Fram til påske skal entreprenøren fortsette med grøftearbeidene for vann- og avløpsledningene. Dette innebærer graving og sprengning langs Bergmo byggefeltet ved siden av Ole Korslunds veg. Det vil opprettholdes 2 kjørefelt hele tida.

Mens selve sprengningene foregår, er det av sikkerhetsmessige årsaker nødvendig å stenge Ole Korslunds veg kortvarig. Trafikken stoppes og vegen stenges i cirka 3-4 minutter per salve. Entreprenøren opplyser om at dette er planlagt gjennomført utenfor de mest trafikkerte tidsperiodene som rushtid, samt skolestart og skoleslutt. Entreprenøren har informert de nærmeste naboene direkte. Les gjerne infobrevet her.

I månedsskifte mars/april kommer trafikken i Gerhard Vees veg til å bli lagt om for å kunne krysse vegen med ledningsgrøften. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette ila. mars.

Les mer om omkjøringsvegen her.

Trafikkomlegging Skogmo mars


Publisert: 03.03.2023 16:45
Sist endret: 03.03.2023 16:50