Mens byggingen av den nye omkjøringsvegen rundt Jessheims sørøstlige side pågår, vil et større område av skogen være anleggsområde. Av hensyn til innbyggeres or turgåeres sikkerhet, må det dessverre sperres flere små turstier fram til sommeren 2024.

Gangtrafikken skal samles/konsentreres på de store, merkete stiene som forblir åpne under hele byggeperioden. På denne måten prøver vi å minimere antallet krysningspunkter av arbeidsområdet. Vi ber om forståelse og respekt for sperringene som ble merket med skilt og sperrebånd. Parkeringen ved den gamle skytebanen forblir åpen (innkjøring via Stensvegen).

Når prosjektet er avsluttet og omkjøringsvegen er ferdig, vil det være flere gangkulverter og en gang-/skibro for å krysse vegen på en sikker måte. Les mer om omkjøringsvegen her

Åpne stier under anleggsperioden omkjøringsveg


Publisert: 12.04.2022 12:35
Sist endret: 12.09.2022 12:20