Innhold

Beredskap og Krise

En «krise» er en uønsket hendelse som kan få alvorlige konsekvenser for liv eller helse og / eller materielle forhold og som ikke dekkes i den vanlige driften.

Ivareta befolkningens sikkerhet

Kommunen skal ivareta befolkningens sikkerhet gjennom forebyggende arbeid og beredskap. Under kriser og katastrofer skal kommunen iverksette tiltak for å beskytte befolkningen og sørge for å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.

Forebygge uønskede hendelser

Kommunens mål er å forebygge uønskede hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon, og dersom slike hendelser likevel inntreffer, forberede tiltak som minimaliserer konsekvensene for mennesker, miljø og infrastruktur.

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er permanente vernerom som vil kunne redusere omfanget av skader på befolkninga som følge av krigshandlinger. Det er DSB-sivilforsvaret som har oversikt over tilfluktsrom. Det finnes to offentlige tilfluktsrom i Ullensaker. I tillegg er det en del private rom som det er de private selv som styrer. 

Oversikt over offentlige tilfluktsrom i Ullensaker kommune

  • Storgata 11 (200 plasser)
  • Nordkisa magasinleir (114 plasser)

kart over tilfluktsrom i Norge 

 

Du er en del av Norges beredskap

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn der vi er vant til at det meste fungerer som det skal. Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.
Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst. På den måten er du en del av Norges beredskap.

Egenberedskap - hva kan du selv gjøre? 

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) råder alle husstander i Norge om å ta noen enkle grep for å bedre vår egen beredskap. Du kan lese mer om hva du blir anbefalt å ha tenkt gjennom, og konkrete eksempler på hvordan du kan klare deg selv i minst tre dager ved en hendelse.

På www.sikkerhverdag.no og www.facebook.com/sikkerhverdag kan du lese mer om dette i brosjyren  Du er en del av Norges beredskap (pdf)

DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggerne er lite forberedt på en krise der mange mister nettopp strøm eller vann, eller om det blir vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Derfor jobber DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)  for å styrke bevisstheten og kunnskapen om egenberedskap i befolkningen. 


Publisert: 07.12.2018 10:52:46
Sist endret: 07.12.2018 10:52