Aktuelt

 • Renovasjon informerer om manglende tømming

  Les saken »

 • Trenger du barnehageplass?

  Les saken »

 • Komfyrvakt? Har du tatt kjøkkenpraten?

  Øvre Romerike Brann og redning har komfyrvaktkampanje

  Les saken »

 • VinterLes! - for alle aldre

  Vi forandrer bok-bingoen for ungdom til VinterLes! for alle skolebarn og voksne

  Les saken »

 • Nye rutiner på biblioteket

  Ha alltid med lånekort når du skal bruke biblioteket.

  Les saken »

 • Vinterferietilbud for barn og unge i Ullensaker

  I år som tidligere arrangeres det mange spennende vinterferieaktiviteter for barn og ungdom i grunnskolealder 15. - 24. februar. Det er også flere nye aktiviteter i år som fotokurs, amerikanskfotball, band- og låtskriverkurs, kurs i 3D-printing, skaperverksted, gratis førpremier på filmen "The hate U give" og håndballskole.

  Les saken »

 • Ny tilskuddsordning til lokale møteplasser for frivilligheten

  Nå kan frivillige organisasjoner søke tilskudd til utbedring og oppgradering av forsamlingshus og lokaler i Akershus. Søknadsfrist 30. april.

  Les saken »

 • Beredskapsøvelse i februar

  Ullensaker kulturhus og Jessheim storsenter blir scene for en årlig beredskapsøvelse for politiet, brannmannskaper, ambulanse og annet relevant helsepersonell på Romerike.

  Les saken »

 • Arbeid pågår langs Jessheimvegen fra Hovedbanen/Jernbanen og til Gystadmarka barneskole

  Les saken »

 • Se hvem som fikk Kulturpriser og Stipend 2019!

  Onsdag 30. januar vedtok Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur (HTIK) tildeling av Kulturpris, Kulturvernpris og Stipend til unge lovende utøvere for 2019.

  Les saken »

 • Mistanke vannledningsbrudd

  Området Dørresvingen, Kløfta mange klager over brunt vann - Mistenker ledningsbrudd.

  Les saken »

 • Vi du bli læreren jeg aldri glemmer?

  Ullensaker kommunes barne- og ungdomsskoler har ledige lærerstillinger fra 01.08.19.

  Les saken »

 • Den Kulturelle Spaserstokken for februar

  I februar er det konserter, diktlesning, allsang, bok-kaffe, kåserier, quiz, forfatterbesøk, stikke- og håndarbeidskafé, lesesirkel, teater, offisiell åpning av Frivillighetens hus på Jessheim og mye mye mer...

  Les saken »

 • Fra april 2019 finner du Ullensakers helsestasjoner på tre steder.

  Hvert kontor vil tilby ulike tjenester, du vil få time på den helsestasjonen som er riktig for deg.

  Les saken »

 • Morsmålsdagene 2019

  Morsmålsdagene markeres med mange flotte arrangementer for barnehagene i kommunen hele uke 7

  Les saken »

 • Vårens program på Ullensaker bibliotek

  Vårens program på Ullensaker bibliotek begynner å ta form. Det blir en innholdsrik vår med mange spennende arrangementer for små og store.

  Les saken »

 • Har du et avløpsanlegg på din eiendom eller virksomhet?

  I 2019 setter vi i gang tilsyn med utslipp- og påslippstillatelser

  Les saken »

 • Hva kan det lokale kulturlivet delta på i 2019?

  Et spennende år er forbi og et nytt er i gang. Også i 2019 er det kulturuker, temauker og arrangement der kulturlivet i Ullensaker inviteres til å være med.

  Les saken »

 • Vil du bli trainee?

  Har du bachelor eller mastergrad innen tekniske og naturvitenskapelige fag?

