Etter oppblomstring av alger i Ljøgodtjern om sommeren ble det tatt vannprøver for å undersøke hvilke type alger som finnes i tjernet, og om de produserer giftige stoffer.

Artene som dominerte i prøven er ikke giftproduserende grønnalger, men det ble også påvist noen cyanobakterier av slekten Dolichospermum.

Resultatene av prøven viser imidlertid ingen funn av giftstoffer i vannprøven. Det er trygt å bruke vannet.


Publisert: 24.09.2020 10:56
Sist endret: 24.09.2020 10:56