Hjelset får gjennom den nyopprettede stillingen ansvar for kommunens kommunikasjonsarbeid i bred forstand. Han får ansvar for kommunens dokumentsenter, servicetorg, politisk sekretariat og kommunikasjonsressurser. Hjelset har bred erfaring med å folkeliggjøre vanskelig tekst, og sette innbyggeren i sentrum når kommunikasjonsform skal velges. Som redaktør i regionen, har han god kjennskap til den raske utviklingen på Romerike – og kjenner utfordringsbildet kommunene i randsonen av Oslo står i.

- Hjelset har arbeidet med journalistikk og kommunikasjon i nesten 30 år. I 14 av disse har han hatt lederstillinger på ulike nivå. Han har hatt overordnet ansvar for utvikling av forretningsstrategi, og kan vise til gode resultater. Gjennom mediebransjens overgang fra papir til digitale flater, har Hjelset opparbeidet seg solid praksis på endringsledelse. Han har både hatt ansvar for den faglige omleggingen av virksomhetene, men også håndtert de personellmessige konsekvensene. Dette er kunnskap og erfaring som gjør Hjelset godt kvalifisert for stillingen, sier kommunedirektør Erling Kristiansen.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med folk i Ullensaker, blant både innbyggere, politikere og administrasjon. Etter 15 år med arbeid i lokalavis har jeg hatt rikelig anledning til å reflektere over hvordan en kommune ledes og hvilken rolle den spiller overfor innbyggerne. Enten det er en henvendelse i resepsjonen, en vei som skal repareres, hvordan elever og foresatte har det i skolen og om innbyggerne får den hjelpen de trenger i helsevesenet, eller når pressen tar kontakt, må vi kunne møte folk på en åpen og god måte, sier Hjelset.

Hjelset har studert ledelse, har grunnfag i juss og studert medier og kommunikasjon. Han tiltrer stillingen 1. september 2022.

Tor Hjelset. Bilde: Privat.


Publisert: 25.05.2022 08:00
Sist endret: 09.06.2022 13:52