  Les saken »

 • Vi har målt isen på Nordbytjernet

  Isen har lagt seg på Nordbytjernet og mange vil kanskje bevege seg ut på ise

  Les saken »

 • Ny løsning på ebøker

  Bibliotekene i Akershus bytter eboksystem til BookBites 12. desember

  Les saken »

 • Vil du bli flyktningeguide i Ullensaker?

  Les saken »

 • Samarbeidsavtalen mellom Ullensaker kommune og Øst politidistrikt

  Ordfører Tom Staahle og lensmann Karl-Vidar Solberg signerte samarbeidsavtalen mellom Ullensaker kommune og Øst politidistrikt onsdag 21. november.

  Les saken »

 • Lærlinger samlet

  Denne uka arrangerte Veiledningssenteret på Romerike informasjonssamlinger i Ullensaker kulturhus for alle lærlinger på Romerike

  Les saken »

 • Pause i arbeidet med 3. rullebane

  Formannskapet har enstemmig vedtatt å stanse kommunens arbeid med en eventuell tredje rullebane inntil videre.

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tilskuddsordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.  Søknadsfrist: 10. desember 2018

  Les saken »

 • Fortsatt vekst, men store innsparingsbehov

  Ullensaker kommune er en av Norges største vekstkommuner. Vekst og utvikling skaper muligheter, men også utfordringer. For å sikre et bærekraftig budsjett i 2019 og årene som kommer må Ullensaker vise klokskap og måtehold i prioritereringer og bruk av tilgjengelige midler.

  Les saken »

 • Ordfører for en dag!

  I dag har jeg hatt en jobb ingen andre elever i Ullensaker har.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune vertskommune for nasjonal konferanse om fysisk læringsmiljø

  Utdanningsdirektoratet valgte Ullensaker som vertskommune for sin årlige konferanse for fysisk læringsmiljø. Konferansen gikk av stabelen 30.-31. oktober.

  Les saken »

 • Vannlekkasje Vettalsvegen

  Les saken »

 • Hver eneste elev er viktig!

  Nytt undervisningsopplegg minner ungdomsskoleelever i Ullensaker på at hver eneste en av dem er viktig.

  Les saken »

 • Innskriving av barn født i 2013

  Alle elever som skal begynne på skolen høsten 2019 ønskes velkommen til innskriving på skolen

  Les saken »

 • Jessheim svømmehall er planlagt ferdigstilt desember 2020.

  Ullensaker svømmehall KF signerte i dag kontrakt med entreprenør Seby som skal starte byggearbeidet første kvartal 2019.

  Les saken »

 • Vi anbefaler at hunder med Kennelhoste ikke besøker hundeparken

  Vi informerer om at syke hunder bør holdes borte fra områder der de kan smitte andre, som hundeparken vår.

  Les saken »

 • Ullensaker satser mer målrettet for barn og unge

  Vi skal utarbeide en strategiplan for helhetlig læringsløp i Ullensaker. Denne skal bidra til at en økt andel av elevene i Ullensakerskolen gjennomfører videregående opplæring og videre studier og deretter deltar aktivt i arbeids- og samfunnslivet som voksne.

  Les saken »

 • Bli bøssebærer for årets TV-Aksjon 21. oktober

  TV-Aksjonen er tildelt Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn.

  Les saken »

 • Vinterrenovasjon - tømming av mat- og restavfall for de med beholdere på hjul

  Les saken »

 • Gravd over hovedvannledning Rogndsalsbekken

  Les saken »

 • Vaksinasjon mot influensa

  Les saken »

 • Vi har åpnet Hundepark på Gjestad

  Les saken »

 • Informasjon om byggingen som pågår på Algarheim

  Ullensaker kommune v/Algarheim skole og entreprenør Backe Romerike ønsker å være gode på informasjon og kommunikasjon i byggeperioden vi er i ferd med å gå inn i. Rektor Stein Malerstuen og Backe Romerike ved prosjektledelsen vil ha tett kontakt og samarbeide gjennom hele byggeperioden, slik at prosessen skal bli best mulig for alle involverte.

