saken »

 • Nå kan du sikre deg plass på Forskerfabrikkens sommerskole!

  Ullensaker kommune inviterer til nye sommerskoler i samarbeid med Forskerfabrikken. Bli med på en morsom sommerskole stappfull av forskeropplevelser du sent vil glemme!

  Les saken »

 • Se hvem som får Kulturpriser og Stipend i 2018!

  Onsdag 28. februar vedtok Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur (HTIK) tildeling av Kulturpris, Kulturvernpris og Stipend til unge lovende utøvere for 2018.

  Les saken »

 • I dag klippet vi snoren for den nye legevakten

  I morgen fra kl.12.00 tar den nye legevakten i mot pasienter i de nye lokalene på Gardermoen Campus.

  Les saken »

 • Lokal kulturuke på biblioteket

  Mandag 5. mars starter Lokal kulturuke i Ullensaker, og biblioteket har mange arrangement for små og store.

  Les saken »

 • Ullensaker er gode på inkludering av flyktninger, men vi er helt avhengige av at alle bidrar, fra politikere til den enkelte innbygger i kommunen.

  Vi ønsker oss flere nordmenn på våre språkkaféer

  Les saken »

 • Vi skal bygge ny barneskole på Algarheim

  Anleggsarbeidet og utbedring av vann og avløp har startet og vil pågå frem til august 2018

  Les saken »

 • Har du måkt snøen fra taket ditt?

  De siste ukene har vi måkt mye snø fra takene på offentlige bygg.

  Les saken »

 • Vi har målt isen på Nordbytjernet

  Det er vinterferie og mange vil kanskje bevege seg ut på isen på Nordbytjernet.

  Les saken »

 • Fjerning av snø på Romsaas

  Les saken »

 • Vannavstengning Langbråten/Romsaas

  Les saken »

 • Velkommen til språkkafé torsdag 1. mars i Jessheim kirke

  Språkkaféen er en flerkulturell møteplass for flyktninger bosatt i Ullensaker

  Les saken »

 • Dette visste du kanskje ikke om strøing, brøyting og snørydding?

  Noen mener at kommunen bør sørge for like brede veier om vinter som på sommeren. At veiene til enhver tid skal være ryddet for snø og ikke være glatte. Dette er selvsagt vårt ønske også, men det lar seg rett og slett ikke alltid gjøre.

  Les saken »

 • Nye svømmekurs for innvandrere bosatt i Ullensaker starter opp i uke 9

  Her kan du se kursoversikten og påmeldingsinformasjon for kurset som er i regi av Ullensaker idrettsråd

  Les saken »

 • Her er årets første nummer av KVEKA

  KVEKA er et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum

  Les saken »

 • Den Kulturelle Spaserstokken for mars

  I mars er det Lokal kulturuke i Ullensaker med hele 108 arrangement i løpet av 14 dager! I tillegg er det byvandring i Oslo, teater, kåseri, foredrag, boklansering, foredrag m.m.

  Les saken »

 • Klart for utbyggingen av Bakkedalen idretts- og aktivitetspark.

  I Kommunestyremøtet 13. februar ble reguleringsplanen for Idrettsparken vedtatt. Det betyr at Ullensaker kommune og Kløfta IL nå forbereder utbyggingen av idretts- og aktivitetsparken.

  Les saken »

 • Fjerning av snø i Jessheim sentrum

  Les saken »

 • Legevakten på Jessheim får nye lokaler 28 februar.

  Fra 28. februar finner du legevakten i Ragnar Strøms veg 6, i vårt nye Helsehus.

  Les saken »

 • På mandag åpner Gystadmarka ungdomsskole dørene for 304 spente elever.

  Gystadmarka ungdomsskole står klar til bruk og det er et skolebygg som vil bane vei for fremtidens skolebygg.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune ser på muligheten for å bygge omsorgsboliger i Kverndalen

  I flere år har Ullensaker prøvd å finne et egnet sted for en god boligløsning for innbyggere med kroniske ruslidelser.

