Nasjonale regler sier nå at barn og unge under 18 år kan testes i stedet for å være i smittekarantene. Ved å erstatte smittekarantene med testing, vil barn og unge kunne fortsette å møte i barnehage- og skoletilbud dersom de følger testregimet som gjelder. I Ullensaker har kommuneoverlegen vedtatt at dette også gjelder ansatte i skole og barnehage, samt skoleelever som er fylt 18 år.

For å bli unntatt fra karantene må alle som regnes som nærkontakter gjennomføre totalt tre tester.

Dersom det skulle bli kjent et smittetilfelle i en barnehage eller skole i kommunen, vil et team fra smittesporingskontoret komme til barnehagen eller skolen og raskt gjennomføre første test på dem som kartlegges som nærkontakter. Da brukes antigen hurtigtest, og de som tester negativt kan dermed raskt unntas smittekarantene.

Andre og tredje test skal gjennomføres på dag 3 og 4 eller 5. De det gjelder får innkalling til å avlegge disse testene på kommunens testasjon. Ved fortsatt negative tester unntas disse fortsatt fra smittekarantene.


Publisert: 18.08.2021 10:06
Sist endret: 18.08.2021 10:09