• Det skal bygges gangveg langs Sørbakkevegen i Mogreina

  Les saken »

 • Nå kan du nominere til Arkitekturprisen

  Arkitekturpris for Ullensaker er en hederspris som skal løfte fram forbildebygg og landskapsanlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle arkitektonisk kvalitet i kommunen og regionen. I år er det første gangen prisen deles ut!

  Les saken »

 • Smitte ved Gystadmyr bo- og aktivitetssenter

  Utbruddet ved bo- og aktivitetssenter er under kontroll og det er ikke meldt om nye smittede siden 12. april.

  Les saken »

 • Våropprydding i Ullensaker

  Våren melder sin ankomst og med det behov for opprydding av alt hva snøen har gjemt gjennom vinteren. Ullensaker kommune oppfordrer velforeninger, borettslag, boligsameie og grendelag til felles vårdugnad som vil gjøre bomiljøet og nærmiljøet mer trivelig.

  Les saken »

 • Kommuneplanens arealdel for 2021 – 2030 er nå vedtatt

  Ny kommuneplan ble vedtatt av Kommunestyret 23.03.21. Kommuneplanen er sammen med økonomiplanen kommunens viktigste styringsdokument.

  Les saken »

 • Ny lokal smittevernforskrift i Ullensaker

  Formannskapet i Ullensaker har i kveld vedtatt å forenkle den lokale smittevernforskriften. Munnbindpåbud på offentlig sted og forbud mot å samles flere enn 10 personer hjemme opprettholdes. Idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge nå kan starte igjen, men kun utendørs med inntil 10 deltakere fra samme kommune, helst med 2 meters avstand.

  Les saken »

 • Spyling av hovedvannledninger på Jessheim

  Les saken »

 • Stor oppslutning om massetesting i skolen

  95 prosent av elevene i Ullensakerskolen har blitt registrert for testing av sine foresatte.

  Les saken »

 • Besøksstans ved kommunens sykehjem

  Les saken »

 • Massetester i skolen etter påske

  Tirsdag neste uke starter massetesting av over 6000 elever og lærere i Ullensaker. Målet med hurtigtestingen er å avdekke skjult smitte, få bedre kontroll over smittesituasjonen og dermed gjøre det lettere for skolene å holde åpent.

  Les saken »

 • Dobbeltsjekk hentedager for avfall i forbindelse med påsken

  Les saken »

 • Ånnerudvegen stenges midlertidig

  Les saken »

 • Veien stenges midlertidig ved Romsaas Alle

  Les saken »

 • Ismåling på Nordbytjernet

  Les saken »

 • Tømming av private septikanlegg starter etter påsken

  Les saken »

 • Besøk på sykehjem

  Les saken »

 • Kommunestyret har vedtatt lokal forskrift i Ullensaker

  Kommunestyret vedtok i dag en ny lokal smittevernforskrift, i hovedsak lik den forskriften som gjaldt fra og med 9. mars til og med 22. mars.

  Les saken »

 • Digital hjemmeundervisning på flere skoler

  Alle elever ved Skogmo barneskole og Allergot ungdomsskole får digital hjemmeundervisning t.o.m fredag 26. mars.

  Les saken »

 • Lokal koronaforskrift forsvinner 23. mars

  Fra i morgen, 23. mars, forsvinner vår lokale koronaforskrift. I Ullensaker gjelder da «standard-pakken» med samme smittevernregler og råd som gjelder for alle kommuner i Viken fylke. De fleste av oss vil kunne holde på de samme vanene vi nå er blitt vant til. Det blir likevel noen små endringer.

  Les saken »

 • Nordby ungdomsskole stenges frem til påske

  De siste dagene er det påvist flere smittetilfeller blant elever og ansatte ved Nordby ungdomsskole. Kommuneoverlegen i Ullensaker har fattet vedtak om at skolen blir stengt.

  Les saken »

 • Heldigital undervisning på vgs. i Ullensaker

  Les saken »

 • Derfor er skoler og barnehager i Ullensaker ikke stengt

  Mange som bor i Ullensaker er bekymret for koronasmitte i barnehager og skoler, og lurer på hvorfor kommunen ikke bare stenger skoler og barnehager. En av grunnene til det, er at vi ikke har lov.

  Les saken »

 • Om kvikkleire i Ullensaker

  Tragedien i Gjerdrum har naturlig nok ført til ny oppmerksomhet om kvikkleire, både nasjonalt og her i Ullensaker. Derfor gir vi her en oversikt over kvikkleireforholdene i kommunen og hvordan kommunen jobber med temaet.

  Les saken »

 • Rekordhøy smitte: Åpner ny teststasjon

  Smittetrykket i Ullensaker er større enn noensinne. Onsdag åpner ny teststasjon ved rådhuset, og kommuneoverlegen oppfordrer innbyggere til å ha lav terskel for å la seg teste.

  Les saken »

 • Mulig brunt vann i Jessheim og omegn i dag og i morgen

  Les saken »

 • AstraZeneca-vaksinen satt på pause

  Ullensaker-innbyggere som har time til AstraZeneca-vaksinering fredag 12. mars har fått SMS om at timen er kansellert og at de får ny time så snart det er mulig. Vaksineringen i kommunen blir noe forsinket på grunn av dette, men vaksinering med Pfizer-vaksine går som planlagt.

  Les saken »

 • Besøksstans på kommunens sykehjem

  Les saken »

 • Skoler og barnehager settes til rødt nivå

  Et endret smittebilde og nye råd fra FHI fører til at skoler og barnehager i Ullensaker kommune fra torsdag av følger rødt smittevernnivå. Onsdag holder skoler og kommunale barnehager stengt, og skoleelever vil få digital hjemmeundervisning.

  Les saken »

 • Årsresultatet er presentert for formannskapet

  I dag har formannskapet i Ullensaker fått presentert et økonomisk årsresultat for 2020 som viser en krevende økonomisk situasjon og lavere skatteinntekter enn budsjettert. Likevel er resultatet bedre enn det var grunn til å frykte i fjor høst.

  Les saken »

 • Derfor har vi gult nivå i barnehage og grunnskole

  Mange lurer på hvorfor vi fortsetter å ha gult nivå på barnehager, barneskoler og ungdomsskoler i Ullensaker kommune, selv om smittetrykket er høyt blant barn og unge. Det er viktig at barn og unge har en så normal hverdag som mulig og skånes for inngripende smitteverntiltak. Vi tror også at målrettede tiltak der hvor smitte avdekkes er mer effektivt for å bekjempe smittespredning, enn om alle skolene og barnehagene settes til rødt nivå.

  Les saken »

 • Omfattende lokale smitteverntiltak fra 9. mars

  Ullensaker kommune opplever nå det høyeste smittetrykket siden pandemiens start. En dobling i antall smittetilfeller, flere lokale utbrudd og muterte virusvarianter tilsier at situasjonen i kommunen er krevende. Særlig mange barn og unge smittes og sprer smitten videre til sine familier. Formannskapet har i kveld vedtatt en lokal forskrift med kraftig innskjerping i de lokale smitteverntiltakene: butikker, serveringssteder og fritidsaktiviteter for barn og unge må stenge fra og med tirsdag 9. mars.

  Les saken »

 • Vil du hjelpe oss med å forbedre tjenestene våre?

  Vi vil gjerne høre om dine erfaringer for å kunne bli enda bedre på tjenester innen helse, omsorg og velferd.

  Les saken »

 • Lave gebyrer for vann og avløp i 2021 og 2022

  Les saken »

 • Ny behandling av lokal smittevernforskrift

  I et ekstraordinært formannskapsmøte mandag skal lokal smittevernforskrift behandles. Det legges opp til et høyere smittevernnivå med strengere smitteverntiltak.

  Les saken »

 • Fv 1542 Gjerdrumsvegen - Informasjon fra Viken fylkeskommune, mars 2021

  Arbeidet med ny gang- og sykkelveg gjenopptas.

  Les saken »

 • Lokal smittevernforskrift

  Formannskapet i Ullensaker har i kveld vedtatt forlengelse av lokal smittevernforskrift med samme tiltaksnivå som de foregående ukene. Sett i lys av de siste dagenes sterke økning i antall smittede i kommunen, ble rådmannen bedt om å gi formannskapet en ny vurdering av situasjonen tirsdag 9. mars.

  Les saken »

 • Mørkt i deler av Furusethgata - kabelfeil

  Les saken »

 • Kapasitetstest Mogreina 03.03.2021

  Les saken »

 • Kunstisbanen i Jessheim idrettspark er stengt for sesongen

  Les saken »

 • Påvist tilfelle av sørafrikansk virusvariant

  Les saken »

 • Jessheimbadet har utsatt åpning

  Etter den siste forlengelsen av lokale restriksjoner i Ullensaker, kan dessverre ikke Jessheimbadet åpne for allmenheten enda. Informasjon om fastsatt dato for åpning kommer så snart dette er klart.

  Les saken »

 • Presentasjon av Nye Veiers anbefalinger for ny E16

  Nye Veier vil i morgen, tirsdag 23. februar, presentere sine faglige vurderinger så langt i arbeidet med kommunedelplan E16 Kongsvinger-E6.

  Les saken »

 • Påvist tilfelle av den Britiske muterte virusvarianten

  Det ble i går påvist et tilfelle av den Britiske muterte virusvarianten hos en tidligere positiv prøve som kom tilbake fra sekvensering.

  Les saken »

 • Justering av lokale smittevernregler

  Formannskapet i Ullensaker har vedtatt en justering av den lokale smittevernforskriften fra og med 18. februar. Barn og unge under 20 år trenger ikke holde avstand når de trener, og voksne som driver utendørs aktivitet må bare holde 1 meters avstand.

  Les saken »

 • Lekkasje i pumpekum ved Hilton. Kommunen er på saken

  Les saken »

 • Nye opplysninger forsinker svømmehallrapport

  Fordi det har kommet frem nye opplysninger i saken, vil Romerike revisjon på et senere tidspunkt levere en revidert rapport om utfordringer i sluttfasen av prosjektet Ullensaker svømmehall. Rapporten er bestilt av styret i Ullensaker svømmehall KF på bakgrunn av en bekymringsmelding og vil bli offentliggjort etter at den er behandlet av styret.

  Les saken »

 • Veiarbeid i Trondheimsvegen, Jessheim

  Les saken »

 • Gleder seg til et mer sosialt og aktivt liv igjen!

  Etter seks uker med vaksinering har totalt 1642 mennesker fått koronavaksine i Ullensaker. Vaksineringen i Ullensaker er godt i gang og vi har startet vaksinering av gruppe tre som er innbyggere mellom 75 og 84 år. I lokalene The Qube har vi god kapasitet til å vaksinere mange. Vi bruker alle doser vi får fra nasjonale myndigheter.

  Les saken »

 • Elevene ved Hovin skole blir sendt hjem grunnet vannmangel mandag 15.2.2021

  På grunn av frosne vannrør har skolen mistet vannet. Det vurderes ikke som forsvarlig at elevene fullfører skoledagen, og de blir dermed sendt hjem. SFO er også stengt.

  Les saken »

 • Status for mutert virus i Ullensaker

  De siste ukene er det meldt i alt 8 tilfeller av britisk mutert virusvariant hos personer bosatt i Ullensaker. Ingen av disse ser ut til å ha ført til videre smittespredning. Analyser av prøver tilknyttet lokale smitteutbrudd ved skoler og barnehager i kommunen har ikke vist mutert virusvariant.

  Les saken »

 • Digital bestilling av koronatest

  Les saken »

 • Trenger du barnehageplass?

  Les saken »

 • Åreppen skole på rødt nivå grunnet smitteutbrudd

  Ved Åreppen barneskole på Kløfta er det et lokalt utbrudd av koronavirus. Åtte elever og en ansatt er bekreftet smittet. De smittede elevene går i 6 ulike klasser og situasjonen er uavklart, skolen er nå satt til rødt nivå.

  Les saken »

 • Kåre Syltevik har nå fått andre dose av koronavaksinen

  Etter 5 uker med vaksinering har 1161 mennesker fått koronavaksine i Ullensaker.

