Innhold

Nedenfor ser du hvilke lokale tiltak og smittevernregler som gjelder i Ullensaker. I tillegg til disse, gjelder også de generelle nasjonale reglene. Der de lokalt vedtatte reglene er strengere enn de nasjonale reglene, gjelder de lokale reglene. Regler er det straffbart å bryte.

I tillegg til regler, finnes det også anbefalinger. I Ullensaker gjelder kun de generelle nasjonale anbefalingene

De lokale smittevernreglene som gjelder i Ullensaker, ble vedtatt av kommuneoverlegen i Ullensaker 5. juli. De ble vedtatt forlenget av formannskapet 13 juli og er siden endret av kommuneoverlegen. Tiltakene vil oppheves når de ikke lengre er forholdsmessige sett i lys av smittesituasjonen.

Her ser du lokal forskrift som gjelder i Ullensaker. 

Regler

Plikt til å bruke munnbind

  • Det skal brukes munnbind på alle offentlige innendørs arealer ved Oslo lufthavn Gardermoen. 
  • Det skal brukes munnbind på alle offentlige innendørs arealer ved hoteller som brukes til karantene og isolasjon for covid-19.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder også ansatte, men ikke på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte, som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
  • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Testing erstatter smittekarantene i skole og barnehage

I tillegg til dem under 18 år som er fritatt etter nasjonal forskrift, er i Ullensaker også elever og studenter over 18 år og ansatte i skoler og barnehager som er nærkontakter til en smittet, fritatt fra smittekarantene etter covid-19-forskriften § 4 første ledd bokstav b, dersom det avlegges en negativ test i tråd med lokale retningslinjer.

Unntaket gjelder ikke for nærkontakter som er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære nærkontakter til den smittete personen. Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter, typisk kjærester eller elever og studenter som bor på samme hybel, må fortsatt være i smittekarantene, med mindre de har fritak etter andre bestemmelser.

Anbefalinger

I Ullensaker gjelder de generelle nasjonale anbefalingene

Tiltak

I Ullensaker er det nå ingen øvrige lokale smitteverntiltak, ut over de nasjonale og det som er nevt over. 


Publisert: 03.05.2021 09:15:00
Sist endret: 23.09.2021 08:46