Hva gjør kommunen?

Kjempespringfrø er et miljøproblem fordi den sprer seg raskt og kan danne tette bestander som fortrenger andre planter. På denne måten kan kjempespringfrø true andre arter. For å få oversikt over hvor vi først bør starte bekjempelse av plantene, vil vi i år prioritere kartlegging av arten i kommunen. Vi har ansatt to sommerhjelpere som i første halvdel av august skal kartlegge kjempespringfrø. Kommunen vil også bekjempe/fjerne planter der vi allerede nå har kunnskap om utbredelsen. Se mer informasjon kjempespringfrø i faktaarket her.

Hva kan du som innbygger gjøre?

  • Aldri kast hageavfall i naturen
  • Lær deg hvilke hageplanter som utgjør en trussel i naturen.
    • Statsforvalteren i Oslo og Viken har laget en felthåndbok med foto og beskrivelser av de vanligste fremmede plantene som blir bekjempet i området: Fremmede planter - Gjenkjenning i felt.
  • Bekjemp fremmede planter, spesielt hvis de etablerer seg utenfor hagegrensene
  • Fremmede planter med stor spredningsfare bør legges i tett pose og leveres til ØRAS
  • Finner du fremmede plantearter i naturen, meld fra via mobilen på:
  • Informasjonen (bilder og markering i kart) kan også sendes til kommunen til postmottak@ullensaker.kommune.no 

    Kjempespringfrø

Foto: Ullensaker kommune


Publisert: 26.06.2023 12:41
Sist endret: 03.07.2023 09:49