  Les saken »

 • Brunt vann på Kløfta

  Les saken »

 • Ny utgave av Kveka

  Utgave nummer 3 av Kveka er nå tilgjengelig.

  Les saken »

 • Åpen brannstasjon på Letohallen 22. september

  Hvert år har brannvesenet Åpen dag under brannvernuka i september. I år inviterer de til et feiende flott fellesarrangement på Letohallen.

  Les saken »

 • Vanningsforbudet oppheves

  Les saken »

 • Arbeider på hovedvannledningsnettet på Algarheim

  Les saken »

 • Vårt mål er at alle barn i Ullensaker skal ha samme erfaring og kompetanse ved overgang til skolen.

  Derfor samlet vi 450 barnehageansatte til felles samling i kulturhuset

  Les saken »

 • Informasjon om NATO øvelse får du av Forsvaret

  Det er forsvaret som informerer om NATO øvelsen som finner sted i kommunen vår

  Les saken »

 • Arbeidet ved Algarheim skole fortsetter

  Anleggsarbeidet og utbedring av vei, vann og avløp starter opp igjen.

  Les saken »

 • Konkurrerer i livredning i Ullensaker

  5-7 september er det klart for Norges kanskje viktigste mesterskap. Ambulansemesterskapet arrangeres for andre gang i Ullensaker.

  Les saken »

 • Har du møtt robot-Kari?

  Vi har ansatt vår første virtuelle robot. Hun heter Kari. Gjennom Kari vil vi være tilgjengelig hele døgnet.

  Les saken »

 • Frigåing i Jessheim is- og flerbrukshall

  Ullensaker Issportklubb tilbyr frigåing søndager kl. 10.00-11.50 i Jessheim is- og flerbrukshall.

  Les saken »

 • Norgesløpet - på lørdag går startskuddet!

  Vi oppfordrer til å løpe Norgesløpet. Til alle dere som ferdes på Jessheim - vis hensyn til løperne.

  Les saken »

 • Vi er stolte av sjette plassen i NHOs Kommune-NM.

  Ullensaker kommune er igjen å finne helt i toppskiktet i NHOs Kommune-NM. Ullensaker er rangert som nr 6 i landet, som er samme rangering som i 2017.

  Les saken »

 • Den ekstreme skogbrannfaren er over

  Endelig har det kommet nok regn til at vi kan oppheve totalforbudet mot bruk av åpen ild i kommunen.

  Les saken »

 • Forsinkelse på restavfall rute 521

  Les saken »

 • Arbeider på vannledningsnettet i Jessheim sentrum

  Les saken »

 • Bassengene fylles

  Svømmebassengene på Allergot og Gjestad åpner 10. september etter rehabilitering.

  Les saken »

 • Badevannsprøver

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har tatt nye badevannsprøver.

  Les saken »

 • Nyansatte ble ønsket velkommen til Ullensakerskolen!

  Fredag 10. august ble nyansatte lærere i Ullensakerskolen ønsket velkommen til Ullensaker kommune i kommunestyresalen på Rådhuset.

  Les saken »

 • Klipp hekken

  Torsdag 16. august er det skolestart! Særlig for de minste elevene er det viktig å bli sett og tatt hensyn til.

  Les saken »

 • Badevann og Vibrio-infeksjon

  Rådene gjelder hele Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet.

  Les saken »

 • Vi tar personvernet ditt på alvor

  Les saken »

 • Hva betyr vanningsforbud?

  Det er totalforbud mot bruk av slange, spreder og høytrykksspyler. Det er ikke lov å bruke slangen til å vanne hekken eller gresset, og heller ikke til å fylle basseng, vaske bil, vaske hus eller vanne blomster. Slangen skal være frakoblet vannuttaket og sammenrullet!