  Les saken »

 • Nytt "levende" rom på biblioteket på Jessheim

  26. januar åpner biblioteket på Jessheim et nytt «levende» rom som skal gi opplevelser og kunnskap gjennom virtuelle virkemidler.

  Les saken »

 • Ekstraordinær båndtvang i Ullensaker kommune

  Les saken »

 • Det levende rommet på Jessheim bibliotek

  Ullensaker bibliotek åpner en helt ny virtuell arena i andre etasje på Jessheim bibliotek

  Les saken »

 • Skiløyper og friområder er for alle – vis hensyn

  Alle som ønsker å være i aktivitet i Ullensaker har mulighet til det, enten du går på ski, to bein eller fire bein. Men vis hensyn og ta vare på skispor og turløyper som kommunen og frivillige jobber for å tråkke opp og holde i orden. Mange har diskutert om skiløyper er til for alle eller bare for de med ski på beina i det siste. Svaret er enkelt - bruk naturen, men vis hensyn.

  Les saken »

 • Den Kulturelle Spaserstokken for februar

  I februar er det bl.a. oppstart av Livsgledekor, formidling om omvising i utstillingen Akershus Gjendiktet, foredrag om evolusjon, nytt show med Kirsti Sparebo, Vocuskveld m/ Roar Vea, kåseri om Peder Balke. I tillegg til lesesirkel, kåserier, konserter, foredrag, turer m.m.

  Les saken »

 • Jessheim Sørøst - orientering

  Tirsdag 23. januar kl. 17:30: Grunneiere Jessheim sørøst holder en orientering for gruppelederne i Formannskapssalen

  Les saken »

 • Økning i vann- og avløpsgebyrer fra 1.1.2018

  Alle skal betale gebyr for kommunens vann- og avløpstjenester. Av flere årsaker må du være forberedt på en økning av årsgebyr fra 2018. Prisen for tjenestene blir besluttet hvert år av kommunestyret. I tillegg er forskrift om vann- og avløpsgebyrer endret fra 1.1.2018.

  Les saken »

 • Forsinkelser på søppeltømming

  Les saken »

 • Vårens program på Ullensaker bibliotek

  Vårens program på Ullensaker bibliotek er nå klart.

  Les saken »

 • Print ut med Princh på biblioteket

  Begge våre bibliotek har nå utskriftsløsningen Princh.

  Les saken »

 • Gebyrforskrifter for kommunens vann- og avløpstjenester

  Gebyrforskrifter for kommunens vann- og avløpstjenester trer i kraft 1.1.2018

  Les saken »

 • Vannmåleravlesning må rapporteres snarest

  Les saken »

 • Ullensaker bibliotek Kløfta åpner i helt ny drakt

  Onsdag 3. januar kl. 12.00 åpner Kløfta bibliotek

  Les saken »

 • Hva kan det lokale kulturlivet delta på i 2018?

  Et spennende år er forbi og et nytt er i gang. Også i 2018 arrangeres det kulturuker, temauker og arrangement der kulturlivet i Ullensaker inviteres til å være med.

  Les saken »

 • Tømmedag for avfall kan være noe endret i forbindelse med jul og nyttår

  Les saken »

 • Meldeknapp for å varsle om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen

  Ullensaker kommune har tatt i bruk et meldingssystem for å varsle direkte til skolen ved mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

  Les saken »

 • GNIST - mat og opplevelser, dette er det nye navnet på kaféen utenfor kinoen

  Rådhusets kantine er mer enn bare en kantine i første etasje på rådhuset.

  Les saken »

 • Borgerlig vigsel/vielse i Ullensaker

  Fra 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører eller varaordfører i Ullensaker kommune.

  Les saken »

 • Du er invitert til 50 års jubileum

  Les saken »

 • Gikk du glipp av informasjonsmøte om 3. rullebanen?

