Triona AS har egen registrerings-bil som tar 360° panoramabilder hver femte meter på veien. Samtidig registreres GPS-posisjon med høyde og en rekke andre posisjoneringsdata. Bilen er også utstyrt med en LIDAR som samler inn informasjon om blant annet tilstanden på vegdekke. For å få best mulig resultat, tas bildene når det er bart, oppholdsvær og dagslys. Alle bildene blir anonymisert.

Vegbildene skal brukes til å forvalte vegnettet, og skal gi en oversikt over tilstanden av vegen og tilhørende anlegg (som grøfter, skilt, oppmerking osv.).

Fotograferingen vil skje i nærmeste fremtid og med en lignende bil som vist på bildet.

Triona registrerings-bil


Publisert: 22.05.2023 07:55
Sist endret: 22.05.2023 07:55