På oppdrag for Statens vegvesen starter Isachsen Anlegg AS mandag 6. februar et omfattende arbeid i Jessheim sentrum. Isachsen Anlegg AS skal blant annet bygge rundkjøring i krysset Trondheimsvegen-Ringvegen, nytt kommunalt vann- og avløps-nett og en oppgradert parkerings- og snuplass ved Nordby skole. Arbeidet ferdigstilles i 2018.

Les mer her


Publisert: 09.02.2017 07:36
Sist endret: 17.01.2023 13:25