Innhold

Fra og med fredag 3. desember gjelder regionale smittevernregler i Ullensaker. Tiltakene varer i to uker i første omgang, er vedtatt av regjeringen og gjelder også for Oslo og andre kommuner i Viken. Se listen over reglene nedenfor og les mer på regjeringen.no

I tillegg til lokale regler og anbefalinger, gjelder også generelle nasjonale anbefalinger og regler. Der de lokalt vedtatte reglene er strengere enn de nasjonale reglene, gjelder de lokale reglene. Regler er det straffbart å bryte.

Anbefalinger

Kommuneoverlegene i Ullensaker gir disse anbefalingene:

 • Bruk munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom. Dette gjelder i butikker, offentlig transport og alle aktiviteter på jobb og fritid.
 • Vurder om du bør redusere antallet nærkontakter.

I tillegg gjelder generelle nasjonale anbefalingene (les mer om dem på helsenorge.no):

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming og håndhilsing.
 • Arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent.
 • Voksne vurderer om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt).
 • Bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Regler

Regionale regler som gjelder i Ullensaker 3.-16.12.21 (les mer på helsenorge.no):

 • Munnbind er påbudt der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten gjelder ikke barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av et fotballstadion.
 • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
 • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
 • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).
 • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.

Plikt til å bruke munnbind på karantenehotell i Ullensaker:

 • Det skal brukes munnbind på alle offentlige innendørs arealer ved hoteller som brukes til karantene og isolasjon for covid-19.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også ansatte, men ikke på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte, som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Her ser du lokal forskrift som gjelder i Ullensaker. 

Mer informasjon

Information in other languages

The information given in this page concerns rules and recommendations that apply in Ullensaker, but given by national government. Links to information in English, and possibly other languages, will be published here as soon as the information in national government websites have been translated. 


Publisert: 03.05.2021 09:15:00
Sist endret: 03.12.2021 15:34