  Les saken »

 • Vi vil ha bedre bredbåndsdekning til våre innbyggere

  Nå kan du gi innspill til hvilke områder som bør prioriteres

  Les saken »

 • Ledig stilling - regnskapskontrollør

  Les saken »

 • Arbeidene med vei-, vann- og avløp ved Algarheim er stanset

  Ullensaker kommune har mottatt melding om at SL-Entex AS, som er engasjert av Ullensaker som entreprenør for bygging av vei-, vann-, og avløp på Algarheim, er begjært konkurs.

  Les saken »

 • Hvor mange glass tåler barnet ditt?

  Vi drikker mer i feriene enn ellers. Hvor mye er det egentlig greit å drikke når man er på ferie med barna?

  Les saken »

 • Kommunens beredskapskilde på Trandum er tatt i bruk

  Les saken »

 • Skatteoppgjøret mitt!

  De fleste får skatteoppgjøret sitt onsdag 27. juni. Du får varsel på sms eller e-post fra Skatteetaten når skatteoppgjøret ditt er klart i Altinn. Er du ikke blant disse så er neste oppgjør 15. august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 24. oktober. Vi kan dessverre ikke gi deg dato for når du får skatteoppgjøret ditt.

  Les saken »

 • Biblioteksøk - lån bøker fra hele landet selv

  Denne nye tjenesten gjør det enklere å få tak i de bøkene du ønsker

  Les saken »

 • Vi skal bygge ny barneskole på Algarheim

  Den nye barneskolen skal stå klar til skolestart i august 2020, flerbrukshall til skolestart 2021.

  Les saken »

 • Algarheim skole arrangerer sommerleskonkurranse!

  Algarheim skole inviterer alle elevene ved Algarheim til å delta i Sommerleskonkurranse: Lesebingo!

  Les saken »

 • Nå finner du 28 ladestasjoner for El-biler på Gystadmarka

  I forbindelse med ferdigstillelse av ungdomsskoleprosjektet er nå 24 nye ladeplasser ferdig og klare til bruk ved Gystadmarka. Fra 1. juli i 2018 kommer det krav i regi av Vegdirektoratet til antall ladeplasser på parkeringsanlegg.

  Les saken »

 • Fortsatt totalforbud mot bruk av åpen ild

  Det er fortsatt ikke nedbør av betydning i vente, ifølge Meteorologisk institutt. Det betyr at skogbrannfaren, som allerede er meget stor, fortsetter å øke.

  Les saken »

 • Har du misfarget vann?

  Ullensaker kommune har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, dersom kommunen ikke melder om noe annet.

  Les saken »

 • Skal du til Nordbytjernet i helgen? Da oppfordrer vi deg til å gå, sykle eller ta bussen.

  Det er sommer og varmt, mange nyter Nordbytjernet og det er vi glade for. Men vi har noen viktige oppfordringer til alle.

  Les saken »

 • Hvordan melde fra om avlingssvikt

  Landbrukskontoret vil minne om at jordbruksforetak kan gis erstatning for å redusere økonomiske tap ved klimabetinget svikt i plante- eller honningproduksjonen.

  Les saken »

 • Har du en oljetank i hagen?

  Regjeringen har vedtatt å forby bruk av fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger fra 2020. En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig. Som huseier er det du som er ansvarlig ved en eventuell oljelekkasje. Det kan bli svært dyrt. En oljetank bør følgelig tømmes, saneres eller fjernes av et sertifisert firma.

  Les saken »

 • Vi minner om at det er vanningsrestriksjoner i Ullensaker og Nannestad

  Mange mennesker i Ullensaker og Nannestad bruker for mye vann.

  Les saken »

 • Vi har ansatt prosjektleder for arbeidet med en eventuell tredje rullebane på Oslo Lufthavn.

  For å sikre en profesjonell og god prosess for å ivareta Ullensaker kommunes innbyggere på best mulig måte har kommunen opprettet en egen prosjektorganisasjon. Terje Bartholsen skal lede dette arbeidet.

  Les saken »

 • Vi ønsker mer samarbeid med private utbyggere og utleiere for å bosette vanskeligstilte i Ullensaker

  En av våre viktigste oppgaver er å ta vare på alle som bor i Ullensaker. Det gjelder også de som av en eller annen grunn har vanskelig for å finne seg et sted å bo.

