I sommerhalvåret, særlig i perioden fra juni til oktober, kan du komme over vann, for eksempel innsjø, som har en tynn grønn hinne på overflaten. Hinnen kan også være blågrønn, gulgrønn eller rødbrun. Dette skyldes mest sannsynlig oppblomstringer av cyanobakterier i vann.

Noen arter av cyanobakterier eller blågrønnalger kan produsere toksiner og kan derfor under visse forhold være skadelige for mennesker og dyr. Lengre kontakt med toksinene kan gi hudirritasjoner og forgiftninger, der barn og mennesker med hudallergier er mest utsatt.

Vann med synlig innhold av cyanobakterier skal ikke drikkes, og det er viktig at du ikke lar dyr bade i vann med sterk oppblomstring av blågrønnalger da de kan prøve å drikke av vannet.

Det er likevel først når det er mange døde bakterier som tydelig farger vannet at cyanobakterier er et problem. Slike oppblomstringer kan vise seg å være ufarlige, slik som det var i Hersjøen i 2018, men for sikkerhets skyld skal man passe seg for slikt farget vann.

Det er derfor viktig at du varsler Miljørettet helsevern Øvre Romerike dersom du kommer over markerte oppblomstringer av cyanobakterier.

Send en mail til postmottak@nannestad.kommune.no eller ring 66 10 50 00.

 

Kilde: FHI

Bildet: Bjørn Hagen (Miljørettet helsevern Øvre Romerike)


Publisert: 13.08.2020 16:21
Sist endret: 07.12.2020 15:37