Foto: Ullensaker kommune 

Det internasjonale helsereglementet sier at Norge skal følge spesielle regler for varsling og vern mot internasjonale trusler knyttet til helse. Helsedirektoratet har i den forbindelse bestemt at Ullensaker kommune har et særskilansvar når slike helseutfordringer kommer til oss via OSL. 

I praksis betyr det at kommunen skal ha kapasitet for mottak og koordineringen av smittede og skadde fra utlandet. Covid-19-pandemien og evakueringen fra Afghanistan er eksempler på dette.  

- Ullensaker kommune har et stort ansvar for å varsle og følge opp internasjonale helsetrusler som treffer oss på OSL. Vi skal også samarbeide med FHI, statsforvalter, Helsedirektoratet, politiet og andre aktuelle aktører ved slike hendelser, sier kommunaldirektør Gunnhild Grimstad-Kirkeby. 

Bedre forberedt på kriser 

For øyeblikket arbeider HOD med en melding til Stortinget om helseberedskap. Meldingen skal gi retning for hvordan Norge skal kunne være forberedt på å håndtere kriser som kan ramme helse- og omsorgssektoren. 

- Ullensaker kommune sin nærhet til OSL gjør at de sitter med en unik innsikt i utfordringene knyttet til nasjonal, regional og lokal beredskap, påpekte en av de utsendte fra departementet. 

OSL gjør at Ullensaker kommune har et spesielt ansvar 

  • OSL og Internasjonalt helsereglement (IHR) - Helsedirektoratet har bestemt at Ullensaker kommune har et særskilt ansvar etter dette reglementet. Ansvaret innebærer at kommunen må ha kontinuerlig kapasitet for håndtering av mottak av smittede og skadde personer fra utlandet. 

  • Mottakssenteret på OSL - Ullensaker kommune utfører personregistrering og gir bistand til passasjerer som har vært involvert i hendelser somsmittesituasjoner, evakueringer, et havari, flykapringer og bombetrusler mot fly, i tillegg til særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer (CBRNe). 

Ullensaker kommune har evaluert hvordan pandemihåndteringen fungerte. Les mer her Evaluering av kriseledelsen under pandemien (ullensaker.kommune.no)


Publisert: 26.10.2022 10:10
Sist endret: 31.10.2022 13:44