  Les saken »

 • Badetemperatur Nordbytjernet

  Les saken »

 • Stor respons på sommerjobb for ungdom i Ullensaker kommune

  Ullensaker kommune har i år fått 120 søkere til sommerjobb for ungdom i alderen 15-18 år. Dette er mer enn dobbelt så mange som i 2017.

  Les saken »

 • Skogbrannfare

  Totalforbud mot all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark fra 20.mai

  Les saken »

 • Noen på hjertet

  Er du barn eller ungdom og bekymret for noen rundt deg på grunn av fysisk eller psykisk sykdom?

  Les saken »

 • Engasjerte barn og unge kom med innspill til byidentitet og visjon for Jessheim

  Onsdag 16. mai gikk skoleårets siste møte i Barn og unges kommunestyre av stabelen. Tema for møtet var visjon og byidenititet for Jessheim by.

  Les saken »

 • Vi leter etter nye lokaler for NAV Ullensaker

  Påminnelse om at utlysning om leie av NAV-kontorer er lagt ut på anbud

  Les saken »

 • Byidentitet og visjon for Jessheim by tema for Barn og unges kommunestyre 16. mai

  Ullensaker kommune er blant kommunene som vokser raskest i hele Norge. Jessheim by vil vokse mye i årene framover, og kommunen arbeider med å lage ny kommuneplan for Ullensaker. I denne forbindelse ønsker vi å høre hvordan barn og ungdom opplever byen i dag og hvordan de ser for seg Jessheim i framtiden.

  Les saken »

 • Fokus på beredskap

  Ullensaker er en kommune som må og skal ha et sterkt fokus på beredskap.

  Les saken »

 • NAV kontorer ønskes leid på Jessheim

  Ullensaker kommune ønsker å leie kontorlokaler med publikumsmottak i Jessheim sentrum.

  Les saken »

 • Vårfeiing

  Les saken »

 • Har du spørsmål om bygg og byggesak?

  På dibk.no, finner du mye nyttig info om byggesak, som veiledere, søknadsskjemaer og beregningskalkulatorer.

  Les saken »

 • Skattemeldingen (Selvangivelsen) kommer 4. april

  Skattemeldingen er et tema for de fleste i april. Den finner du i Altinn. Husk at det er du som har ansvaret for at skattemeldingen er riktig.

  Les saken »

 • Kan spore hvilken husstand avfallet kommer fra

  Alle som kaster hår, våtservietter, q-tips, eller noe annet enn tiss, bæsj og dopapir i do, vil få doblet gebyrsatsen på kommunale avgifter etter 1.april 2018. Takket være et gjennombrudd i sensortekonologi kan kommunen endelig spore hvilket hus avfallet i rørsystemene kommer fra.

  Les saken »

 • Sammen mot arbeidskriminalitet

  Ullensaker kommune skal kun være oppdragsgiver til skikkelige bedrifter. Nå innfører kommunen en samtykkeplikt, de kan hente ut informasjon fra ulike kontrollører og gjennomføre tilsyn i hele kontraktsperioden.

  Les saken »

 • Vis dovett

  Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å vise dovett

  Les saken »

 • Isbanen i Jessheim idrettspark er stengt for sesongen

  Les saken »

 • Nye svømmekurs for innvandrere bosatt i Ullensaker starter opp rett etter påske, uke 14

  Her kan du se kursoversikten og påmeldingsinformasjon for kurset som er i regi av Ullensaker idrettsråd

  Les saken »

 • Ullensaker kommune øker gebyr for vann og avløp.

  Snart kommer fakturaen fra kommunen hvor du betaler gebyr for vann og avløpstjenester. Alle i Ullensaker vil få økt gebyr.

  Les saken »

 


Publisert: 02.06.2016 14:59
Sist endret: 12.06.2017 14:32

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?