Representantene hadde i forkant av møtet tatt med seg oppgaver knyttet til temaet ut til klassene på sine respektive skoler. De brakte med seg innspillene tilbake til Barn og unges kommunestyre. Representantene jobbet også med et gruppearbeid under møtet.  Her diskuterte og prioriterte de de tre mest positive tingene med å vokse opp i Ullensaker, samt de tre tingene de gjerne skulle endret på for å gjøre det enda bedre med tanke på oppvekstmiljø. 

Ungdomsrådet behandlet saken 7. mai. Formannskapet vil motta innspillene fra både Ungdomsrådet og Barn og unges kommunestyre 14. mai. 

Møtet ble avsluttet med en spørretime, hvor ordføreren svarte på spørsmål fra representantene. Vi takker for engasjement og god innsats fra elevene!


Publisert: 10.05.2019 13:44
Sist endret: 17.01.2023 11:55