  Les saken »

 • Her er ungdomsrådet i Ullensaker kommune

  Ungdommer skal gi råd til kommunestyret i saker som omhandler ungdom.

  Les saken »

 • Ny legevakt åpner 28. februar

  Legevakten på Jessheim får nye lokaler i februar 2018

  Les saken »

 • Leseguider for foresatte på flere språk!

  Hovin skole har i samarbeid med Ullensakerskolens leseveiledere utarbeidet leseguider for foresatte på flere språk.

  Les saken »

 • Vi inviterer til informasjonsmøte om bygging av omsorgsboliger i Peder Wætthens Veg, Kverndalen

  Torsdag 7. desember og torsdag 14. desember kl.17.00 holder vi informasjonsmøter om byggingen av omsorgsboliger i Kverndalen.

  Les saken »

 • Snakk med en byggesaksbehandler

  Les saken »

 • Nye takster for parkering ved stasjonene fra 1. desember 2017

  Ny pris for parkeringsoblat knyttet til periodebillett blir 100 kr, mens dagsbillett vil koste 40 kr fra 1. desember 2017.

  Les saken »

 • Informasjonsmøte om prosessen med 3. rullebane

  Mandag 4. desember 2017 kl. 18.00 inviterer vi til informasjonsmøte om prosessen med 3. rullebane. Møtet holdes i Kong Rakne i Ullensaker kulturhus.

  Les saken »

 • Vi sender ut en kort undersøkelse på sms

  Vi starter i dag med utsendelser av sms med lenke til en kort undersøkelse for å finne ut hvordan innbyggere håndterer avfallet sitt.

  Les saken »

 • Spennende stilling Øvre Romerike

  Les saken »

 • Isbanen i Jessheim idrettspark

  Den kunstfrosne isbanen i Jessheim idrettspark

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Les saken »

 • Jessheim ishall er åpen

  Les saken »

 • Invitasjon til boligsosial konferanse

  Les saken »

 • Vannavstengning Pinnebekken 01.11.17

  Les saken »

 • Et budsjett for fremtidens muligheter og utfordringer

  Ullensaker kommune er en av Norges beste kommuner å bo i. Vi har gode og varierte tjenester, og tilbakemeldinger fra innbyggerne viser at vi oppnår høy score både på tjenester og omdømme. Det skal være enkelt å være innbygger i Ullensaker.

  Les saken »

 • Ullensaker kommunen har bestilt rapport om flyforurensning og flystøy

  Ullensaker kommunen har bedt Nasjonalt Folkehelseinstitutt undersøke om flystøy og forurensing kan ha betydning for kommunens innbyggere.

  Les saken »

 • Jessheim is og flerbrukshall er klar til bruk igjen mandag 23. oktober kl 10.00

  Les saken »

 • Etter å ha gått med bøsse for TV-Aksjonen følte jeg meg glad

  7.klassingene på Jessheim skole og ressurssenter er ikke i tvil om at å være bøssebærer for TV-Aksjonen er en god gjerning som bidrar til å hjelpe noen som virkelig trenger det.

  Les saken »

 • Har du flyttet?

  Les saken »

 • 14. dagers tømming på mat- og restavfall fra 01. oktober

  Les saken »

 • Vaksinasjon mot influensa

  Les saken »

 • Kommunen og idretten i tett samarbeid om Landsturneringen

  Norges håndballforbund sammen med Idrettsrådet og Ull/kisa håndball og fotball troppet opp på rådhuset for å takke kommunen for deres upåklagelige innsats ved gjennomføringen av landsturnering.

  Les saken »

 • Bygging av Jessheim svømmehall skal ut på anbud i høst

  Ullensaker kommune inviterer entreprenører til frokostmøte for å gi dem informasjon om prosjektet.

  Les saken »

 • Vi møtte ungdommer til dialog om alkohol og narkotika på Jessheim videregående skole.