  Les saken »

 • Jessheimbadet åpner rundt 1. mars.

  Les saken »

 • Veiarbeid Trondheimsvegen, Jessheim

  Les saken »

 • Koronavaksineringen flytter til The Qube

  Ullensaker kommune har bestemt at vaksinasjonssted skal flyttes til The Qube fra uke 6. Gystadmarka skole vil da få tilbake sin gymsal og sitt musikkrom, og vaksinasjonsteamet vil få et større og mer hensiktsmessig lokale til disposisjon.

  Les saken »

 • Mange smittetilfeller i skoler og barnehager

  I Ullensaker sitter for tiden rundt 500 barn og 60 ansatte i karantene grunnet en rekke smittetilfeller ved skoler og barnehager i kommunen den siste tiden. Kommunen har god oversikt over smittetilfellene og smittespredning.

  Les saken »

 • Endringer i smittevernregler fra onsdag av

  Les saken »

 • To tilfeller av britisk mutert virus påvist i Ullensaker

  Det er påvist to enkeltstående tilfeller av britisk mutert virusvariant i Ullensaker. Begge tilfellene lar seg spore, de smittede ble raskt satt i isolasjon og nærkontaktene er få. Derfor frykter kommuneoverlegen ikke at vi skal oppleve et utbrudd av mutert virus i Ullensaker på grunn av disse smittetilfellene.

  Les saken »

 • 599 er vaksinert og 14 500 har registrert seg for vaksinasjon

  Etter fire uker med vaksinering i Ullensaker har 599 mennesker fått vaksine. 106 av disse har fått andre dose, og er dermed fullvaksinert. 14 500 personer har registrert at de ønsker vaksine når det er deres tur i køen.

  Les saken »

 • Mange opplever klorsmak av drikkevannet

  Vi har fått mange meldinger om misfarget vann og klorsmak på vannet i området Jessheim.

  Les saken »

 • Misfarget vann Jessheim

  Les saken »

 • Nå kan du registrer deg og dine nærmeste pårørende for koronavaksine

  Alle over 18 år som bor i Ullensaker vil få tilbud om koronavaksine. Alle får innkalling og trenger ikke ta kontakt. Allerede nå kan du registrere digitalt om du vil ha vaksinen eller ikke når det blir din tur i køen.

  Les saken »

 • Kommunen følger med på situasjonen tilknyttet Nordre Follo

  Les saken »

 • Nye lokale smittevernregler fra lørdag av

  Les saken »

 • Turstien i Hiltonskogen er stengt

  Les saken »

 • Eiendomsskatt på næringseiendom i Ullensaker fra 2021: takseringen starter nå

  Kommunestyret i Ullensaker har vedtatt å innføre eiendomsskatt på næringseiendom med virkning fra 2021. Taksering av næringseiendommene legger grunnlaget for verdsettelsen av eiendommene. Takseringen starter i februar og gjennomføres i løpet av første halvår 2021.

  Les saken »

 • Ungdomsskoler på gult nivå fra onsdag av. Fortsatt rødt nivå på vgs.

  Fra og med onsdag 20. januar er ungdomsskolene i Ullensaker tilbake på gult nivå, etter to og en halv uke på rødt nivå. Jessheim vgs. drives på rødt nivå ut uke 5.

  Les saken »

 • Endring i vanntrykk langs Algarheimsvegen

  Les saken »

 • Lokale koronaregler diskuteres torsdag

  Les saken »

 • Ni nye smittede, en er elev ved Jessheim skole og ressurssenter

  Siste døgn er det meldt ni nye smittetilfeller i Ullensaker. Dette vil si at det i uke 2 totalt ble meldt 62 nye smittetilfeller, noe som er det høyeste ukentlige antallet som hittil er registrert.

  Les saken »

 • Elev ved Bakke skole smittet

  Les saken »

 • Besøksstans ved institusjoner opphevet

  Besøksstans ved kommunale institusjoner er nå opphevet. Grunnet høyt smittepress i kommunen er det fortsatt ikke anbefalt å gjennomføre besøk, men det kan selvsagt være grunner til at man har et sterkt ønske om allikevel å besøke sine nærmeste. Alle besøk meldes inn på forhånd slik at institusjonen kan legge til rette for et trygt besøk.

  Les saken »

 • Ikke ring testtelefonen om annet enn bestilling av koronatest

  Den kommunale telefonen for bestilling av koronatest ringes ned av spørsmål om annet enn bestilling av test. Resultatet er lange køer.

  Les saken »

 • Smitte i barnehage og sykehjem

  Les saken »

 • Kåre Syltevik på snart 100 år ble første mann til å ta vaksine i gymsalen på Gystadmarka

  Les saken »

 • Tre elever på Bakke skole er bekreftet smittet

  I dag er det meldt om tre smittede elever på Bakke skole.

  Les saken »

 • Forbud mot besøk i private hjem opphevet

  Formannskapet i Ullensaker har i dag vedtatt å endre paragrafen i den lokale forskriften som forbyr besøk i private hjem, etter anbefaling fra rådmannen. Besøksforbudet oppheves og paragrafen endres tilbake til det som gjaldt inntil 4. januar: Forbud mot å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede.

  Les saken »

 • En lærer ved voksenopplæringen har testet positivt på koronaviruset

  Les saken »

 • Smitte hos brukere av hjemmetjenesten

  Les saken »

 • En elev ved Døli skole er bekreftet smittet av Koronaviruset

  Les saken »

 • Mange nye smittetilfeller. - Følg smittevernreglene, oppfordrer ordfører.

  Siste døgn er det bekreftet 23 nye tilfeller av koronasmitte i Ullensaker. Ordføreren betegner dette som alvorlig og oppfordrer alle til å følge de nye, strenge smittevernreglene.

  Les saken »

 • Vi starter vaksinering denne uken

  Vi starter vaksinering av beboere på sykehjem denne uken. I uke 1 mottar vi 90 doser og i uke 2 ytterligere 90 doser. Vaksinering av helsepersonell starter i uke 2.

  Les saken »

 • Besøksstans ved helseinstitusjoner

  Les saken »

 • Nye lokale smittevernregler fra midnatt av

  Les saken »

 • Nye nasjonale smitteverntiltak fra 4. januar og ungdomsskoler på rødt nivå

  Regjeringen har innført nye nasjonale smittevernregler som gjelder fra og med 4. januar og to uker fremover. Disse kommer i tillegg til de lokale smittevernreglene som allerede gjelder i Ullensaker. Regjeringen gir kommunene anbefaling om ytterligere smitteverntiltak. Formannskapet skal mandag 4. januar vurdere hvilke av disse som eventuelt innføres i Ullensaker. I påvente av dette, har kommuneadministrasjonen bestemt at ungdomsskolene følger rødt nivå fra og med mandag 4. januar, i tråd med regjeringens anbefalinger.

  Les saken »

 • Hva kan lokale kulturaktører delta på i 2021?

  2020 har vært et spesielt år, men vi håper at 2021 blir mer normalt og at Ullensakers kulturaktører blir med å lager spennende kulturarrangement. Mer enn noen gang er kultur viktig! Sannsynligvis blir det fremdeles noen begrensninger, men kanskje kan dette også åpne opp for å tenke annerledes rundt noen av arrangementene? Også i 2021 blir det kulturuker, temauker, festivaler og arrangement der kulturaktører i Ullensaker inviteres til å være med.

  Les saken »

 • Smitte hos ansatt i hjemmetjenesten

  Les saken »

 • Bekymringsfull utvikling av smittesituasjonen

  Les saken »

 • Smitte hos ansatt ved Bolig med bistand

  Les saken »

 • Smitte hos ansatt ved sykehjem

  Les saken »

 • Hurtigtesting ved ankomst OSL Gardermoen tilbys fra 22. desember

  Les saken »

 • Viktig informasjon for deg som har vært i Storbritannia

  Les saken »

 • En videregående skole elev og en ansatt i barnehage bekreftet smittet

  Les saken »

 • E16portalen ute av drift

  E16portalen er for tiden utilgjengelig. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kan.

  Les saken »

 • Ullensaker forbereder seg til koronavaksinasjon

  Ullensaker kommune er nå i gang med planleggingen for gjennomføring av vaksinasjon. Vi jobber med klargjøring for vaksinering og ser for oss oppstart tidlig i januar.

  Les saken »

 • En skoleelev og et barnehagebarn bekreftet smittet

  Les saken »

 • Ullensakers budsjett for 2021 er vedtatt

  2020 har blitt et spesielt år. I Ullensaker kommune har den høye arbeidsledigheten og nedgangstider for bedrifter i kommunen gitt ytterligere utfordringer for en allerede anstrengt kommuneøkonomi.

  Les saken »

 • Mørke veglys rundt Rådhuset

  Les saken »

 • Smitte ved Jessheim videregående skole

  Les saken »

 • Lokalt smitteutbrudd tilknyttet hybelhus

  Les saken »

 • Vaksinasjon mot influensa 2020

  Avdeling for forebyggende helsearbeid i Ullensaker kommune tilbyr vaksinasjon mot sesonginfluensa.

  Les saken »

 • Ny lokal smittevernforskrift fra 4. desember

  Formannskapet i Ullensaker har vedtatt å oppheve forbudet mot arrangementer og skjenking, samt å oppheve stenging av lokaler for kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter. Forbudet mot private sammenkomster med mer enn 10 personer samlet og restriksjoner for organiserte idretts- og kulturaktiviteter for voksne videreføres. Det samme gjelder påbud om hjemmekontor, å unngå kollektivreiser og bruk av munnbind. Den nye forskriften som er vedtatt i dag gjelder fra 4. desember 2020 og inntil videre.

  Les saken »

 • Innsynsløsningen vil være nede fredag 4. desember

  Les saken »

 • Oppmykning i lokale smittevernregler fra fredag av

  Etter flere uker med høye smittetall, har antallet koronasmittede i Ullensaker sunket kraftig de siste to ukene. Politikerne i kommunen vil derfor myke opp på noen av tiltakene som særlig rammer arbeidsplasser og næringslivet hardt.

  Les saken »

 • Biblioteket har nye rutiner for erstatningskrav

  Fra og med 26. november 2020 tar Ullensaker bibliotek i bruk et nytt regnskapssystem, og i den forbindelse gjennomføres endringer i forhold til purringer og erstatning av tapt materiale.

  Les saken »

 • Høring om budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024

  Les saken »

 • 1. desember starter vår digitale julekalender

  2020 har vært et annerledes år. I vår digitale julekalender vil vi hylle mennesker som har jobbet hardt og fått livene endret dramatisk.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune foreslår tomter på Jessheim til et «drømmecampus» for OsloMet.

  I dag samlet OsloMet flere aktører på en digital dialogkonferanse for å høre om hvilke muligheter de har for sitt nye campus som skal stå ferdig i 2023.

  Les saken »

 • Lysregulering i Myrvegen, Gystadmarka

  Lysregulering i Myrvegen, Gystadmarka

  Les saken »

 • Lokale smittevernregler i Ullensaker

  Les saken »

 • Testing av kapasitet på vannledningsnettet

  Les saken »

 • Flere smitteverntiltak vedtatt

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) inviterer offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner til å søke om tilskudd for å iverksette tiltak og prosjekter som legger til rette for inkludering av barn og ungdom.

  Les saken »

 • Treningssentre skal kun besøkes av innbyggere i Ullensaker

  Fra 17. november kan treningssentre i Ullensaker kommune bare benyttes av personer som er bosatt i kommunen

  Les saken »

 • 16 nye smittede fredag 13. november

  Les saken »

 • Innskriving av 1. trinns elever skoleåret 2020 – 2021 vil skje ved digital innskriving

  Les saken »

 • Hogst av omkjøringstraseen Jessheim sørøst starter nå

  I forbindelse med omkjøringsvegen på Langelandsfjellet er tømmerhogging av traseen i gang.

  Les saken »

 • Elev ved Vesong ungdomsskole koronasmittet

  Les saken »

 • Informasjon til besøkende til Ullensaker kulturhus og Rådhus

  Fra mandag 16. november er det endringer i åpningstider og tilgang til Ullensaker kulturhus og Rådhus.

