Spyling av hovedvannledninger på Sand starter opp mandag 29. august, og vil pågå hele uke 35.

Spylingen foregår hverdager mellom kl 08:00 og 15:00.

Arbeidet kan medføre redusert vanntrykk når vi spyler utenfor din adresse.


Publisert: 28.08.2022 11:50
Sist endret: 28.08.2022 11:50