  Politiet og Ullensaker kommune markerte denne uken kampanjen narkotikafri skole på Jessheim videregående skole.

  Les saken »

 • Misfarget vann Kløfta

  Les saken »

 • Resultatet av forhåndsstemmingen i Ullensaker er klart

  I Ullensaker var det 32,5% av alle stemmeberettigede som valgte å forhåndsstemme

  Les saken »

 • Leksehjelp på Frivilligsentralen

  Leksehjelp for 1.- 4. klasse på Frivilligsentralen torsdager kl. 15.30 - 17.00. Gratis tilbud.

  Les saken »

 • Renovasjonsavvik

  Forsinkelser på restavfall i dag for rute 423. forsinket på grunn av feil på renovasjonsbilen. Blir tømt i dag, starter på ruten i ettermiddag.

  Les saken »

 • Tekniske problemer med Sentralbordet

  Bruk direktenummer som finnes under kontakt oss

  Les saken »

 • Klart for utbygging i Gardermoen Næringspark

  Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen løser opp veiknuten som har hindret utbygging i Gardermoen Næringspark i årevis

  Les saken »

 • En ny parkeringsplass – tryggere levering til skolene

  Vi skal øke kapasiteten på parkeringsplass P1 Gystadmarka.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune ber Statens Vegvesen og Lensmannen trygge farlig veistrekning

  I dag sendte ordfører Tom Staahle brev til Statens Vegvesen og Lensmannen med klar oppfordring.

  Les saken »

 • Valg 2017 - Du kan stemme ved våre bo- og aktivitetssenter

  Tirsdag, onsdag og torsdag denne uken vil det være mulig for beboere, ansatte og besøkende på våre bo- og aktivitetssenter å avgi sin stemme der.

  Les saken »

 • Kommunaldirektør for Skole og barnehage, Gry Sjødin Neander, slutter i Ullensaker kommune etter 6 år.

  Yngve Rønning konstitueres i stillingen fra 11. september og fram til ny kommunaldirektør er tilsatt.

  Les saken »

 • Sterk og stødig! gruppetrening for seniorer

  Hender det at du føler deg ustø? Er du 65+?Merker du at balansen ikke er like god som før?

  Les saken »

 • Nå skal ungdomsrådet i Ullensaker etableres - nominasjonen er startet

  Er du mellom 15 og 19 år, og ønsker å påvirke lokale politiske beslutninger som er viktige for ungdom?

  Les saken »

 • Badevannsprøver i Ullensaker

  Badevannskvaliteten er gjennomgående god.

  Les saken »

 • Husk alltid å vise do- og fettvett

  Vi vil minne våre innbyggere på å vise do- og fettvett.

  Les saken »

 • I år når vi målet vårt om å ha en lærling per 1000 innbygger.

  Denne uken startet 23 nye lærlinger i Ullensaker kommune. Sammen med lærlingene som startet hos oss i fjor utgjør de til sammen 34 lærlinger.

  Les saken »

 • Stenging av Furusethgata

  Les saken »

 • Gangveg ved Trondheimsvegen på Jessheim

  Les saken »

 • Åpningstider på voksenopplæringen fra 17. august

  Voksenopplæringen har veldig stor pågang på telefon i begynnelsen av et skoleår. Vi ringer tilbake så raskt vi har anledning.

  Les saken »

 • Nytt regelverk mot mobbing

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø.

  Les saken »

 • Stenging av Storgata på Jessheim i forbindelse med Jessheimdagene

  Les saken »

 • Forsinkelse på tømming av plast brønner

  Les saken »

 • Ledig stilling systemforvalter

  Les saken »

 • Bassenget på Nordby ungdomsskole stengt t.o.m. uke 36 grunnet vedlikehold

  Bassenget på Nordby ungdomsskole er stengt til og med uke 36 grunnet vedlikehold.

  Les saken »

 


Publisert: 02.06.2016 14:59
Sist endret: 21.02.2018 13:47

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?