I dette nummeret av Kveka kan du lese om:

 • Vanskelige innhøstingsforhold
 • Tilskudd ved produksjonssvikt
 • Åpen dropp-inn-kveld på landbrukskontoret torsdag 26. oktober kl 16:00 til 19:00
 • Produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - del 2 Søknadsfrist 15. oktober 2023.
 • Regionale miljøtilskudd 2023
 • Regionale miljøkrav
 • Investeringsmidler i landbruket. Ledige midler for 2023
 • Ny sats på tilskudd til drenering av jordbruksjord.
 • Tilskudd til tiltak i beiteområder, ledige midler – utsatt søknadsfrist 31. oktober 2023
 • Husk!! Jordprøver og gjødselplan
 • Utsatt frist for husdyrgjødselspredning på eng – ny frist er 1. oktober
 • Vasking av maskiner og borerigger
 • Skogfond og tilskudd
 • Kjempespringfrø
 • Fugleinfluensa
 • Afrikansk svinepest på villsvin i Sverige
 • Landbruksplast
 • Mottak av slam
 • Statsforvalteren på Facebook
 • Bemanning på Landbrukskontoret

Kveka nr. 4


Publisert: 25.09.2023 15:29
Sist endret: 25.09.2023 15:32