Som kommunen allerede tidligere informerte om, må det dessverre sperres flere små turstier på Langelandfjellet fram til sommeren 2024. Ute i skogen viser kart og markeringer hvor de åpne stiene går og hvilke stier er sperret.

Siden entreprenøren snart begynner med saneringen av forurenset grunn rundt skytebanen, blir det nødvendig å omlegge Pilgrimsleden, som per dags dato fører gjennom skytebaneområdet. Den nye stien er under opparbeidelse og vil være ferdig og markert i begynnelsen av uke 21.

Vi ber om forståelse og respekt for sperringene som ble merket med skilt, sperrebånd og gjerder. Parkeringen ved den gamle skytebanen forblir åpen (innkjøring via Stensvegen).

Les mer om omkjøringsvegen her.

Åpne stier under anleggsperioden omkjøringsveg


Publisert: 20.05.2022 13:12
Sist endret: 12.09.2022 12:19