Kommunen på beredskapsøvelse 29.3.2022

Scenarioet er at et fly fra New York må nødlande etter at de om bord i flyet blir akutt syke etter matservering. Smittekilden er ukjent og det er viktig å iverksette en beredskapsoperasjon for å redde liv og finne smittekilden

­­– Som vertskommune for landets hovedflyplass, har Ullensaker kommune internasjonalt definerte ansvarsområder innen helse. Smittevern ved flyplassen og psykososial oppfølging av dem som er involvert i en beredskapshendelse, er blant ansvarsområdene, forklarer Monica J. Steen, beredskapsleder i Ullensaker kommune.

I en slik hendelse vil blant annet kommunen bistå med smittevernoverlege/kommuneoverlege og flere av kommunens hjelpefunksjoner. Slike funksjoner kan være det psykososiale kriseteamet, etableringsteamet og generell beredskapskoordinering. Andre instanser som vil være involvert ved en beredskapshendelse er f.eks Forsvaret, Politiet, Politiets Utlendingsenhet og sykehus. En beredskapshendelse kan være flyulykker, store branner, terrorangrep og forurensinger.

Kommunen øver gjerne flere ganger i året sammen med relevante samarbeidspartnere, spesielt fra politi, helse og Avinor. Man øver da på ulike hendelser som bidrar til at de etatene som har ansvaret, får trening, trygghet og kjennskap til sine oppgaver, i samarbeidet med andre.

– Dagens øvelse var det Forsvaret som stod for, som en del av NATO-øvelsen Cold Response. En fransk bataljon skulle øve med norske bidrag ved mottak av fly med mistanke om sykdom og smitte om bord. Øvelsene er viktige og nødvendige for de oppgavene som både kommunen og andre samvirkeaktører skal håndtere under lignende, reelle hendelser, avslutter Steen.


Publisert: 01.04.2022 14:06
Sist endret: 22.09.2022 09:43