Innhold

I august og september 2020 skal Vannområde Leira-Nitelva kartlegge edelkreps.

For Ullensaker kommune gjelder dette Leira.

Utmarksforvaltningen AS har fått oppdraget med å kartlegge edelkreps og vil være ute i felt i hovedsakelig august/september. Det vil bli satt ut teiner, og gjennomført el-fiske enkelte steder. Vi ber om at teiner som er lagt ut får ligge i fred.

Aktuelle grunneiere vil bli kontaktet. Ved spørsmål kan daglig leder i vannområdet kontaktes på line.gustavsen@lillestrom.kommune.no.


Publisert: 09.06.2020 11:07:32
Sist endret: 09.06.2020 11:08