Rekkehusbebyggelse Jessheim hage

«Jessheim Hage er et eksempel til etterfølgelse på hvordan vi vil at byen vår skal utvikles. Prosjektet har vist at det går an å bygge rekkehus i en urban kontekst med et svært høyt estetisk ambisjonsnivå», sier ordfører Eyvind J. Schumacher.

Fagjuryen mener at Jessheim hage er «helhetlig gjennomtenkt, identitetsskapende for Jessheim og banebrytende innenfor stedsutvikling for den tiden det ble oppført i. Den beviser at man kan oppnå tilsvarende høy grad av utnyttelse med tett/lav bebyggelse som med blokkbebyggelse, og derfor er et vesentlig konsept såvel for Jessheim som for andre byer i landet.» Juryen påpeker også i sin vurdering at «med tanke på at opprinnelig reguleringsplan åpnet for blokker, er det imponerende hvordan arkitektene har brutt ned typologien til rekkehus og samtidig beholdt tilsvarende grad av utnytting. Prosjektet er viktig bidrag i debatten om utnyttelse/urbane typologier med smarte byplangrep som gir flotte bomiljøer


Hedrende omtale

Formannskapet har i samme møte besluttet å gi hedrende omtale til Nordbytjernet og skulpturen «Broken thrones».

Skulptur på Nordbytjernet

Fagjuryen mener at Nordbytjernet og skulpturen «Broken thrones» er «gjennomført i grensesnittet mellom kunst, arkitektur og landskapsarkitektur. Skulpturen har et særlig godt samspill med landskapet og omgivelsene; den fremstår både som en godt integrert del av friområdet og skaper samtidig sitt eget sted i stedet.» Videre understreker juryen at «dette er en vel gjennomtenkt skulptur som er ment for alle, og et prosjekt som bevisstgjør kunst i offentlig rom – hvordan det kan engasjere og tilføre en funksjon. Den oppleves som en berikelse av friområdet og sterkt bidrag til stedsidentitet

Vinneren ble offentliggjort og prisen ble overrakt av ordfører Eyvind J. Schumacher i egen seremoni i Ullensaker rådhus 19.10.2022.

Vinnere av Arkitekturpris for Ullensaker 2022

Jessheim hage, av A-lab arkitekter og Solon Eiendom, vant Arkitekturprisen til Ullensaker kommune i 2022. 

 Hedrende omtale til skulpturen Broken Thrones

Skulpturen "Broken Thrones" av Camilla Løw fikk hedrende omtale.

Om Arkitekturpris for Ullensaker kommune 

Arkitekturpris for Ullensaker kommune er en hederspris for å løfte fram forbildebygg og landskapsanlegg som bidrar til å heve, fornye og utvikle arkitektonisk kvalitet i kommunen og regionen. 

Arkitekturpris for Ullensaker kommune skal inspirere og motivere til å bygge med kvalitet og omtanke for omgivelsene og miljøet, på en måte som bidrar til en helhetlig by- og stedsutvikling. Prisen gis for byggverk og landskapsanlegg som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, miljø, utforming i samspill med sted og omgivelser bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Ullensaker til et godt sted å bo og virke i. Universell utforming, kvalitet i materialbruk og miljøvennlighet skal vektlegges.

Arkitekturprisen består av plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget, et kunstverk og blomster til prisvinneren/prisvinnerne. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god arkitektur og byggkvalitet, både i mediene og i ulike fagfora.

Vil du vite mer om Arkitekturpris for Ullensaker kommune? Les her


Publisert: 19.10.2022 16:00
Sist endret: 20.10.2022 10:39