Aktuelt

 • Lions Fredsplakatkonkurranse

  Flott utstilling av alle bidragene til Lions Fredsplakatkonkurranse på Kløfta bibliotek

  Les saken »

 • Alle brøytemannskaper er ute

  Les saken »

 • Vårens program på Ullensaker bibliotek

  Vårens program på Ullensaker bibliotek er nå klart.

  Les saken »

 • Print ut med Princh på biblioteket

  Begge våre bibliotek har nå utskriftsløsningen Princh.

  Les saken »

 • Gebyrforskrifter for kommunens vann- og avløpstjenester

  Gebyrforskrifter for kommunens vann- og avløpstjenester trer i kraft 1.1.2018

  Les saken »

 • Vannmåleravlesning må rapporteres snarest

  Les saken »

 • Nye svømmekurs for innvandrere bosatt i Ullensaker starter opp i januar

  Her kan du se kursoversikt og påmeldingsinformasjon for kursene som er i regi av Ullensaker idrettsråd

  Les saken »

 • Lokal Kulturuka - Lag, foreninger og andre kulturaktører inviteres til å være med!

  Lokal Kulturuke 2018 – det lokale kulturlivets egen store, årlige markering i Ullensaker – går av stabelen i tidsrommet mandag 5. – søndag 18. mars! Vi ønsker kulturaktivitet i hele kommunen på alle arenaer—intet sted er for lite—intet sted er for stort. Lag, foreninger og andre kulturaktører inviteres herved til å være med! Frist for å komme med i programmet er 23. januar.

  Les saken »

 • Ullensaker bibliotek Kløfta åpner i helt ny drakt

  Onsdag 3. januar kl. 12.00 åpner Kløfta bibliotek

  Les saken »

 • Hva kan det lokale kulturlivet delta på i 2018?

  Et spennende år er forbi og et nytt er i gang. Også i 2018 arrangeres det kulturuker, temauker og arrangement der kulturlivet i Ullensaker inviteres til å være med.

  Les saken »

 • Tømmedag for avfall kan være noe endret i forbindelse med jul og nyttår

  Les saken »

 • Servicetorg og sentralbordets åpningstider i romjulen

  Servicetorget og sentralbordet har reduserte åpningsider i julen

  Les saken »

 • Meldeknapp for å varsle om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen

  Ullensaker kommune har tatt i bruk et meldingssystem for å varsle direkte til skolen ved mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

  Les saken »

 • Den Kulturelle Spaserstokken for januar

  I januar er det foredrag med bl.a. tidligere ledere av seksjon for vold- og seksualforbrytelser i Oslo Politidistrikt Hanne Kristin Rohde, generalsekretær i Fortidsminneforeningen Ola Fjeldheim, temakveld om biler, bok-kaffe om eBokBib, matinékonsert med sanger av Vera Lynn, offisiell åpning av vandreutstillingen Akershus Gjendiktet og Norgespremiere av The Wiz, Ullensaker kulturhus og Ullensaker teater sitt samarbeidsprosjekt. I tillegg er det kåserier, lesesirkel, konserter og turer m.m.

  Les saken »

 • GNIST - mat og opplevelser, dette er det nye navnet på kaféen utenfor kinoen

  Rådhusets kantine er mer enn bare en kantine i første etasje på rådhuset.

  Les saken »

 • Borgerlig vigsel/vielse i Ullensaker

  Fra 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører eller varaordfører i Ullensaker kommune.

  Les saken »

 • Du er invitert til 50 års jubileum

  Les saken »

 • Gikk du glipp av informasjonsmøte om 3. rullebanen?

  Les saken »

 • Her er ungdomsrådet i Ullensaker kommune

  Ungdommer skal gi råd til kommunestyret i saker som omhandler ungdom.

  Les saken »

 • Ny legevakt åpner 28. februar

  Legevakten på Jessheim får nye lokaler i februar 2018

  Les saken »

 • Leseguider for foresatte på flere språk!

  Hovin skole har i samarbeid med Ullensakerskolens leseveiledere utarbeidet leseguider for foresatte på flere språk.

  Les saken »

 • Vi inviterer til informasjonsmøte om bygging av omsorgsboliger i Peder Wætthens Veg, Kverndalen

  Torsdag 7. desember og torsdag 14. desember kl.17.00 holder vi informasjonsmøter om byggingen av omsorgsboliger i Kverndalen.

  Les saken »

 • Snakk med en byggesaksbehandler

  Les saken »

 • Nye takster for parkering ved stasjonene fra 1. desember 2017

  Ny pris for parkeringsoblat knyttet til periodebillett blir 100 kr, mens dagsbillett vil koste 40 kr fra 1. desember 2017.