  Les saken »

 • Forsinkelse i svar på koronatester

  Les saken »

 • Smitte i barnehage

  Les saken »

 • Fem elevere på Gystadmarka ungdomsskole har testet positivt på korona.

  Les saken »

 • Koronasmitte i barnehage på Kløfta

  Les saken »

 • Hovedutvalgsmøtene går digitalt i dag

  Les saken »

 • Lokale smitteverntiltak innføres fredag

  Les saken »

 • Rådmannens forslag til kommunebudsjett for 2021 lagt frem

  I dag er rådmannens forslag til budsjett for 2021 lagt frem. Budsjettforslaget er preget av pandemisituasjonen, som medfører ytterligere utfordringer for en allerede anstrengt kommuneøkonomi i Ullensaker.

  Les saken »

 • I dag har fem innbyggere testet positivt på korona.

  En er lærer og en er elev ved to forskjellige ungdomsskoler i Ullensaker.

  Les saken »

 • Nye smittede av koronaviruset i Ullensaker

  Les saken »

 • Råd for Halloween-markering

  Folkehelseinstituttet har utarbeidet noen råd for gjennomføring av Halloween-feiring på en måte som ivaretar smittevernet. Kommuneoverlegen i Ullensaker anbefaler kommunens innbyggere å følge disse rådene.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune innfører ikke nye lokale tiltak

  På pressekonferansen 26.oktober informerte regjeringen om innstramming av nasjonale tiltak knyttet opp imot Koronasituasjonen. Samtidig vedtok Oslo kommune flere tiltak som begrenser sosial aktivitet og smitte, og som kommer i tillegg til de nasjonale føringene.

  Les saken »

 • Velkommen til digitalt folkemøte om ny E16

  Vi minner om det digitale folkemøte om E16 Kongsvinger–E6 i Ullensaker torsdag 29. oktober. De som ikke har tilgang til digitale plattformer, kan se møtet på skjerm på rådhuset.

  Les saken »

 • Barn i kommunal barnehage smittet

  Les saken »

 • Et nytt smittetilfelle ved Jessheim vgs

  Ytterligere en elev ved Jessheim vgs er bekreftet smittet med korona. Det er trolig ingen sammenheng mellom dette tilfellet og eleven som ble meldt smittet torsdag. Totalt sitter nå 109 elever og 11 lærere tilknyttet Jessheim vgs i karantene.

  Les saken »

 • Tre elever ved to skoler koronasmittet

  Tre skoleelever i Ullensaker kommune er påvist smittet med koronavirus. To av elevene går på Jessheim skole og ressurssenter og en på Jessheim videregående skole. Totalt er 189 elever og 14 lærere ved de to skolene satt i karantene.

  Les saken »

 • Digitalt folkemøte om E16 Kongsvinger–E6 i Ullensaker

  Torsdag 29. oktober er det digitalt folkemøte om E16 Kongsvinger–E6 i Ullensaker.

  Les saken »

 • Vi ønsker innspill om Gamle Trondheimsveg

  Ullensaker kommune skal vurdere trafikksituasjonen i Gamle Trondheimsveg på Jessheim og ønsker innspill fra innbyggerne.

  Les saken »

 • Vannlekkasje Hilton-området

  Les saken »

 • Nå innfører vi nytt sak- og arkivsystem

  I løpet av oktober/november innfører vi nytt sak- og arkivsystem.

  Les saken »

 • En lærer ved Romerike Folkehøgskole har testet positivt på Covid-19.

  Les saken »

 • Vi søker etter årets Juletre til rådhusplassen!

  Har du juletreet som kan pryde rådhusplassen julen 2020?

  Les saken »

 • Spyling av hovedvannledninger på Kløfta fortsetter

  Les saken »

 • Driver du næring i Ullensaker og må tenke nytt i en ny tid? Da kan du søke om tilskudd.

  Ullensaker kommune er tildelt 3,7 millioner kroner til kommunalt næringsfond. Dette er et ekstraordinært krisetilskudd fra staten i forbindelse med Covid19-pandemien. Midlene skal komme dere i vårt næringsliv til gode.

  Les saken »

 • Nå starter vi med avgiftsparkering på parkeringsplasser langs offentlige veier i Ullensaker.

  Vi innfører avgiftsparkering for Dampsaga Allé, Rådhusvegen, Storgata, Romsaasbakken, Såvegen, Romsaas Allé, Langbråten og Odelsvegen.

  Les saken »

 • Vi søker etter flere frivillige instruktører til programmet Sterk og stødig.

  Fysioterapitjenesten og frivilligsentralen i Ullensaker søker etter frivillige som kan tenke seg å lede en treningsgruppe for seniorer!

  Les saken »

 • Innfører lokale tiltak for å hindre videre spredning av koronaviruset

  I et ekstraordinært formannskapsmøte i dag 30. september ble det vedtatt å innføre nye lokale tiltak for å unngå videre spredning av koronaviruset i Ullensaker.

  Les saken »

 • Brann ved Åreppen skole i natt

  Les saken »

 • Seks nye smittetilfeller tirsdag

  Les saken »

 • Ekstraordinært formannskapsmøte onsdag om «Forskrift om forebygging av Koronasmitte i Ullensaker kommune»

  Les saken »

 • Vurderer smitteverntiltakene som er innført i Oslo

  Les saken »

 • Spyling av hovedvannledninger på Kløfta

  Les saken »

 • Fire nye smittetilfeller i Ullensaker – ny barneskole berørt

  Etter at ytterligere to skoleelever i Ullensaker i dag er bekreftet smittet, er nå elever og lærere ved fem skoler i kommunene satt i karantene den siste tiden. Situasjonen betegnes som alvorlig, og Ullensaker kommune har tett dialog med Folkehelseinstituttet om oppfølging av smittespredningen.

  Les saken »

 • Veiarbeid på Romsaas

  Les saken »

 • Ytterligere to skoleelever koronasmittet

  To skoleelever ved henholdsvis Jessheim vgs og Skogmo skole bekreftet smittet med koronavirus. Situasjonen tilknyttet de siste dagers smitte blant skoleelever i Ullensaker karakteriseres som et lokalt utbrudd av covid-19. Kommuneoverlegen tror at smittesporing og testing, sammen med hjelp fra innbyggerne ved at de overholder smittevernregler, vil gi kontroll på utbruddet.

  Les saken »

 • Ingen smittespredning ved Kløfta bo- og aktivitetssenter

  Verken beboere eller ansatte ved Kløfta bo- og aktivitetssenter ble smittet av den ansatte som ble bekreftet koronasmittet 13. september.

  Les saken »

 • Ljøgodtjern: ingen funn av toksiner i vannprøven

  Les saken »

 • Spyling av hovedvannledninger på Kløfta

  Les saken »

 • Elever ved Allergot ungdomsskole og Jessheim vgs koronasmittet

  To elever ved henholdsvis Allergot ungdomsskole og Jessheim videregående skole er i dag blitt bekreftet smittet med koronavirus. 9. trinn ved Allergot ungdomsskole vil få digital hjemmeundervisning ut uken. Ved Jessheim videregående skole flyttes all undervisning over til digitale flater ut uken.

  Les saken »

 • Nytt mottakssenter på Oslo lufthavn

  I starten av september flyttet mottakssenteret på Oslo lufthavn inn i nye lokaler. - Vi er veldig godt fornøyde med at vi nå har fått på plass nye og forbedrede lokaler. Dette sørger for at vi kan ivareta vårt ansvar på en enda bedre måte i en mulig smittesituasjon, sier ordfører i Ullensaker kommune, Eyvind Schumacher.

  Les saken »

 • Vaksinasjon mot influensa høsten 2020

  Avdeling for forebyggende helsearbeid i Ullensaker kommune tilbyr vaksinasjon mot sesonginfluensa.

  Les saken »

 • To nye koronasmittede i Ullensaker.

  De to smittede bor i samme husstand.

  Les saken »

 • Viktig informasjon om busstreik

  Les saken »

 • To ansatte ved Myrvegen omsorgsboliger koronasmittet

  Les saken »

 • I dag er det barnas kulturdag for alle under 150!

  Les saken »

 • Ansatt ved Vesong ungdomsskole koronasmittet

  Les saken »

 • Valg til Ungdomsrådet

  I år er det valg av 4 nye representanter til rådet. To representanter og to vara fra Jessheim videregående skole skal velges, sammen med en representant og en vara fra hver av fritidsklubbene; Huset og Calypso.

  Les saken »

 • Oppstart av anleggsarbeidene på Gystadmarka bydel

  Anleggsarbeidene for første del av Gystadmarka er under oppstart.

  Les saken »

 • Har du spørsmål om de kommunale eiendomsgebyrene (kommunale avgiftene)?

  Les saken »

 • Så langt ingen smitte blant sykehjemsbeboere

  Les saken »

 • Viken fylkeskommune rehabiliterer rekkverk langs fylkesveg 174 Jessheimvegen

  Les saken »

 • Ansatt ved Kløfta bo- og aktivitetssenter koronasmittet

  En ansatt ved sykehjemmet Kløfta bo- og aktivitetssenter er påvist smittet med koronavirus. 18 pasienter og fem ansatte har hatt nærkontakt med den smittede og blir nå testet.

  Les saken »

 • Renseplugg på Kløfta kan medføre misfarget vann

  Les saken »

 • Vil skape drømmecampus for OsloMet i Gardermoregionen!

  Styret i Gardermoregionen interkommunale politiske råd har tatt til orde for at OsloMet skal løfte blikket og se mot vår region.

  Les saken »

 • Ære være frivillighet og giverglede!

  Hver torsdag står frivillige og deler ut matposer til de som trenger det på Frivilligsentralen mellom kl.12.00 og 14.00.

  Les saken »

 • Ledige plasser i Kulturskolen!

  Det er fortsatt mulig å melde seg på gruppeundervisning i Kulturskolen!

  Les saken »

 • Ny kommuneoverlege

  Les saken »

 • Fire nye koronatilfeller i Ullensaker

  Les saken »

 • Smittesituasjonen i Ullensaker er stabil

  Flere innbyggere har henvendt seg til kommunen med bekymring for smittesituasjonen etter å ha sett VGs smittetall og kategorisering av Ullensaker kommune som «rød». Vi vil understreke at VGs tall ikke reflekterer den reelle smittesituasjonen i Ullensaker kommune. De er høye fordi noen av tilfellene som testes ved Oslo lufthavn, registreres på Ullensaker.

  Les saken »

 • Arbeider på vannledning Kopperud

  Les saken »

 • Trykkforhold Skogmo

  Les saken »

 • To uker med teststasjon ved Oslo lufthavn: 10 prosent lar seg teste, 0,5 prosent av dem er smittet

  Etter to uker med tilbud om koronatesting ved OSL for reisende som ankommer fra utlandet, viser tallene at ca. 10 prosent av de reisende lar seg teste. Av disse er 0,5 prosent koronasmittet.

  Les saken »

 • Koronasmitte hos barn i Læringsverkstedet Solhellinga barnehage

  Les saken »

 • Frivilligsentralen og Omsorg Jessheim deler ut matposer til de som trenger det.

  Les saken »

 • Unormale mengder alger og bakterier i Ljøgodttjern

  Les saken »

 • Angående barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage, skole og SFO

  Nå er skole, barnehage og SFO i gang etter ferien. Mange lurer på hvordan de skal forholde seg til forkjølelsessymptomer hos barn nå som koronasituasjonen krever at vi alle er ekstra forsiktige. Når kan barna ikke møte opp? Og når regnes de som symptomfrie?

  Les saken »

 • Tilsyn ved mindre avløpsanlegg høsten 2020

  Les saken »

 • Vi ber alle våre innbyggere om å redusere vannforbruket 25. og 26. august

  Les saken »

 • Helsetelefon blir til testtelefon

  Kommunens telefonnummer 66 10 14 16 skal fra nå av kun brukes til å avklare og avtale koronatesting. Innbyggere i Ullensaker kommune bes oppsøke helsenorge.no eller den nasjonale koronatelefonen 815 55 015 for generelle og helserelaterte spørsmål om koronaviruset.

