Smittenivået i samfunnet er nå lavt og myndighetene har nedjustert smitteverntiltakene. Det betyr at vi kan åpne alle våre skoler og barnehager for fullt.

Fra mandag 8. juni vil barnehagene og SFO ha normal åpningstid fra 07.00-17.00, og skolene vil ha ordinære timeplaner for alle trinn.

Foresatte vil få nærmere informasjon om praktiske detaljer fra sin barnehage eller skole i løpet av neste uke. Ullensaker kommune ønsker å takke foresatte for godt samarbeid til barnas beste i en krevende tid med mange endringer for store og små. Vi håper på en forutsigbar og god barnehage- og skolehverdag for alle fremover.

Helsemyndighetene har revidert smitteveilederne for barnehager og skoler. Les dem her.

Myndighetene har også innført et trafikklyssystem med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge.


Publisert: 29.05.2020 16:18
Sist endret: 20.07.2022 11:24