  Les saken »

 • Informasjonsmøte om prosessen med 3. rullebane

  Mandag 4. desember 2017 kl. 18.00 inviterer vi til informasjonsmøte om prosessen med 3. rullebane. Møtet holdes i Kong Rakne i Ullensaker kulturhus.

  Les saken »

 • Vi sender ut en kort undersøkelse på sms

  Vi starter i dag med utsendelser av sms med lenke til en kort undersøkelse for å finne ut hvordan innbyggere håndterer avfallet sitt.

  Les saken »

 • Spennende stilling Øvre Romerike

  Les saken »

 • Ishockeybanen i Jessheim idrettspark

  Den kunstfrosne ishockeybanen i Jessheim idrettspark er klar for bruk.

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Les saken »

 • Jessheim ishall er åpen

  Les saken »

 • Invitasjon til boligsosial konferanse

  Les saken »

 • Vannavstengning Pinnebekken 01.11.17

  Les saken »

 • Et budsjett for fremtidens muligheter og utfordringer

  Ullensaker kommune er en av Norges beste kommuner å bo i. Vi har gode og varierte tjenester, og tilbakemeldinger fra innbyggerne viser at vi oppnår høy score både på tjenester og omdømme. Det skal være enkelt å være innbygger i Ullensaker.

  Les saken »

 • Ullensaker kommunen har bestilt rapport om flyforurensning og flystøy

  Ullensaker kommunen har bedt Nasjonalt Folkehelseinstitutt undersøke om flystøy og forurensing kan ha betydning for kommunens innbyggere.

  Les saken »

 • Jessheim is og flerbrukshall er klar til bruk igjen mandag 23. oktober kl 10.00

  Les saken »

 • Etter å ha gått med bøsse for TV-Aksjonen følte jeg meg glad

  7.klassingene på Jessheim skole og ressurssenter er ikke i tvil om at å være bøssebærer for TV-Aksjonen er en god gjerning som bidrar til å hjelpe noen som virkelig trenger det.

  Les saken »

 • Har du flyttet?

  Les saken »

 • 14. dagers tømming på mat- og restavfall fra 01. oktober

  Les saken »

 • Vaksinasjon mot influensa

  Les saken »

 • Kommunen og idretten i tett samarbeid om Landsturneringen

  Norges håndballforbund sammen med Idrettsrådet og Ull/kisa håndball og fotball troppet opp på rådhuset for å takke kommunen for deres upåklagelige innsats ved gjennomføringen av landsturnering.

  Les saken »

 • Bygging av Jessheim svømmehall skal ut på anbud i høst

  Ullensaker kommune inviterer entreprenører til frokostmøte for å gi dem informasjon om prosjektet.

  Les saken »

 • Vi møtte ungdommer til dialog om alkohol og narkotika på Jessheim videregående skole.

  Politiet og Ullensaker kommune markerte denne uken kampanjen narkotikafri skole på Jessheim videregående skole.

  Les saken »

 • Misfarget vann Kløfta

  Les saken »

 • Resultatet av forhåndsstemmingen i Ullensaker er klart

  I Ullensaker var det 32,5% av alle stemmeberettigede som valgte å forhåndsstemme

  Les saken »

 • Leksehjelp på Frivilligsentralen

  Leksehjelp for 1.- 4. klasse på Frivilligsentralen torsdager kl. 15.30 - 17.00. Gratis tilbud.

  Les saken »

 • Renovasjonsavvik

  Forsinkelser på restavfall i dag for rute 423. forsinket på grunn av feil på renovasjonsbilen. Blir tømt i dag, starter på ruten i ettermiddag.

  Les saken »

 • Tekniske problemer med Sentralbordet

  Bruk direktenummer som finnes under kontakt oss

  Les saken »

 • Klart for utbygging i Gardermoen Næringspark

  Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen løser opp veiknuten som har hindret utbygging i Gardermoen Næringspark i årevis

  Les saken »

 • En ny parkeringsplass – tryggere levering til skolene

  Vi skal øke kapasiteten på parkeringsplass P1 Gystadmarka.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune ber Statens Vegvesen og Lensmannen trygge farlig veistrekning

  I dag sendte ordfører Tom Staahle brev til Statens Vegvesen og Lensmannen med klar oppfordring.

  Les saken »

 • Valg 2017 - Du kan stemme ved våre bo- og aktivitetssenter

  Tirsdag, onsdag og torsdag denne uken vil det være mulig for beboere, ansatte og besøkende på våre bo- og aktivitetssenter å avgi sin stemme der.

  Les saken »

 • Kommunaldirektør for Skole og barnehage, Gry Sjødin Neander, slutter i Ullensaker kommune etter 6 år.