  Les saken »

 • Verdens overdosedag 31. august

  Mandag 31. august er Verdens overdosedag. Dagen vil bli markert flere steder i Norge, for å minnes de døde og for å skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. Ullensaker kommune ønsker at folk skal komme til minnemarkering i Jessheim kirke mandag 31. august kl. 16. Denne er åpen for alle som ønsker, enten du selv har mistet noen i overdose, kjenner noen som har det, eller bare ønsker å vise din støtte og omsorg.

  Les saken »

 • Redusert foreldrebetaling SFO

  Les saken »

 • Vi ønsker 5300 elever velkommen til skolestart i Ullensakerskolen!

  Les saken »

 • Ingen flere smittede ved Gjestad bo- og aktivitetssenter

  Les saken »

 • Varsle kommunen hvis du ser oppblomstringer av blågrønnalger/cyanobakterier i vann

  Les saken »

 • Korona-teststasjon ved OSL åpner i dag

  I dag kl. 17.00 åpner teststasjonen ved Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) hvor passasjerer som kommer fra utlandet kan testes for Covid-19-smitte. Ullensaker kommune har det medisinske og organisatoriske ansvaret for teststasjonen, Avinor stiller med lokaler og infrastruktur, mens personell fra LHL-sykehuset bemanner stasjonen.

  Les saken »

 • Nye testkriterier for korona og stor pågang på helsetelefonen

  Les saken »

 • Arbeid på vannledninger og mulig varierende trykk 12. august

  Les saken »

 • Ansatt ved Gjestad bo- og aktivitetssenter koronasmittet

  En ansatt ved Gjestad bo- og aktivitetssenter i Ullensaker kommune er påvist smittet med koronavirus. Alle beboere og øvrige ansatte ved den aktuelle avdelingen, testes i dag.

  Les saken »

 • Stenging av Gamleveien på Kløfta torsdag 13. august

  Les saken »

 • Tiltak mot smitte ved sykehjem fra 10. august

  Personer som har oppholdt seg utenfor Norges grenser og kommer hjem 10. august eller senere, må vente i 10 dager etter hjemkomst før de kan besøke beboere ved kommunens sykehjem og andre helseinstitusjoner.

  Les saken »

 • Forbudt å servere alkohol etter midnatt fra lørdag av

  Les saken »

 • Frivillige bemanner det nye møtestedet for ungdom

  10. august åpner det nye møtestedet for Ullensaker-ungdom, Atlas. Det administreres av kulturenheten i kommunen, men bemannes av frivillige. Jeanette, Sebastian og Sjur ser frem til å bruke litt av sin fritid til å gi ungdommer gode opplevelser.

  Les saken »

 • Ang. utenlandsreiser og sykehjemsbesøk

  Pårørende som har vært på reise til «røde land», må vente i 10 dager etter hjemkomst før de kan besøke sine kjære på sykehjemmet.

  Les saken »

 • Vi minner om båndtvang i Ullensaker kommune

  Vi har en egen forskrift for båndtvang som gjelder utover ordinær båndtvang fra 1.april til 20. august.

  Les saken »

 • Korona-testing ved utenlandsreiser

  Les saken »

 • Ny begrenset høring av arealdelen - kommuneplan for Ullensaker 2020 – 2030

  Begrenset høring innebærer at det bare er endringer og tilføyelser i plandokumentene som er gjenstand for høring, jf. vedlagte vedtak og saksutskrift.

  Les saken »

 • Nå blir det kiosk på Norbytjernet

  Jostein Jøndal fra Carolina Cookers starter salg av kioskvarer allerede på lørdag.

  Les saken »

 • Oda (17) er en av 40 ungdommer som har sommerjobb hos oss i år.

  Les saken »

 • Ny arena for vannaktivitet snart klar

  På Gystadmarka begynner et 6400 kvadratmeter stort bygg å ta form. Når den nye svømmehallen står ferdig like over nyttår, har Ullensaker en ny storstue å invitere innbyggere og tilreisende inn i.

  Les saken »

 • Veiarbeid Romsaas Allè

  Les saken »

 • Vi oppfordrer alle til å redusere vannforbruket og begrense hagevanning med spreder.

  Det er for tiden høyt vannforbruk i kommunen, og dette medfører dårlig trykk og brunt vann for noen.

  Les saken »

 • Barn, luftveissymptomer og deltakelse i barnehage og skole

  Det har de siste ukene vært mange henvendelser vedrørende barn med symptomer fra luftveiene og deltakelse i barnehage og skole. Kommuneoverlegen ser behov for en presisering av gjeldende retningslinjer rundt dette.

  Les saken »

 • Det blomstrer i Ullensaker

  Les saken »

 • Furusethgata ved Rådhusplassen stenges for gjennomkjøring

  I forbindelse med midlertidig møblering av Rådhusplassen, vil Furusethgata være stengt for gjennomkjøring fra torsdag 18. juni til og med medio oktober.

  Les saken »

 • Følg morgendagens formannskapsmøte på kommune-TV

  Les saken »

 • Ny turvei på Gystadmarka er klar

  Den nye turveien på Gystadmarka er klar! Turløypa er plassert øst på Gystadmarka, hvor det i løpet av de neste 10-15 årene skal bygges ny bydel.

  Les saken »

 • Ønske om inngåelse av tildelingsavtaler med profesjonelle utleiere for fremskaffelse av boliger med omsorgsboligstandard.

  Les saken »

 • E16 Kongsvinger - E6 Informasjonsmøte Ullensaker kommune

  Onsdag 10. juni avholdes informasjonsmøte om nye E16

  Les saken »

 • Kartlegging av edelkreps i august/september 2020

  Les saken »

 • Helikopteraktivitet i forbindelse med E16-planlegging

  Denne uka vil det bli utført helikopterbasert geoskanning mellom Kongsvinger og E6 her i Ullensaker.

  Les saken »

 • Romsaasbakken nattestengt

  Les saken »

 • Turkart for Ullensaker

  Ullensaker Turlag og Ullensaker kommune har i flere år samarbeidet om å skilte og merke turstier til glede for turglade mennesker. Det er nå ca. 110 km med merkede turstier i Ullensaker.

  Les saken »

 • Forbudt å parkere i bakken ved Nordbytjernet

  I går satt vi opp parkeringsforbudsskilter i bakken ned til Nordbytjernet.

  Les saken »

 • Skoler og barnehager åpner for fullt 8. juni

  Skoler og barnehager i Ullensaker åpner igjen for fullt med normale åpningstider fra mandag 8. juni.

  Les saken »

 • Hjelpetelefonen avvikles

  I over to måneder har 30 frivillige bemannet kommunens hjelpetelefon. Nå avvikles tilbudet fordi pågangen er lav.

  Les saken »

 • Arbeidsledigheten synker i Ullensaker

  Les saken »

 • Besøkskontroll på sykehjemmene

  Pårørende kan nå komme på besøk inne på institusjonen etter avtale med personalet.

  Les saken »

 • Feil i tennskap langs Sørholtvegen

  Les saken »

 • Gratiskurs for lokalt næringsliv

  Les saken »

 • Flere tusen i digitalt 17. mai-tog

  Over 9000 deltakere fra hele Norge gikk i det virtuelle 17. mai-toget inne i spillet Minecraft, som Ullensaker-medarbeider Fredrik Sørensen tok initiativ til.

  Les saken »

 • Om barn i karantene

  Den som har vært i nærkontakt med en som er påvist smittet med koronavirus, skal ifølge de nasjonale retningslinjene være i karantene i 10 dager. Barna som har vært i gruppe med det smittede barnehagebarnet i Ullensaker er satt i karantene. Det er sikkert flere som har lurt på hvilke retningslinjer som gjelder for familiemedlemmer til barn i karantene.

  Les saken »

 • Vil du jobbe frivillig med ungdom?

  Atlas er den nye møteplassen for ungdom i Ullensaker. Her skal ungdom mellom 15 og 20 år ha et sted å være og få mulighet til å utfolde seg kreativt. Vi trenger frivillige til å drive aktiviteter sammen med ungdommene.

  Les saken »

 • Covid 19-sykdom påvist hos et barn i Læringsverkstedet Borgen barnehage

  Les saken »

 • Fortsatt udekkede kostnader etter revidert nasjonalbudsjett

  Ullensaker kommune opplever reduserte skatteinntekter og økte utgifter som følge av koronakrisen. I dag kom revidert nasjonalbudsjett. Det gir en ekstra håndsrekning til norske kommuner, men ikke på langt nær nok til å dekke det faktiske tapet forbundet med pandemien.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune bak landsomfattende, digitalt 17. mai-tog

  Les saken »

 • Teststasjon for koronasmitte flyttes 12. mai

  Les saken »

 • Fiks sykkelen i farta

  Les saken »

 • Åpning av skolene i Ullensaker

  Nå åpner vi opp skolene våre igjen! Det er vi svært glade for. I løpet av uke 20 skal alle elever i Ullensaker få tilbake en mest mulig normal skolehverdag. For at vi skal få til en forsvarlig åpning, og et tilbud som kan vare over tid, kan ikke alle elevene være på skolen samtidig. 10. trinn, som er avgangselever, prioriteres. De vil få et daglig skoletilbud fra og med mandag 11. mai. Elevene på 5.- 9. trinn vil fra onsdag 13.mai få et opplæringstilbud som er annenhver dag på skolen og resten fjernundervisning . Elevene på 1. – 4. trinn fortsetter som før med et daglig skoletilbud, og SFO fortsetter med redusert åpningstid i tidsrommet 08.00 – 15.30.

  Les saken »

 • Gjenåpning av tjenester og tilbud

  I uke 20 gjenåpner en rekke tjenester og tilbud i Ullensaker kommune. Dette ser vi frem til! Vi starter flere av tilbudene forsiktig opp igjen for å sikre at vi har kontroll.

  Les saken »

 • Krigsminnet Trandumskogen fredet

  75 år etter frigjøringen av Norge blir Trandumskogen fredet av Riksantikvaren.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune og Avinor signerer avtale om samarbeid for utvidelse av Gardermoen renseanlegg.

  Utvidelsen av anlegget skal tilfredsstille Norges strengeste krav til rensing og dekke fremtidig behov for både lovpålagte rensing av avløpsvann og forurenset overvann fra Oslo lufthavn. Avinor finansierer lufthavnens behov i anlegget. Ullensaker kommune skal ta over rensing for flere områder og dagens anlegg er fullt.

  Les saken »

 • Koronatesting i Ullensaker kommune

  Les saken »

 • Helseoppdrag ved OSL avsluttet

  Ullensaker kommune har avsluttet helseoppdraget ved Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). I over sju uker har kommunens helseteam gitt veiledning og helsehjelp til reisende. Helsedirektoratets vurdering er at passasjermengden ved flyplassen nå er på et nivå som tilsier at smittevernrutiner kan tas hånd om av de øvrige aktørene ved flyplassen.

  Les saken »

 • Helsestasjon for ungdom gjenåpner

  Etter å ha vært korona-stengt siden 16. mars, åpnes det nå for fysiske konsultasjoner ved helsestasjon for ungdom. Telefonkonsultasjon har vært mulig i hele perioden.

  Les saken »

 • Oppheving av forskrift om forebygging av koronasmitte

  Rådmannen i Ullensaker kommune har fra 7. mai besluttet å avvikle «Forskrift om forebygging av koronasmitte, Ullensaker kommune, Viken». Dette betyr at lokale regler for begrensning til fem personer i visse private sammenkomster og arbeidsvirksomhet er opphevet, og at nasjonale regler gjelder.

  Les saken »

 • Feiing av Odelsvegen

  Les saken »

 • Digital hjemmeoppfølging Covid-19 sykdom

  Les saken »

 • Vi har stengt parkeringen og veien ned til Nordbytjern på grunn av veiarbeid.

  Dersom du vil kjøre til Norbytjernet kan du parkere på grusplassen bak Nordby ungdomsskole like ved Calypso eller ved Jessheim idrettspark.

