Anskaffelseskonkurransen har svarfrist 25. mai

Lokalene må ha en god, nøktern kontorstandard, ha gode inneklimaforhold og god sikkerhet. Innflytting senest 1. januar 2021. 

– Vi har gått ut med en åpen konkurranse og ber om tilbud fra både offentlige og private tilbydere. Dette er basert på en bestilling vi fikk av kommunestyret i 2016, sier Inger Kronen Tveranger, kommunaldirektør i Ullensaker kommune.

Konkurransen ligger på Doffin - svarfrist 25. mai. 

– 25. mai er frist for besvarelsen. Deretter må vi forberede en sak til kommunestyret i september, der politikerne skal ta et endelig valg. Jeg er optimist og tror vi har dette på plass til da, sier kommunaldirektøren.

Må være i Jessheim sentrum

Vi vil være i Jessheim sentrum for det gir best tilgjengelighet for brukerne. Resten av våre krav står i spesifikasjonen om hva slags lokaler vi trenger, så nå er det opp til interesserte tilbydere å lese seg opp på den.

– Dagens lokaler er for små og uhensiktsmessige med tanke på fremtidig behov og oppgaver. Vi pusset opp lokalene her i fjor, men Nav er fordelt over tre etasjer og det er ikke optimalt selv om alle ansatte har egen kontorplass, påpeker kommunaldirektør Inger Kronen Tveranger.


Publisert: 14.05.2018 13:49
Sist endret: 17.01.2023 12:07