Når grensene nå åpnes mer opp og flere velger å reise utenlands vil det være slik at flere land, flyselskaper og arbeidsgivere krever en attest som viser negativ Covid-19 test. 

Ullensaker kommune tilbyr ikke slik testing

Trenger den reisende en slik test så må en selv ta kontakt med fastlegen eller en privat aktør som har slikt testtilbud. Den reisende må selv betale for undersøkelsen og prøvetakingen, dette gir ingen HELFO-refusjon. Begrunnelse for dette er at det å reise er en privat beslutning og da må en selv besørge dette, som en gjør ved reisevaksine. 


Publisert: 16.07.2020 10:12
Sist endret: 16.07.2020 13:30