  Les saken »

 • Stolpejakten Ullensaker 2020

  5. mai går startskuddet for Stolpejakten Ullensaker 2020! Stolpejakten er et lavterskeltilbud for å få folk i fysisk aktivitet, der du skanner stolper som er plassert rundt omkring i kommunen.

  Les saken »

 • Hjertelig gjensyn og nye rutiner på Hovin skole

  Elevene ved Hovin skole er glade for å treffe hverandre igjen og vasker mer enn gjerne pulten sin for å holde koronaviruset borte.

  Les saken »

 • Veiarbeid ved Bakke Skole

  Les saken »

 • Henting av avfall lørdag 2 .mai i stedet for fredag 1. mai for enkelte ruter

  Les saken »

 • Skolen åpnet for 1.-4. trinn

  Skolene i Ullensaker tar igjen imot elever i 1.-4. trinn. Elevene er delt inn i mindre grupper, og de nasjonale retningslinjene for smittevern følges.

  Les saken »

 • Snakk om kreft - møt Kreftkoordinator og kreftforeningen i digital temakafé

  Snakk om kreft i digital temakafé onsdag 29. april kl.18.00

  Les saken »

 • ØRAS og NordRen overtar avfallsinnhenting i Ullensaker

  Les saken »

 • Kapasitetstest av vannledning i Korsmovegen

  Les saken »

 • Vannlekkasje Skolevegen, Kløfta

  Les saken »

 • Hold på koronavett-vaner

  Les saken »

 • Husk å flytte bilen din så vi kan feie gatene

  Det er vår og vi skal feie gatene, vi skal også gjennomføre en del asfaltering

  Les saken »

 • Barnehagene åpner 20. april

  Åpningen skal skje på en forsvarlig måte slik at barn, foresatte og medarbeidere opplever åpningen som trygg.

  Les saken »

 • Gjenåpning av skoler og barnehager

  Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og 1.-4. trinn på skolene fra 27. april. Foresatte i Ullensaker får mer informasjon om detaljer rundt hvordan dette organiseres i kommunen så snart nasjonale retningslinjer for smittevern foreligger.

  Les saken »

 • Tiltakspakke for Ullensaker

  Formannskapet har vedtatt en tiltakspakke som skal styrke lokalt næringsliv, arbeidsmarked og kulturliv.

  Les saken »

 • Flere dagpengesøknader i Ullensaker

  Søknadene om dagpenger fortsetter å komme inn til NAV Ullensaker. Totalt har nå 18,5 % av arbeidsstyrken i Ullensaker søkt om dagpenger.

  Les saken »

 • Ny helsetelefon for innbyggere

  Les saken »

 • Skremmende tall for næringslivet i Ullensaker

  Les saken »

 • Utendørs idrettsanlegg åpnes igjen

  Les saken »

 • Unikt tilbud til voksne minoritetsspråklige innbyggere i Viken

  Les saken »

 • Hjemmetjenestens rutiner i forbindelse med smitte og koronavirus

  Kommunen har den siste tiden fått flere henvendelser med spørsmål om hvordan hjemmetjenesten forholder seg til smittefare og koronaviruset.

  Les saken »

 • Koronarelatert dødsfall

  Les saken »

 • Renovasjon: Endring av hentedager i forbindelse med fridager og helligdager

  Les saken »

 • NAV Ullensaker med økonomitips til deg som er permittert

  NAV Ullensaker har satt samlet råd og tips til innbyggere som er permittert eller frykter å bli det.

  Les saken »

 • Politiske møter blir tilgjengelige på film

  Les saken »

 • Vil du bidra i arbeidet med korona?

  Les saken »

 • Ullensaker hjelpetelefon lanseres

  Les saken »

 • Familieteamet er tilgjengelige fra hjemmekontor

  Les saken »

 • Informasjon fra NAV til næringsdrivende i Ullensaker

  Les saken »

 • Boktips fra bibliotekarene på Ullensaker bibliotek

  Her samler vi flere av våre gode lesetips, nye og gamle. Det vil bli tips for alle aldre, og flere av bøkene er å finne digitalt på BookBites.

  Les saken »

 • Redusert kapasitet i barnevernstjenesten

  Les saken »

 • Vi henter avfall tidligere enn normalt

  Les saken »

 • Foreldre slipper å betale for stengt barnehage, SFO og skolematordning

  Les saken »

 • Påminnelse: hold avstand

  Fordi innbyggere samles for tett og for mange på noen kommunale områder, vil vi minne om retningslinjene for sosial kontakt.

  Les saken »

 • Forskuddsskatt 2020 - ny frist

  Første termin får utsatt frist for innbetaling til 1.mai.

  Les saken »

 • Helsetjenester stenges

  Helsetjenester med individuell eller gruppebehandling stenges.

  Les saken »

 • Forbud mot å treffes flere enn tre personer

  Kommuneoverlege i Ullensaker Lars Meyer-Myklestad har 15. mars fattet vedtak om allment forbud mot møter og sosiale arrangementer med flere enn tre personer.

  Les saken »

 • Reduser trykket på legevakten

  Ullensaker legevakt opplever at for mange ringer dem. Bare de som trenger akutt helsehjelp skal ringe legevakten.

  Les saken »

 • Foreldrebetaling barnehage, SFO og Kulturskolen

  Detaljer tilknyttet foreldrebetaling for barnehage, SFO og Kulturskolen i avstengningsperioden, må kommunen avklare med nasjonale myndigheter.

  Les saken »

 • Nye restriksjoner for reisende på Oslo lufthavn

  Les saken »

 • Renovasjon går som normalt, men du kan bidra til å hindre spredning

  Les saken »

 • Ullensaker kommune satt kriseledelse 12. mars

  I forbindelse med regjeringens og helsemyndighetens tiltaksliste knyttet til spredningen av koronaviruset satt Ullensaker kriseledelse 12. mars.

  Les saken »

 • NAV er tilgjengelige – men ikke via publikumsmottaket

  NAV Ullensaker stenger publikumsmottaket for å forebygge og begrense smitten av koronaviruset. Dette gjøres for å beskytte både innbyggere og ansatte mot smitte.

  Les saken »

 • Vi setter kriseledelse og krisestab

  Les saken »

 • Smitteverntiltak på helsestasjonen 0-5 år

  Les saken »

 • Nyheter og fakta

  Les saken »

 • Kommunale eiendomsgebyrer - E-faktura og AvtaleGiro

  Les saken »

 • Smittevernberedskap i Ullensaker

  Det er for tiden mye informasjon i ulike media om coronavirus.

  Les saken »

 • Vannavstengning Algarheimsvegen onsdag 26.02

  Les saken »

 • Tidligere ordførers etterlønn

  Les saken »

 • Årsresultat 2019

  Les saken »

 • Reflekskampanje

  Med slagordet «bli sett», gjennomfører kommunen en reflekskampanje rettet mot ungdom. Madeleine, Thea og Olav Elias på 13 og 14 år, mener selv de må bli flinkere til å bruke refleks.

  Les saken »

 • Vi inviterer utbyggere til byggebransjemøte 14. februar.

  Vi har lenge sett behovet for mer effektiv byggesaksbehandling, og har utarbeidet en veileder som skal gjøre det enklere for utbyggere i Ullensaker. Velkommen til oss på rådhuset i Furusethgata 12 den 14. februar 2020 for byggebransjemøte.

  Les saken »

 • Smittevernberedskap i Ullensaker

  Det er fortiden mange skriverier om den nye smittsomme virussykdommen fra Kina. Noen lurer sikkert på hvilket ansvar vi har i Ullensaker kommune.

  Les saken »

 • "Atlas" blir møteplassens navn

  Det nye ungdomsrådet har bestemt at «Atlas» blir navnet på møteplassen for ungdom som åpner til våren.

  Les saken »

 • God dialog

  I januar møttes kommuneledelsen og rådene som gir kommunen råd om unge, eldre og funksjonshemmede til et møte som inneholdt både opplæring og gruppearbeid.

  Les saken »

 • Test av vannledningsnettet

  Les saken »

 • Myrvegen stengt grunnet bygging av turløype

  Myrvegen på Jessheim stenges ved Nyholmsvegen på grunn av arbeid med ny turvei og skiløype over Gystadmarka.

  Les saken »

 • Nå starter utbyggingen av bredbånd

  Les saken »

 • Sommerjobb for ungdom 15-17 år

  Les saken »

 • Navnekonkurranse

  Les saken »

 • Forsinkelser renovasjon

  Les saken »

 • Forsinkelser renovasjon

  Renovatør sliter dessverre med en del forsinkelser. Det vil bli kjørt i dag og utover kvelden. Samtidig kjøres også lørdag 28/12.

  Les saken »

 • God jul og Godt Nytt år!

  Les saken »

 • Forsinkelser renovasjon papir/plast

  Les saken »

 • Budsjett 2020

  Budsjett 2020 ble vedtatt i Kommunestyret 10. desember 2019. Dokumentene ligger nå tilgjengelig på våre nettsider.

  Les saken »

 • Test av vannforsyningssystemet

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

  Les saken »

 • Vi har mottatt en bombetrussel mot Vesong ungdomsskole

  Les saken »

 • Sammen redder vi liv!

  I forbindelse med lansering av nye læreplaner har vi fortalt om vår erfaring med prosjektet "Sammen redder vi liv".

  Les saken »

 • Vi ønsker tilvisings- og tildelingsavtaler med profesjonelle utleiere.

  Vi  ønsker samarbeid gjennom inngåelse av tilvisings- og tildelingsavtaler med profesjonelle utleiere om fremskaffelse av gode utleieboliger med omsorgsboligstandard.

  Les saken »

 • Fortsatt forsinkelser på renovasjon

  Les saken »

 • Vi feirer jubilanter!

  Ullensaker kommune feiret sine jubilanter 14.11.2019 med middag, underholdning, blomster og gaver på Herredshuset.

  Les saken »

 • Innskrivingsdager i Ullensakerskolen

  Alle elever som skal begynne på skolen høsten 2020 ønskes velkommen til innskriving på skolen

  Les saken »

 • Pedagogisk senter og nytt teknologirom åpnet!

  Les saken »

 • Angående saken om funn av knivblader på Kløfta idrettsanlegg.

  Les saken »

 • Rådmannen la frem forslag til budsjett og økonomiplan 2020-2023 for formannskapet 5. november

  Nå skal budsjettet behandles politisk før det legges ut for høring om 14 dager.

  Les saken »

 • Testing av hovedvannledninger i Ullensaker 5. november

  Les saken »

 • Fredag 1. november starter vi med å håndheve parkeringsmyndigheten i offentlige gater i hele kommunen.

  Dette betyr at det er kommunen som gir bøter.

  Les saken »

 • Informasjonsdag for arbeidsgivere og næringsdrivende

  Torsdag 14. november har Arbeidsgiverkontrollen og Skatteoppkreverne på Øvre Romerike gleden av å invitere til dagskurs for arbeidsgivere. Temaene er valgt ut og presenteres av spesialister på fagområdet skatt og arbeidsgiveravgift fra Oslo kemnerkontor.

  Les saken »

 • Vær synlig syklist!

  I morgen tidlig, fredag 25. oktober, deler vi ut lykter til syklister på Jessheim og Kløfta stasjon!

  Les saken »

 • Vaksinasjon mot influensa høsten 2020

  Avdeling for forebyggende helsearbeid i Ullensaker kommune tilbyr vaksinasjon mot sesonginfluensa ved vaksinasjonskontoret.

  Les saken »

 • Ny politisk ledelse for Ullensaker

  Les saken »

 • Bli med Pop-up Street fest på Rådhusplassen

  Kick-start høstferien med vår Pop-Up Streetfest på Rådhusplassen, den 28. september 2019 kl. 10-16.

  Les saken »

 • Vi trenger besøkshjem

  Les saken »

 • Arbeidet med skulpturen på Nordbytjernet er i gang

  Graving til fundamentet til skulpturen har startet.

  Les saken »

 • NAV flytter til Trondheimsvegen 82

  Fra mandag 16. september finner du NAV i nye lokaler i Trondheimsvegen 82.

