Innhold

Ullensakerskolens målsetting er høy kvalitet i opplæringen og stort læringsutbytte for elevene. Vi har fokus på et helhetlig læringsløp fra barnehage og ut skoleløpet, der vårt mål er at hvert enkelt barn skal gis mulighet til å utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv. God klasseledelse, grunnleggende ferdigheter, digital utvikling og et trygt og godt læringsmiljø er viktige stikkord. Vi har gode støttesystemer og gode ordninger for oppfølging av nyansatte- og nyutdannede lærere, samt fokus på etter- og videreutdanning.

Søknadsfrist: 04.02.19.

Mer informasjon om hver enkelt skole finnes på kommunens hjemmeside

Se oversikt over ledige stillinger i Ullensakerskolen


Publisert: 24.01.2019 10:40:04
Sist endret: 24.01.2019 10:40