Kommunale eiendomsgebyrer har økt 25 % fra 2023 til 2024 for en gjennomsnittlig husstand.

Kostnadsøkningene er ikke spesielt for Ullensaker kommune. Landets kommuner melder om store økninger for gebyrene fremover. Ullensaker har fortsatt lave årsgebyrer sammenlignet med andre kommuner i regionen.

Kommunen opplever de samme utfordringene som vanlige husholdninger knyttet til pris- og kostnadsvekst. Hovedårsaken til økningene er økt rente, økte strømkostnader og generelt høy pris- og kostnadsvekst.

Kommunen gjør i tillegg helt nødvendige investeringer innen vann og avløp, for å levere nok og trygt drikkevann, og for å møte miljømyndighetenes krav til avløpsrensing:

  • Ullensaker har nylig ferdigstilt nytt vannverk - kåret til ett av landets beste!
  • Vi utvider kommunens avløpsrenseanlegg på Gardermoen, legger ned renseanlegget på Kløfta, og bygger overføringsledning fra Kløfta til Gardermoen.
  • Vi har over noe tid hatt driftsutfordringer knyttet til slambehandlingen ved Gardermoen renseanlegg, noe som har medført økte kostnader. Utfordringene er i ferd med å løses nå – og på tross av problemene, har vi klart å overholde rensekravene.

Tidligere informasjon


Publisert: 29.02.2024 10:00
Sist endret: 04.03.2024 12:01