  Les saken »

 • Arbeider på hovedvannledningen i Trondheimsvegen, Jessheim

  Les saken »

 • Topp beredskapsvakt på Gardermoen

  Tenk deg at du blir veldig skadet eller syk i utlandet, eller at noen på et fly til Norge blir akutt syk. Da er det godt å vite at Gardermoen flyplass har lege-beredskap og et smittesikkert opplegg ved ankomst.

  Les saken »

 • Arbeider med lysregulering på FV 174 ved Åsmoen på Algarheim

  Les saken »

 • Strategi for Frivillighet ute på høring

  Kommunestyre (KST) vedtok 18.06.2019 under sak 61/19 at forslag til strategi for frivillighet for Ullensaker kommune legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 29.09.2019.

  Les saken »

 • Verdens overdosedag lørdag 31. august markeres i Ullensaker

  Vi minnes de døde og forebygger nye dødsfall.

  Les saken »

 • Misfarget vann Kløfta

  Les saken »

 • Resultatene fra Innbyggerundersøkelsen er klare

  Rapporten viser at innbyggere i det store bildet er godt fornøyde som innbyggere i Ullensaker sammenlignet med landsgjennomsnittet. Sammenlignet med oss selv for to år siden, indikerer resultatene at de er noe mindre fornøyd på noen områder. Men vi ligger godt over landsgjennomsnittet på en rekke områder.

  Les saken »

 • Vi søker etter dyktige skoleledere i Ullensakerskolen

  Nå har vi ledig stilling som rektor ved Åreppen skole og avdelingsleder ved Jessheim skole og ressurssenter.

  Les saken »

 • Furusethgata stengt for gjennomkjøring

  Tirsdag 20. august stenger vi Furusethgata for gjennomkjøring i en periode.

  Les saken »

 • Du kan forhåndsstemme frem til 6. september.

  Nå kan du forhåndsstemme på rådhuset på Jessheim eller biblioteket på Kløfta.

  Les saken »

 • Utsatt åpning av meråpent bibliotek

  Oppstarten for meråpent bibliotek må dessverre utsettes noe i tid fordi det har oppstått uventede tekniske utfordringer. Dette må avklares før systemet kan settes i drift og gi oss nye utvidede bruksmuligheter i våre to bibliotek. Vi tror det kan løses innen kort tid, og nærmere informasjon om oppstartdato vil bli kunngjort på kommunens hjemmesider og sosiale medier.

  Les saken »

 • Vi jobber med å skape liv og aktivitet i sentrum.

  Denne sommeren har vi startet et midlertidig prosjekt hvor vi ønsker å gjøre Rådhusplassen mer tilgjengelig og attraktiv for våre innbyggerne.

  Les saken »

 • Nytt tilbud for kreftrammede i Ullensaker kommune

  LØFT er et trenings- og mestringskurs for deg som har eller har hatt kreft. Tilbudet er for deg som skal starte opp med behandling, er i behandling eller er ferdig med behandling.

  Les saken »

 • Ungdata undersøkelsen

  Les saken »

 • Gunnhild Grimstad-Kirkeby er tilsatt i stillingen som kommunaldirektør for helse- og sosialomsorg

  Les saken »

 • Deltidsstillinger for unge uføre i Ullensaker

  Vi ønsker å bidra til at unge uføre får mulighet til å bidra og være en del av arbeidslivet selv om de er uføretrygdede. Å være en del av et fellesskap og bidra i arbeidslivet kan ha positiv påvirkning på livskvaliteten.

  Les saken »

 • Arbeid med gatelys

  Gatelys på Nordbymoen og i gamle travbaneområdet

  Les saken »

 • Skatteoppgjøret mitt!

  De fleste får skatteoppgjøret sitt torsdag 20. juni. Du får varsel på sms eller e-post fra Skatteetaten når skatteoppgjøret ditt er klart i Altinn. Er du ikke blant disse så er neste oppgjør 15. august. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 23. oktober. Vi kan dessverre ikke gi deg dato for når du får skatteoppgjøret ditt.

  Les saken »

 • Arbeider på hovedvannledningsnettet i området Prestmoen / Ilevegen

  Les saken »

 • Helsestasjonen avdeling Jessheim har flyttet inn i nye lokaler

  Les saken »

 • Kontorlokaler til leie

  Vi har kontorer til leie i gamle "Posthuset" på Tunet Gardermoen.

  Les saken »

 • Vi minner om båndtvang ved Nordbytjernet

  Det er båndtvang ved Nordbytjernet hele året.

  Les saken »

 • Elevene i Ullensakerskolen ga innspill om oppvekstmiljøet i Ullensaker

  Torsdag 9. mai var det møte i Barn og unges kommunestyre. Temaet på møtet var oppvekstmiljøet i Ullensaker. Engasjerte representanter fra alle skolene, inkludert Hoppensprett ungdomsskole, ga innspill som skal gå videre til Formannskapet.

  Les saken »

 • Blir du med på årets vårrengjøring?

  Bli med og ta vare på Ullensaker sammen med oss. I Ukene 18 og 19 blir det vårrengjøring.

  Les saken »

 • Nå kan du ta forkurs til fagbrev i helse- og oppvekstfag på voksenopplæringen

  Ønsker du fagbrev som helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider, kan dette tilbudet være fint for deg. Påmeldingsfrist er 24. mai 2019.

  Les saken »

 • Renovasjon informerer om manglende tømming

  Les saken »

 • Bli med å løp blodomløpet!

  Lørdag 25. mai 2019 kl.13.00 går startskuddet for blodomløpet.

  Les saken »

 • Skolestartere ønskes velkommen på skolen sin!

  Barneskolene inviterer alle barn som skal starte på skolen til høsten til bli-kjent-dag.

  Les saken »

 • Vi trenger valgmedarbeidere.

  Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg 08. og 09. september 2019.Vi trenger personell til å jobbe i valglokalene på valgdagene og i forhåndsstemmeperioden.

  Les saken »

 • Skattemeldingen (Selvangivelsen)

  Skattemeldingen er forhåndsutfylt - ikke ferdigutfylt. Sjekk at alt stemmer!

  Les saken »

 • Ullensaker kommune legger frem økonomisk rapport og mulighetsrom

  Les saken »

 • Tilbud om vaksine mot meslinger

  (English version at the bottom of the page.) Vi tilbyr vaksine mot meslinger i uke 14. på vår helsestasjon avdeling Gjestad.

  Les saken »

 • Nå åpner Ullensaker helsestasjonen avdeling Gjestad

  Fra 1. april finner du en mengde av våre helsestasjonstilbud i nye lokaler på Gjestad.

  Les saken »

 • Har du opprettet digital postkasse?

  Det er enkelt og tar bare noen få minutter.

  Les saken »

 • Barn og unges kommunestyre fordelte økonomiske midler til skolene

  Tirsdag 19. mars var det fellesmøte med Barn og unges kommunestyre og Kommunestyret. Sak om fordeling av økonomiske midler til skolene ble behandlet.

  Les saken »

 • Nytt slamtømmerfirma fra 01.01.2019

  Les saken »

 • Innbyggerundersøkelsen er sendt ut!

  Les saken »

 • Alle innbyggere i Ullensaker kommune som får utdelt medisiner i regi av kommunen kan føle seg trygge.

  Les saken »

 • Utbyggingsavtalen av deler av Jessheim sørøst ble juridisk vurdert i gårsdagens formannskapsmøte

  Les saken »

 • Har du spørsmål om de kommunale eiendomsgebyrene (kommunale avgiftene)?

  Har du spørsmål om de kommunale eiendomsgebyrene (kommunale avgiftene)?

  Les saken »

 • Business Jessheim åpner dørene for Gründere

  Vi ønsker å bidra til mer vekst og nyskaping i næringslivet. Som en del av satsingen, har vi etablert Business Jessheim AS.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune satser på lærlinger - vil du være lærling hos oss?

  Les saken »

 • Ullensaker kommune satser på lærlinger – vil du være lærling hos oss?

  Les saken »

 • Har du husket å registrere brønnen din?

  Les saken »

 • Vi har målt isen på Nordbytjernet

  Isen har lagt seg på Nordbytjernet og mange vil kanskje bevege seg ut på isen

  Les saken »

 • Komfyrvakt? Har du tatt kjøkkenpraten?

  Øvre Romerike Brann og redning har komfyrvaktkampanje

  Les saken »

 • Nye rutiner på biblioteket

  Ha alltid med lånekort når du skal bruke biblioteket.

  Les saken »

 • Beredskapsøvelse i februar

  Ullensaker kulturhus og Jessheim storsenter blir scene for en årlig beredskapsøvelse for politiet, brannmannskaper, ambulanse og annet relevant helsepersonell på Romerike.

  Les saken »

 • Arbeid pågår langs Jessheimvegen fra Hovedbanen/Jernbanen og til Gystadmarka barneskole

  Les saken »

 • Vi du bli læreren jeg aldri glemmer?

  Ullensaker kommunes barne- og ungdomsskoler har ledige lærerstillinger fra 01.08.19.

  Les saken »

 • Fra april 2019 finner du Ullensakers helsestasjoner på tre steder.

  Hvert kontor vil tilby ulike tjenester, du vil få time på den helsestasjonen som er riktig for deg.

  Les saken »

 • Vil du bli trainee?

  Har du bachelor eller mastergrad innen tekniske og naturvitenskapelige fag?

  Les saken »

 • Vil du bli flyktningeguide i Ullensaker?

  Les saken »

 • Samarbeidsavtalen mellom Ullensaker kommune og Øst politidistrikt

  Ordfører Tom Staahle og lensmann Karl-Vidar Solberg signerte samarbeidsavtalen mellom Ullensaker kommune og Øst politidistrikt onsdag 21. november.

  Les saken »

 • Lærlinger samlet

  Denne uka arrangerte Veiledningssenteret på Romerike informasjonssamlinger i Ullensaker kulturhus for alle lærlinger på Romerike

  Les saken »

 • Pause i arbeidet med 3. rullebane

  Formannskapet har enstemmig vedtatt å stanse kommunens arbeid med en eventuell tredje rullebane inntil videre.

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Tilskuddsordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.  Søknadsfrist: 10. desember 2018

  Les saken »

 • Fortsatt vekst, men store innsparingsbehov

  Ullensaker kommune er en av Norges største vekstkommuner. Vekst og utvikling skaper muligheter, men også utfordringer. For å sikre et bærekraftig budsjett i 2019 og årene som kommer må Ullensaker vise klokskap og måtehold i prioritereringer og bruk av tilgjengelige midler.

  Les saken »

 • Ordfører for en dag!

  I dag har jeg hatt en jobb ingen andre elever i Ullensaker har.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune vertskommune for nasjonal konferanse om fysisk læringsmiljø

  Utdanningsdirektoratet valgte Ullensaker som vertskommune for sin årlige konferanse for fysisk læringsmiljø. Konferansen gikk av stabelen 30.-31. oktober.

  Les saken »

 • Hver eneste elev er viktig!

  Nytt undervisningsopplegg minner ungdomsskoleelever i Ullensaker på at hver eneste en av dem er viktig.

  Les saken »

 • Innskriving av barn født i 2013

  Alle elever som skal begynne på skolen høsten 2019 ønskes velkommen til innskriving på skolen

  Les saken »

 • Vi anbefaler at hunder med Kennelhoste ikke besøker hundeparken

  Vi informerer om at syke hunder bør holdes borte fra områder der de kan smitte andre, som hundeparken vår.

  Les saken »

 • Ullensaker satser mer målrettet for barn og unge

  Vi skal utarbeide en strategiplan for helhetlig læringsløp i Ullensaker. Denne skal bidra til at en økt andel av elevene i Ullensakerskolen gjennomfører videregående opplæring og videre studier og deretter deltar aktivt i arbeids- og samfunnslivet som voksne.

  Les saken »

 • Vi har åpnet Hundepark på Gjestad

  Les saken »

 • Informasjon om byggingen som pågår på Algarheim

  Ullensaker kommune v/Algarheim skole og entreprenør Backe Romerike ønsker å være gode på informasjon og kommunikasjon i byggeperioden vi er i ferd med å gå inn i. Rektor Stein Malerstuen og Backe Romerike ved prosjektledelsen vil ha tett kontakt og samarbeide gjennom hele byggeperioden, slik at prosessen skal bli best mulig for alle involverte.

