Foto: Ullensaker kommune

Med Heimevernet som sto vakt og øvet utenfor Rådhuset på Jessheim fikk de fremmøtte både se og oppleve hvordan militæret samarbeider med det sivile samfunn under en beredskapshendelse. I lys av pandemien, situasjonen i Ukraina og Heimevernets øvelse var derfor Cecilie Hellestveit (PhD) fra Folkerettsinstituttet/NIM sitt innlegg om sivilt-militært samarbeid et veldig aktuelt tema for beredskapsrådet.

- Først og fremst så håper jeg at dette har fått dere til å tenke på hva vi gjør fremover, avsluttet Hellestveit, etter å ha orientert om reglene for militære mål og hva man bør tenke på i samarbeidet mellom det sivile og det militære.

Kommunedirektør Erling Kristiansen mener at beredskap er noe av det viktigste kommunen gjør. - Foredraget bidro til viktige refleksjoner når vi framover skal planlegge kommunens beredskap, men også til vårt bidrag til det som kalles totalforsvaret. Mer enn noen gang så viser dette at vi er nødt til å ha et godt samarbeid med de rundt oss, sier kommunedirektøren.

Totalforsvaret er den gjensidige støtten og samarbeidet mellom Forsvaret og det sivile samfunn for å forebygge, planlegge for, og håndtere kriser.

Beredskapsrådet ledes av ordføreren og skal speile de virksomheter som kommunen er helt eller delvis avhengige av ved ulike beredskapsforebyggende og kriselignende tilstander, men også i konflikt og krig. Politiet, Øvre Romerike Brann og Redning, Sivilforsvaret, Heimevernet, Oslo Lufthavn Gardermoen, Røde Kors, sognepresten, Nav og Mattilsynet var alle til stede under møtet.

Les mer om beredskap i kommunen her.


Publisert: 02.05.2022 09:01
Sist endret: 02.05.2022 09:58