  Yngve Rønning konstitueres i stillingen fra 11. september og fram til ny kommunaldirektør er tilsatt.

  Les saken »

 • Sterk og stødig! gruppetrening for seniorer

  Hender det at du føler deg ustø? Er du 65+?Merker du at balansen ikke er like god som før?

  Les saken »

 • Nå skal ungdomsrådet i Ullensaker etableres - nominasjonen er startet

  Er du mellom 15 og 19 år, og ønsker å påvirke lokale politiske beslutninger som er viktige for ungdom?

  Les saken »

 • Badevannsprøver i Ullensaker

  Badevannskvaliteten er gjennomgående god.

  Les saken »

 • Husk alltid å vise do- og fettvett

  Vi vil minne våre innbyggere på å vise do- og fettvett.

  Les saken »

 • I år når vi målet vårt om å ha en lærling per 1000 innbygger.

  Denne uken startet 23 nye lærlinger i Ullensaker kommune. Sammen med lærlingene som startet hos oss i fjor utgjør de til sammen 34 lærlinger.

  Les saken »

 • Stenging av Furusethgata

  Les saken »

 • Gangveg ved Trondheimsvegen på Jessheim

  Les saken »

 • Åpningstider på voksenopplæringen fra 17. august

  Voksenopplæringen har veldig stor pågang på telefon i begynnelsen av et skoleår. Vi ringer tilbake så raskt vi har anledning.

  Les saken »

 • Nytt regelverk mot mobbing

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø.

  Les saken »

 • Stenging av Storgata på Jessheim i forbindelse med Jessheimdagene

  Les saken »

 • Forsinkelse på tømming av plast brønner

  Les saken »

 • Ledig stilling systemforvalter

  Les saken »

 • Bassenget på Nordby ungdomsskole stengt t.o.m. uke 36 grunnet vedlikehold

  Bassenget på Nordby ungdomsskole er stengt til og med uke 36 grunnet vedlikehold.

  Les saken »

 • Skolestart høsten 2017

  Skolestart Ullensaker kommune skoleåret 2017/18

  Les saken »

 • Barnevernstjenesten svarer på spørsmål fra innbyggere uten timeavtale i "Den Grønne time"

  Første fredag hver måneden vil barnevernstjenesten være tilgjengelige for å svare på spørsmål fra innbyggere.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune lykkes med inkluderingsarbeid

  Onsdag 5. juni ble vi hyllet på TV2 nyhetene.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune satser på ungdommen

  48 ungdommer har fått sommerjobb i Ullensaker kommune.

  Les saken »

 • Her er årsmeldingen i digital versjon

  I forrige uke fikk alle husstander i Ullensaker tilsendt vår årsmelding for 2016.

  Les saken »

 • Brunt vann

  Brunt vann på Kløfta

  Les saken »

 • Sommerleskampanje på Algarheim skole

  Vi inviterer alle elevene ved Algarheim skole til å delta i vår sommerles-konkurranse. Skjema kan skrives ut her.

  Les saken »

 • Standard abonnementsvilkår for Ullensaker kommune i endret versjon

  Ullensaker kommunestyre har vedtatt å gå over til 2017 utgaven av regelverket Standard abonnentsvilkår for vann og avløp, 2017 utgaven erstatter 2008 utgaven.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune skal jobbe målrettet med alkovett

  Vi har signert avtale med organisasjonen AV-OG-TIL. Vi er dermed en AV-OG-TIL-kommune, noe som betyr mer og bedre informasjon om alkohol til våre innbyggere.

  Les saken »

 • Skatteoppgjøret mitt!

  De fleste får skatteoppgjøret sitt 22. juni.  Er du ikke blant disse så er neste oppgjør 2. august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober. Vi kan dessverre ikke gi deg dato for når du får skatteoppgjøret ditt. Du finner skatteoppgjøret ditt i Altinn. Har du reservert deg som e-bruker så kommer skatteoppgjøret i posten.

  Les saken »

 • Forsinket saksbehandling i byggesaksavdelingen

  Les saken »

 • Kontakttelefon for barn og unge

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opprettet en kontakttelefon for barn og unge.

  Les saken »

 • Forsinkelser på papirrute

  Vi har dessverre fortsatt forsinkelser på papirrutene. Rute 121 som skulle vært ferdig i går, jobbes det med nå. Rute 122 blir antagelig også forsinket. De regner med å være ajour i morgen. Vi beklager forsinkelsen. Før helgen ble papirrutene dessverre forsinket grunnet en feil på renovasjonsbilen. Forsinkelsene har forskjøvet seg og våre renovatører jobber så raskt de kan for å ta inn forsinkelsen.

