De tiltakene som nå innføres er basert på en helhetlig vurdering av utviklingen i smittesituasjonen i kommunen den siste uka. Målet er å slå ned de lokale utbruddene på en mest mulig målrettet måte, og ha tiltak som er minst mulig inngripende for befolkningen og næringslivet, men samtidig er effektive.

I uke 26 hadde Ullensaker kommune 119 nye smittetilfeller, opp fra 24 nye smittede uken før. Smittetrykket i kommunen er nå 357 per 100 000 innbyggere, opp fra 89 per 100 000 uken før. Smitten behandles som utbrudd av Deltavarianten av viruset, selv om det tar tid å få fastslått at det alene er tilfelle. Teamet som jobber med smittesporing har jobbet svært hardt hele uken, og kapasiteten er i ferd med å bli sprengt.

– Det er strenge krav til å innføre lokale tiltak for å stanse smitte. I dialog med Folkehelseinstituttet har vi kommet til at disse kravene er oppfylt, og at kommuneoverlegen derfor kan fatte vedtak om lokale tiltak. I første omgang vil disse tiltakene gjelde i åtte dager, fram til tirsdag 13. juli. Om vi ser at smittespredningen synker i løpet av uka, vil vi kunne gå tilbake til normalt nivå. Dersom smitten fortsetter å holde seg på et høyt nivå vil tiltakene bli forlenget, og eventuelt forsterket, sier kommuneoverlege i Ullensaker Lars Meyer- Myklestad.

Ullensaker kommune har god tilgang på vaksiner i uke 27 og 28. Alle som er født i 2003 eller tidligere, og som ikke har fått første vaksinedose, oppfordres sterkt til å ta kontakt for å få vaksine. Vaksinering er et effektivt tiltak for å redusere risiko for alvorlig sykdom.

– Vi mener at de tre tiltakene vi innfører er forholdsmessige og vil kunne fungere effektivt for å stoppe spredning av smitte. Samtidig vil jeg understreke at det er hver enkelt innbygger som må gjøre det som skal til for å stoppe smittespredningen. Det som virker aller best er god håndhygiene, å holde deg hjemme når du er syk, teste deg hvis du tror du kan være smittet, og alltid holde avstand til andre. Med disse lokale tiltakene på toppen har vi godt håp om at smittespredningen stopper opp, sier kommuneoverlege Meyer-Myklestad.

– Jeg vil gi honnør til smittesporingsteamet og alle ansatte i helsetjenesten i Ullensaker. Det gjøres en enorm jobb for å spore smitte, veilede innbyggere og annet som kan redusere smittespredning. Når kommuneoverlegen etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet innfører en lokal forskrift igjen, så er det uttrykk for at situasjonen er alvorlig og at vi har kompetente fagmyndigheter som følger situasjonen tett, sier fungerende ordfører Lars Halvor Stokstad Oserud.

De tre tiltakene som nå innføres i Ullensaker for å hindre videre spredning av koronaviruset er:

 • Munnbind: Alle over 12 år må bruke munnbind innendørs på offentlige steder.

  • Påbudet gjelder for eksempel butikker, kjøpesentre, Oslo lufthavn, restauranter, tros- og livssynshus, taxier og kollektivtransport.

 • Ventekarantene: Personer som er i husstand med noen i smittekarantene, må praktisere ventekarantene. Dersom du bor sammen med noen som er i karantene, skal du også være i karantene.

 • Innskjerping av skjenking: Endringer på serveringssteder

  • Skjenking skal stanse 24.00, og konsum skal avsluttes senest 30 minutt etter dette.

  • Innslipp av nye gjester skal stanse senest 22.00

  • Serveringssteder må sikre at driften ivaretar smittevernet på en god måte, med tilstrekkelig avstand mellom bordene og bordservering som viktige tiltak. Denne bestemmelsen gjelder ikke utesteder innenfor sikkerhetskontrollen på OSL, disse skal fortsatt følge nasjonale bestemmelser.

På Ullensaker kommunes hjemmesider kan du lese mer om de lokale bestemmelsene: https://www.ullensaker.kommune.no/regler


Publisert: 05.07.2021 15:03
Sist endret: 05.07.2021 15:27