Ansatte i kommunene sitter på svarene. NAV Ullensaker har gitt innspill slik at behovene som nå blir identifisert er riktige, og bidratt til at utredningen starter med å prioritere de viktigste tjenesteområdene.

 

Utredningen skal kartlegge hvilke behov kommuner og fylkeskommuner har for å få tilgang til inntektsopplysningene, og det er altså de innbyggerrettede tjenestene som er tema, ikke kommunen og fylkeskommunen som arbeidsgiver.

 

KS og Skatteetaten samarbeider om å utrede hvordan tilgang til opplysninger samlet inn gjennom a-ordningen kan bidra til digitaliseringsarbeidet i kommunen og fylkeskommunen, og til å forbedre tjenestetilbudene. Eksempler på dette kan være beregning av sosiale stønader, inntekstbasert betaling i barnehage og vederlagstrekk i sykehjem. Utredningen skal gi svar på hvordan det kan legges til rette for at kommuner og fylkeskommuner skal kunne ta i bruk data som allerede rapporteres inn gjennom a-ordningen.

 

Mer om A-ordningen

A-ordningen ble innført 1. januar 2015 og er en felles rapportering for alle arbeidsgivere til NAV, Statistisk Sentralbyrå og Skatteetaten. Etatens fellesforvaltning (EFF) er organisert under Skattedirektøren med ansvar for forvaltning av a-ordningen. Opplysningene som rapporteres i a-meldingen har potensiale til å legge til rette for effektivisering og bedring av tjenestetilbud også på andre områder i samfunnet. For kommunal administrasjon og på tjenestenivå i kommunene er det en forventning om å kunne gjenbruke rapporterte opplysninger for å kunne hente ut nettopp slike gevinster.   


Publisert: 25.01.2017 14:22
Sist endret: 17.01.2023 12:17