  Les saken »

 • Satser digitalt

  1.juni endret Ullensaker kommune åpningstidene for personlig oppmøte i servicetorget. Kommunen skal bli tilgjengelig på digitale plattformer og møte folk – der de er.

  Les saken »

 • Kommunens vannvittige tilbud

  Dette er tittelen på vinnerbidraget fra elever i faget «Teknologi og forskningslære» på  Jessheim videregående skole. I fjor fikk de i oppdrag å lage en informasjonsbrosjyre om drikkevann og avløpshåndtering i kommunen vår.

  Les saken »

 • Ny rundkjøring på Jessheim

  Armene stenges i perioder sommeren og høsten 2017

  Les saken »

 • Kemnerens årsrapport 2016

  Orientering fra kemneren i Ullensaker kommune for året 2016.

  Les saken »

 • Informasjon om vaksinering mot Hjernehinnebetennelse

  Det anbefales at russ og personer som har blitt behandlet med forebyggende antibiotika ved Jessheim legevakt eller andre legevakter i distriktet vaksineres mot hjernehinnebetennelse.

  Les saken »

 • 50 timers kurs i samfunnskunnskap - påmelding

  Vokseopplæringen for Øvre Romerike tilbyr samfunnskunnskapskurs.

  Les saken »

 • Bakterien bak smitte funnet

  Typen bakterie som forårsaket smittsom hjernehinnebetennelse i helgen er klarlagt. Aktuelle nærkontakter vil bli tilbudt vaksine i tillegg til antibiotikabehandling

  Les saken »

 • Smittsom hjernehinnebetennelse i Ullensaker kommune

  En russ fra Ullensaker kommune er nå innlagt på Ahus med smittsom hjernehinnebetennelse.

  Les saken »

 • Har du ikke noe fint å si, ikke si det via teknologi!

  I tirsdagens fellesmøte mellom Barn og unges kommunestyre og Kommunestyret ble Ullensakerskolens manifest mot mobbing revidert.

  Les saken »

 • Flott innsats av elevene på fellesmøte mellom Barn og unges kommunestyre og Kommunestyret

  Elevene imponerte representantene i kommunestyret med sine presentasjoner av hvordan skolene arbeidet for å fremme et godt og trygt læringsmiljø på sine skoler.

  Les saken »

 • Betal purregebyr fra biblioteket på nett

  Det er nå mulig å betale purregebyr på nett ved å logge deg inn på "Mitt bibliotek"

  Les saken »

 • Språkkafé med språkspillet New Amigos

  Vi spiller språkspillet NEW AMIGOS på Jessheim bibliotek tirsdager kl. 12.00 - 14.00

  Les saken »

 • Ullensaker kommune øver på å håndtere kriser og større hendelser.

  Det er opprettet et mottakssenter på motsatt side av flystripen av Oslo lufthavn Gardermoen (OSL)som kan tas i bruk ved kriser. Mottakssenteret er opprettet for at politiet og kommunen skal kunne ta imot et større antall mennesker som er evakuert uten å berøre øvrig drift.

  Les saken »

 • Stolpejakten er i gang

  Jakten på årets stolper er i gang.

  Les saken »

 • Som eneste kommune på Romerike har vi blitt med i en ny mentorordning

  Mange unge trenger hjelp til å komme ut i arbeidslivet. Nå har vi, som den aller første kommunen på Romerike, blitt med i en mentorordning som skal gi dem som trenger arbeidstrening en ekstra motivasjon for å komme ut i arbeidslivet eller ta utdanning.

  Les saken »

 • Vårrengjøring Romsaas

  Torsdag 4. mai feier vi på Romsaas. Da kan dere ikke parkerer der.

  Les saken »

 • Har du barn på ungdomsskolene våre? Nå kan du bestille sunn og hjemmelaget mat på Skolematen.no

  Foreldrebetalt abonnementsordning for skolemat innføres nå på ungdomsskolene i Ullensaker. Skolematen.no har levert skolemat siden 2009 og har spesialisert seg på levering av mat til barn og unge.

  Les saken »

 • Følg med i avfallskalenderen

  Les saken »

 • Vi har for lite vann i kommunen vår

  Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å begrense vannforbruket sitt.

  Les saken »

 • Skolestartere ønskes velkommen til bli-kjent-dag på skolen sin!

  Barneskolene inviterer alle barn som starter på skolen til høsten til bli-kjent-dager i mai og juni.

  Les saken »

 • Ny rådmann

  Rune Hallingstad blir ny rådmann i Ullensaker kommune.

  Les saken »

 • Tømming av private avløpsanlegg 2017

  Les saken »

 


Publisert: 02.06.2016 14:59
Sist endret: 22.12.2017 13:59

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?