Jordmortjenesten i Ullensaker kommune reduserer nå tilbudet sitt for å forebygge smitte av koronavirus. All gruppevirksomhet, slik som ernæringskurs, ammekurs og fødselsforberedende kurs blir avlyst. Vi opprettholder enkeltkonsultasjoner, men ber alle som luftveissymptomer i henhold til anbefalinger fra folkehelseinstituttet (FHI) å ta kontakt per sms på telefonnummer 948 68 217. Vi ringer dere tilbake slik at vi sammen kan vurdere behov for svangerskapskontroll. 

Ullensaker helsestasjon 0-5 år reduserer nå tilbudet til sine brukere for å forebygge smitte av koronavirus. All gruppevirksomhet blir avlyst, samt enkeltkonsultasjoner. Barn som skal vaksineres og sårbare grupper, som nyfødte blir prioritert.

Åpen time kan benyttes dersom en har avtalt tid.

Ved bekymring eller spørsmål vedrørende sitt barn, ta kontakt med helsestasjonen på telefon 404 37 322.

Endringene gjelder for 2 uker av gangen, og blir fortløpende vurdert.


Publisert: 12.03.2020 14:01
Sist endret: 24.02.2021 16:03