Norske kommuner får stadig mindre å rutte med samtidig som det blir flere mennesker som trenger omsorg og tjenester fra det offentlige. For mange kommuner vil det være utfordrende å stå for alle tilbudene innbyggerne trenger og ønsker. Kommunesektoren sikter nå mot et fellesskapssamfunn der kommunen og innbyggere samarbeider om å identifisere behov, løse oppgaver og drifte tilbud.

Ullensaker kommune er tidlig ute med å teste samarbeid med frivillig sektor. I vår bemannet Frivilligsentralens nettverk den kommunale korona-hjelpetelefonen. Når det nye fritidstilbudet for Ullensaker-ungdom, Atlas, åpner dørene 10. august, er det med 15 frivillige som bemanning, i tillegg til to faste deltidsstillinger. På Atlas kan ungdom mellom 15 og 20 år treffe andre, drive med aktiviteter de liker og lære nye ting - alt i trygge, rusfrie rammer med voksne til stede. Følg gjerne Atlas på Facebook. Lenger nede i artikkelen kan du lese intervju med tre av de frivillige.

Arnfinn Håndstad Algarheim. Foto: privat.-Det har i mange år vært et ønske fra politikere, administrasjon og ikke minst ungdommen selv, om et nytt fritidstilbud i tillegg til de to ungdomsklubbene vi allerede har. Kommunen er i en krevende økonomisk situasjon, så det å ty til frivillige var egentlig den eneste måten å få til dette på. Dette er et pilotprosjekt hvor kommunen vil gjøre seg nyttige erfaringer med frivillig innsats, og det kan bli nødvendig med tilpasninger underveis, forteller Arnfinn Håndstad Algarheim, som er avdelingsleder for ung kultur i Ullensaker kommune og ansvarlig for Atlas.

Frivillig innsats gir positive ringvirkninger

De frivillige skal jobbe ca. 2 - 4 ettermiddager i måneden. Tilbudet og aktivitetene vil i stor grad formes av ungdommenes ønsker og de frivilliges interesser og kompetanse. Oppfølgingen fra administrasjonen og de to ansatte, vil sikre at tilbudet ungdommene får på Atlas tilfredsstiller krav til kvalitet og trygghet. Alle frivillige ved Atlas vil få opplæring og tilbud om relevante kurs innen arbeid med mennesker.

-Selv om samarbeidet med frivillige delvis tvinges frem av stram en kommuneøkonomi, så ser vi mange potensielle positive effekter ved at frivillige stiller opp for kommunale tilbud. Økt engasjement og kontakt mellom mennesker i lokalsamfunnet vil ha mange gode ringvirkninger. Frivillige kan i noen tilfeller kanskje vise et enda større engasjement i oppgaven enn det en ansatt kan. Vi får dessuten tilgang til kompetanse vi ellers ville vært foruten. De som velger å jobbe frivillig vil dessuten få økt kompetanse og opplevelser som kan ha stor verdi for dem personlig. Vi tror mange har mye å vinne på at det offentlige og det private samarbeider, og gleder oss til et spennende pilotprosjekt på Atlas, avslutter Arnfinn Håndstad Algarheim i Ullensaker kommune.

Møt de frivillige

Sebastian Erdmann (23)

Sebastian Erdmann, frivillig ved Atlas. Foto: Helle Mjøs, Ullensaker kommune."Jeg gleder meg skikkelig til å jobbe med ungdom, det er så gøy! Jeg har sett livet fra de fleste vinkler og vet hva slags utfordringer ungdommer kan ha. Her er det mange som henger på senteret, det er veldig mye bedre hvis de kan være på Atlas. Jeg er typen som liker at det skjer noe, og nå som jeg er permittert fra jobben på Gardermoen, blir jeg nok mye å treffe på Atlas. Jeg tror det er bra for ungdom å ha kontakt med voksne i alle aldre og med ulik bakgrunn. Det er lettere for kommunale fritidstilbud å legge til rette for det hvis de bruker frivillige istedenfor å bare ha fast ansatte."

 

 

Jeanett Diaz (37)

Jeanett Diaz, frivillig ved Atlas. Foto: Helle Mjøs, Ullensaker kommune. "Jeg er opprinnelig fra Oslo og har bodd på Jessheim i snart 20 år. Jeg har tre barn og har jobbet i både omsorgssektoren og servicebransjen. Fra oppveksten har jeg mange gode minner fra fritidsklubben på Stovner, der jeg var med i dansegruppa og tilbragte flere ettermiddager hver uke. Klubben ble et trygt fristed i en periode som var litt vanskelig for meg. Dette har jeg lyst til at Ullensaker-ungdom skal få oppleve også. Jeg vil være en trygg voksenperson som de kan snakke med om vanskelige ting eller spille brettspill med. Jeg kan lære dem å strikke, og kanskje noen deler min aller største lidenskap: Star Wars! Ellers synes jeg det er bra at Ullensaker kommune slipper frivillige til på Atlas. De gir folk som brenner for ungdom muligheten til å jobbe med det og gjøre en god jobb, selv om de ikke har formell kompetanse på området."


Sjur Jensen (26)

Sjur Jensen, frivillig ved Atlas. Foto: Helle Mjøs, Ullensaker kommune."Jeg er en spillemann og hobbykokk fra Mo i Rana. Jeg jobber i Ullensaker kommune som vernepleier ved dagsenteret for demente på Gystadmyra. Jeg elsker å spille gitar, og er livredd for at ungdom skal slutte å spille instrumenter og bare lage musikk på datamaskiner. Jeg vil lære ungdommer å spille gitar og bass, og håper at vi kan få i gang et Atlas-band. Jeg har dessuten jobbet en del som kokk, er vegetarianer og har lyst til å holde matkurs. Nå bor jeg alene for første gang i livet mitt, og jeg tror det blir hyggelig for meg å ha Atlas som en fast aktivitet."

 

 

 

Tekst og foto: Helle Mjøs, Ullensaker kommune.

Foto av Arnfinn Håndstad Algarheim: Privat.


Publisert: 07.08.2020 13:58
Sist endret: 07.08.2020 16:26