  Les saken »

 • Ny utgave av Kveka

  Utgave nummer 3 av Kveka er nå tilgjengelig.

  Les saken »

 • Åpen brannstasjon på Letohallen 22. september

  Hvert år har brannvesenet Åpen dag under brannvernuka i september. I år inviterer de til et feiende flott fellesarrangement på Letohallen.

  Les saken »

 • Informasjon om NATO øvelse får du av Forsvaret

  Det er forsvaret som informerer om NATO øvelsen som finner sted i kommunen vår

  Les saken »

 • Arbeidet ved Algarheim skole fortsetter

  Anleggsarbeidet og utbedring av vei, vann og avløp starter opp igjen.

  Les saken »

 • Konkurrerer i livredning i Ullensaker

  5-7 september er det klart for Norges kanskje viktigste mesterskap. Ambulansemesterskapet arrangeres for andre gang i Ullensaker.

  Les saken »

 • Har du møtt robot-Kari?

  Vi har ansatt vår første virtuelle robot. Hun heter Kari. Gjennom Kari vil vi være tilgjengelig hele døgnet.

  Les saken »

 • Norgesløpet - på lørdag går startskuddet!

  Vi oppfordrer til å løpe Norgesløpet. Til alle dere som ferdes på Jessheim - vis hensyn til løperne.

  Les saken »

 • Vi er stolte av sjette plassen i NHOs Kommune-NM.

  Ullensaker kommune er igjen å finne helt i toppskiktet i NHOs Kommune-NM. Ullensaker er rangert som nr 6 i landet, som er samme rangering som i 2017.

  Les saken »

 • Den ekstreme skogbrannfaren er over

  Endelig har det kommet nok regn til at vi kan oppheve totalforbudet mot bruk av åpen ild i kommunen.

  Les saken »

 • Forsinkelse på restavfall rute 521

  Les saken »

 • Bassengene fylles

  Svømmebassengene på Allergot og Gjestad åpner 10. september etter rehabilitering.

  Les saken »

 • Badevannsprøver

  Miljørettet helsevern – Øvre Romerike har tatt nye badevannsprøver.

  Les saken »

 • Nyansatte ble ønsket velkommen til Ullensakerskolen!

  Fredag 10. august ble nyansatte lærere i Ullensakerskolen ønsket velkommen til Ullensaker kommune i kommunestyresalen på Rådhuset.

  Les saken »

 • Klipp hekken

  Torsdag 16. august er det skolestart! Særlig for de minste elevene er det viktig å bli sett og tatt hensyn til.

  Les saken »

 • Badevann og Vibrio-infeksjon

  Rådene gjelder hele Oslofjorden samt ved kysten av Telemark og Sørlandet.

  Les saken »

 • Vi tar personvernet ditt på alvor

  Les saken »

 • Vi vil ha bedre bredbåndsdekning til våre innbyggere

  Nå kan du gi innspill til hvilke områder som bør prioriteres

  Les saken »

 • Ledig stilling - regnskapskontrollør

  Les saken »

 • Biblioteksøk - lån bøker fra hele landet selv

  Denne nye tjenesten gjør det enklere å få tak i de bøkene du ønsker

  Les saken »

 • Vi skal bygge ny barneskole på Algarheim

  Den nye barneskolen skal stå klar til skolestart i august 2020, flerbrukshall til skolestart 2021.

  Les saken »

 • Nå finner du 28 ladestasjoner for El-biler på Gystadmarka

  I forbindelse med ferdigstillelse av ungdomsskoleprosjektet er nå 24 nye ladeplasser ferdig og klare til bruk ved Gystadmarka. Fra 1. juli i 2018 kommer det krav i regi av Vegdirektoratet til antall ladeplasser på parkeringsanlegg.

  Les saken »

 • Fortsatt totalforbud mot bruk av åpen ild

  Det er fortsatt ikke nedbør av betydning i vente, ifølge Meteorologisk institutt. Det betyr at skogbrannfaren, som allerede er meget stor, fortsetter å øke.

  Les saken »

 • Har du misfarget vann?

  Ullensaker kommune har en god og sikker vannforsyning. Det tas regelmessig prøver av vannet fra kommunens vannverk. Drikkevannet kan endre noe farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, dersom kommunen ikke melder om noe annet.

  Les saken »

 • Skal du til Nordbytjernet i helgen? Da oppfordrer vi deg til å gå, sykle eller ta bussen.

  Det er sommer og varmt, mange nyter Nordbytjernet og det er vi glade for. Men vi har noen viktige oppfordringer til alle.

  Les saken »

 • Har du en oljetank i hagen?

  Regjeringen har vedtatt å forby bruk av fossil fyringsolje til oppvarming av bygninger fra 2020. En nedgravd oljetank kan være både miljø- og helseskadelig. Som huseier er det du som er ansvarlig ved en eventuell oljelekkasje. Det kan bli svært dyrt. En oljetank bør følgelig tømmes, saneres eller fjernes av et sertifisert firma.

  Les saken »

 • Vi har ansatt prosjektleder for arbeidet med en eventuell tredje rullebane på Oslo Lufthavn.

  For å sikre en profesjonell og god prosess for å ivareta Ullensaker kommunes innbyggere på best mulig måte har kommunen opprettet en egen prosjektorganisasjon. Terje Bartholsen skal lede dette arbeidet.

  Les saken »

 • Vi ønsker mer samarbeid med private utbyggere og utleiere for å bosette vanskeligstilte i Ullensaker

  En av våre viktigste oppgaver er å ta vare på alle som bor i Ullensaker. Det gjelder også de som av en eller annen grunn har vanskelig for å finne seg et sted å bo.

  Les saken »

 • Badetemperatur Nordbytjernet

  Les saken »

 • Stor respons på sommerjobb for ungdom i Ullensaker kommune

  Ullensaker kommune har i år fått 120 søkere til sommerjobb for ungdom i alderen 15-18 år. Dette er mer enn dobbelt så mange som i 2017.

  Les saken »

 • Skogbrannfare

  Totalforbud mot all bruk av åpen ild i eller i nærheten av skog og mark fra 20.mai

  Les saken »

 • Noen på hjertet

  Er du barn eller ungdom og bekymret for noen rundt deg på grunn av fysisk eller psykisk sykdom?

  Les saken »

 • Engasjerte barn og unge kom med innspill til byidentitet og visjon for Jessheim

  Onsdag 16. mai gikk skoleårets siste møte i Barn og unges kommunestyre av stabelen. Tema for møtet var visjon og byidenititet for Jessheim by.

  Les saken »

 • Vi leter etter nye lokaler for NAV Ullensaker

  Påminnelse om at utlysning om leie av NAV-kontorer er lagt ut på anbud

  Les saken »

 • Byidentitet og visjon for Jessheim by tema for Barn og unges kommunestyre 16. mai

  Ullensaker kommune er blant kommunene som vokser raskest i hele Norge. Jessheim by vil vokse mye i årene framover, og kommunen arbeider med å lage ny kommuneplan for Ullensaker. I denne forbindelse ønsker vi å høre hvordan barn og ungdom opplever byen i dag og hvordan de ser for seg Jessheim i framtiden.

  Les saken »

 • Fokus på beredskap

  Ullensaker er en kommune som må og skal ha et sterkt fokus på beredskap.

  Les saken »

 • NAV kontorer ønskes leid på Jessheim

  Ullensaker kommune ønsker å leie kontorlokaler med publikumsmottak i Jessheim sentrum.

  Les saken »

 • Vårfeiing

  Les saken »

 • Har du spørsmål om bygg og byggesak?

  På dibk.no, finner du mye nyttig info om byggesak, som veiledere, søknadsskjemaer og beregningskalkulatorer.

  Les saken »

 • Kan spore hvilken husstand avfallet kommer fra

  Alle som kaster hår, våtservietter, q-tips, eller noe annet enn tiss, bæsj og dopapir i do, vil få doblet gebyrsatsen på kommunale avgifter etter 1.april 2018. Takket være et gjennombrudd i sensortekonologi kan kommunen endelig spore hvilket hus avfallet i rørsystemene kommer fra.

  Les saken »

 • Sammen mot arbeidskriminalitet

  Ullensaker kommune skal kun være oppdragsgiver til skikkelige bedrifter. Nå innfører kommunen en samtykkeplikt, de kan hente ut informasjon fra ulike kontrollører og gjennomføre tilsyn i hele kontraktsperioden.

  Les saken »

 • Vis dovett

  Vi oppfordrer alle våre innbyggere til å vise dovett

  Les saken »

 • Isbanen i Jessheim idrettspark er stengt for sesongen

  Les saken »

 • Ullensaker kommune øker gebyr for vann og avløp.

  Snart kommer fakturaen fra kommunen hvor du betaler gebyr for vann og avløpstjenester. Alle i Ullensaker vil få økt gebyr.

  Les saken »

 • Vil du være natteravn og bidra til å ta vare på ungdommene i Ullensaker?

  I Ullensaker har vi fokus på forebyggende arbeid, gode tverrfaglige samarbeid og samarbeid med frivilligheten. Vi ønsker å ta vare på ungdommene som beveger seg rundt i kommunen vår. Både politiet og kommunen gjør en viktig og nyttig jobb på dette området.

  Les saken »

 • 350 000 kroner er fordelt til barne- og ungdomstiltak på skoler og fritidsklubber

  Tirsdag 13. mars ble økonomiske midler til barne- og ungdomstiltak fordelt i Barn og unges kommunestyre og Kommunestyret.

  Les saken »

 • Ullensaker kommunale barnehager tar i bruk appen MyKid

  Nå er det slutt på lapper og eposter fra barnehagene til foresatte for barn i Ullensaker kommunale barnehager.

  Les saken »

 • Ullensaker er gode på inkludering av flyktninger, men vi er helt avhengige av at alle bidrar, fra politikere til den enkelte innbygger i kommunen.

  Vi ønsker oss flere nordmenn på våre språkkaféer

  Les saken »

 • Her er årets første nummer av KVEKA

  KVEKA er et informasjonsblad til jord- og skogbrukere i Ullensaker og Gjerdrum

  Les saken »

 • Klart for utbyggingen av Bakkedalen idretts- og aktivitetspark.

  I Kommunestyremøtet 13. februar ble reguleringsplanen for Idrettsparken vedtatt. Det betyr at Ullensaker kommune og Kløfta IL nå forbereder utbyggingen av idretts- og aktivitetsparken.

  Les saken »

 • Legevakten på Jessheim får nye lokaler 28 februar.

  Fra 28. februar finner du legevakten i Ragnar Strøms veg 6, i vårt nye Helsehus.

  Les saken »

 • På mandag åpner Gystadmarka ungdomsskole dørene for 304 spente elever.

  Gystadmarka ungdomsskole står klar til bruk og det er et skolebygg som vil bane vei for fremtidens skolebygg.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune ser på muligheten for å bygge omsorgsboliger i Kverndalen

  I flere år har Ullensaker prøvd å finne et egnet sted for en god boligløsning for innbyggere med kroniske ruslidelser.

  Les saken »

 • Nytt "levende" rom på biblioteket på Jessheim

  26. januar åpnet biblioteket på Jessheim et nytt «levende» rom som skal gi opplevelser og kunnskap gjennom virtuelle virkemidler.

  Les saken »

 • Det levende rommet på Jessheim bibliotek

  Ullensaker bibliotek åpner en helt ny virtuell arena i andre etasje på Jessheim bibliotek

  Les saken »

 • Skiløyper og friområder er for alle – vis hensyn

  Alle som ønsker å være i aktivitet i Ullensaker har mulighet til det, enten du går på ski, to bein eller fire bein. Men vis hensyn og ta vare på skispor og turløyper som kommunen og frivillige jobber for å tråkke opp og holde i orden. Mange har diskutert om skiløyper er til for alle eller bare for de med ski på beina i det siste. Svaret er enkelt - bruk naturen, men vis hensyn.

  Les saken »

 • Print ut med Princh på biblioteket

  Begge våre bibliotek har nå utskriftsløsningen Princh.

  Les saken »

 • Gebyrforskrifter for kommunens vann- og avløpstjenester

  Gebyrforskrifter for kommunens vann- og avløpstjenester trer i kraft 1.1.2018

  Les saken »

 • Meldeknapp for å varsle om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen

  Ullensaker kommune har tatt i bruk et meldingssystem for å varsle direkte til skolen ved mistanke eller kunnskap om at en elev ikke har det trygt og godt på skolen.

  Les saken »

 • GNIST - mat og opplevelser, dette er det nye navnet på kaféen utenfor kinoen

  Rådhusets kantine er mer enn bare en kantine i første etasje på rådhuset.

  Les saken »

 • Borgerlig vigsel/vielse i Ullensaker

  Fra 1. januar 2018 overtar kommunene vigselsmyndigheten i Norge fra domstolene. Det betyr at du som skal gifte deg borgerlig, kan bli viet av ordfører eller varaordfører i Ullensaker kommune.

  Les saken »

 • Gikk du glipp av informasjonsmøte om 3. rullebanen?

  Les saken »

 • Her er ungdomsrådet i Ullensaker kommune

  Ungdommer skal gi råd til kommunestyret i saker som omhandler ungdom.

  Les saken »

 • Leseguider for foresatte på flere språk!

  Hovin skole har i samarbeid med Ullensakerskolens leseveiledere utarbeidet leseguider for foresatte på flere språk.

  Les saken »

 • Snakk med en byggesaksbehandler

  Les saken »

 • Isbanen i Jessheim idrettspark

  Den kunstfrosne isbanen i Jessheim idrettspark

  Les saken »

 • Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

  Les saken »

 • Et budsjett for fremtidens muligheter og utfordringer

  Ullensaker kommune er en av Norges beste kommuner å bo i. Vi har gode og varierte tjenester, og tilbakemeldinger fra innbyggerne viser at vi oppnår høy score både på tjenester og omdømme. Det skal være enkelt å være innbygger i Ullensaker.

  Les saken »

 • Har du flyttet?

  Les saken »

 • Tekniske problemer med Sentralbordet

  Bruk direktenummer som finnes under kontakt oss

  Les saken »

 • Klart for utbygging i Gardermoen Næringspark

  Samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen løser opp veiknuten som har hindret utbygging i Gardermoen Næringspark i årevis

  Les saken »

 • Ullensaker kommune ber Statens Vegvesen og Lensmannen trygge farlig veistrekning

  I dag sendte ordfører Tom Staahle brev til Statens Vegvesen og Lensmannen med klar oppfordring.

  Les saken »

 • Sterk og stødig! gruppetrening for seniorer

  Hender det at du føler deg ustø? Er du 65+?Merker du at balansen ikke er like god som før?

  Les saken »

 • Husk alltid å vise do- og fettvett

  Vi vil minne våre innbyggere på å vise do- og fettvett.

  Les saken »

 • Åpningstider på voksenopplæringen fra 17. august

  Voksenopplæringen har veldig stor pågang på telefon i begynnelsen av et skoleår. Vi ringer tilbake så raskt vi har anledning.

  Les saken »

 • Nytt regelverk mot mobbing

  Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø.

  Les saken »

 • Stenging av Storgata på Jessheim i forbindelse med Jessheimdagene

  Les saken »

 • Barnevernstjenesten svarer på spørsmål fra innbyggere uten timeavtale i "Den Grønne time"

  Første fredag hver måneden vil barnevernstjenesten være tilgjengelige for å svare på spørsmål fra innbyggere.

  Les saken »

 • Ullensaker kommune skal jobbe målrettet med alkovett

  Vi har signert avtale med organisasjonen AV-OG-TIL. Vi er dermed en AV-OG-TIL-kommune, noe som betyr mer og bedre informasjon om alkohol til våre innbyggere.

  Les saken »

 • Forsinket saksbehandling i byggesaksavdelingen

  Les saken »

 • Kontakttelefon for barn og unge

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus har opprettet en kontakttelefon for barn og unge.

  Les saken »

 • Forsinkelser på papirrute

  Vi har dessverre fortsatt forsinkelser på papirrutene. Rute 121 som skulle vært ferdig i går, jobbes det med nå. Rute 122 blir antagelig også forsinket. De regner med å være ajour i morgen. Vi beklager forsinkelsen. Før helgen ble papirrutene dessverre forsinket grunnet en feil på renovasjonsbilen. Forsinkelsene har forskjøvet seg og våre renovatører jobber så raskt de kan for å ta inn forsinkelsen.

  Les saken »

 • Satser digitalt

  1.juni endret Ullensaker kommune åpningstidene for personlig oppmøte i servicetorget. Kommunen skal bli tilgjengelig på digitale plattformer og møte folk – der de er.

  Les saken »

 • Kommunens vannvittige tilbud

  Dette er tittelen på vinnerbidraget fra elever i faget «Teknologi og forskningslære» på  Jessheim videregående skole. I fjor fikk de i oppdrag å lage en informasjonsbrosjyre om drikkevann og avløpshåndtering i kommunen vår.

  Les saken »

 • Ny rundkjøring på Jessheim

  Armene stenges i perioder sommeren og høsten 2017

  Les saken »

 • Kemnerens årsrapport 2016

  Orientering fra kemneren i Ullensaker kommune for året 2016.

  Les saken »

 • Informasjon om vaksinering mot Hjernehinnebetennelse

  Det anbefales at russ og personer som har blitt behandlet med forebyggende antibiotika ved Jessheim legevakt eller andre legevakter i distriktet vaksineres mot hjernehinnebetennelse.

  Les saken »

 • 50 timers kurs i samfunnskunnskap - påmelding

  Voksenopplæringen for Øvre Romerike tilbyr samfunnskunnskapskurs.

  Les saken »

 • Bakterien bak smitte funnet

  Typen bakterie som forårsaket smittsom hjernehinnebetennelse i helgen er klarlagt. Aktuelle nærkontakter vil bli tilbudt vaksine i tillegg til antibiotikabehandling

  Les saken »

 • Smittsom hjernehinnebetennelse i Ullensaker kommune

  En russ fra Ullensaker kommune er nå innlagt på Ahus med smittsom hjernehinnebetennelse.

  Les saken »

 • Har du ikke noe fint å si, ikke si det via teknologi!

  I tirsdagens fellesmøte mellom Barn og unges kommunestyre og Kommunestyret ble Ullensakerskolens manifest mot mobbing revidert.

  Les saken »

 • Flott innsats av elevene på fellesmøte mellom Barn og unges kommunestyre og Kommunestyret

  Elevene imponerte representantene i kommunestyret med sine presentasjoner av hvordan skolene arbeidet for å fremme et godt og trygt læringsmiljø på sine skoler.

  Les saken »

 • Betal purregebyr fra biblioteket på nett

  Det er nå mulig å betale purregebyr på nett ved å logge deg inn på "Mitt bibliotek"

  Les saken »

 • Ullensaker kommune øver på å håndtere kriser og større hendelser.

  Det er opprettet et mottakssenter på motsatt side av flystripen av Oslo lufthavn Gardermoen (OSL) som kan tas i bruk ved kriser. Mottakssenteret er opprettet for at politiet og kommunen skal kunne ta imot et større antall mennesker som er evakuert uten å berøre øvrig drift.

  Les saken »

 • Stolpejakten er i gang

  Jakten på årets stolper er i gang.

  Les saken »

 • Fysio- og ergoterapitjenesten søker frivillige.

  Kunne du tenke seg å lede en «sterk og stødig»-treningsgruppe for seniorer/pensjonister på Kløfta?

  Les saken »

 • Som eneste kommune på Romerike har vi blitt med i en ny mentorordning

  Mange unge trenger hjelp til å komme ut i arbeidslivet. Nå har vi, som den aller første kommunen på Romerike, blitt med i en mentorordning som skal gi dem som trenger arbeidstrening en ekstra motivasjon for å komme ut i arbeidslivet eller ta utdanning.

  Les saken »

 • Vårrengjøring Romsaas

  Torsdag 4. mai feier vi på Romsaas. Da kan dere ikke parkerer der.

  Les saken »

 • Skolestartere ønskes velkommen til bli-kjent-dag på skolen sin!

  Barneskolene inviterer alle barn som starter på skolen til høsten til bli-kjent-dager i mai og juni.

  Les saken »

 • Ny rådmann

  Rune Hallingstad blir ny rådmann i Ullensaker kommune.

  Les saken »

 • Tømming av private avløpsanlegg 2017

  Les saken »

 • Vi elsker å bo i Ullensaker kommune

  Resultatene av innbyggerundersøkelsen er klare.

  Les saken »

 • De første planene for ny svømmehall er klare

  Denne uken ble formannskapet informert om planene for nye Gystadmarka svømmehall.

  Les saken »

 • Språkkafé 30.mars

  Flyktningtjenesten i Nav Ullensaker inviterer til språkkafé Torsdag 30. mars klokka 17:00

  Les saken »

 • Dataveiledning på biblioteket

  Trenger du veiledning eller har spørsmål vedrørende bruk av datamaskin, nettbrett eller telefon kan du avtale veiledningstime på Jessheim bibliotek

  Les saken »

 • Rengjøring med renseplugg på Nordkisa

  Les saken »

 • Vannvegen stenges en periode

  Les saken »

 • Vårtegn - isen i Jessheim idrettspark er i oppløsning.

  Les saken »

 • Informasjon Bakkedalen

  Les saken »

 • Er du pårørende til noen som sliter med rus?

  Vi vet at å være i relasjon til en som sliter med rus kan være utfordrende og det kan påvirke hverdagen.

  Les saken »

 • I helgen ble nye Jessheim kirke innviet og vigslet.

  Søndag 5. mars ble en gledens dag. Jessheim kirke ble vigslet i gudstjeneste.

  Les saken »

 • Rådhusvegen stenger i perioden 1. mars – 12. mai

  Fra og med 1. mars til og med 12. mai er Rådhusvegen på Jessheim stengt.

  Les saken »

 • Alle brøytemannskap er kalt ut

  Vi har nå har kalt ut til brøyting på alle kommunale veger, gang/sykkelveger og institusjoner

  Les saken »

 • Informasjon om den nye rundkjøringen som bygges ved Trondheimsvegen/Ringvegen

  Les saken »

 • Invitasjon til informasjonsmøte om miljøtilstanden i Hersjøen 16. mars kl.19.00

  Ullensaker kommune og vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) inviterer til åpent informasjonsmøte om miljøtilstanden i Hersjøen på Jessheim, i rådhuset (kommunestyresalen, møterom Ullr), torsdag 16. mars kl. 19.00- 21.00.

  Les saken »

 • Svømmeanlegg på Algarheim skole

  Les saken »

 • Ungdomsundersøkelse

  På oppdrag fra Ullensaker kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus – region øst (KoRus Øst) en kartlegging av viktige sider ved ungdoms livsstil og levekår i kommunen. Undersøkelsen finner sted i skoletiden ved at ungdommene svarer på et spørreskjema via internett. Undersøkelsen foregår i Uke 6 til 11, og det tar om lag én time å svare på alle spørsmålene. Ungdom velger selv om de vil være med på undersøkelsen.

  Les saken »

 • Vi starter anleggsarbeider i Jessheim sentrum

  Lyskrysset i Trondheimsvegen-Ringvegen blir rundkjøring

  Les saken »

 • Husk å søke barnehageplass før 1. mars

  Les saken »

 • På vei mot en døgnåpen kommune

  Les saken »

 • Kommuneansatte best i digitaliseringsarbeidet

  NAV Ullensaker har vært med i oppstarten av utredningensarbeidet KS og Skatteetaten har startet. Et arbeid som skal kartlegge hvilke behov kommuner og fylkeskommuner har for å få tilgang til inntektsopplysningene som er samlet inn gjennom a-ordningen.

  Les saken »

      


Publisert: 20.05.2020 12:50
Sist endret: 23.03.2021 15:41