Først og fremst er det viktig å si at vi i Ullensaker kommune følger Folkehelseinstituttets føringer og faglige råd, i tillegg til egne smitterutiner og helseplaner.

Det er et økende antall innbyggere i Ullensaker som har påvist smitte av korona. Enkelte av disse kan ha bistand fra hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten følger smittevernrutiner og har god håndhygiene. Det er også satt inn en rekke fysiske og organisatoriske tiltak for å redusere smittespredning.

Alle som har hatt nærkontakt med personer som har påvist smitte skal i karantene. Dette gjelder også helsepersonell som har hatt kontakt med smittede uten smittevernutstyr.

Hvis ansatte får påvist smitte vil de bli isolert. Alle som har fått besøk av eller vært i fysisk kontakt med den ansatte fra 24 timer før den fikk symptomer, vil bli kontaktet og varslet om dette. Disse personene må da i karantene.

Alle pasienter i hjemmetjenesten må være oppmerksomme på symptomer fra luftveiene og gi kommunen informasjon hvis de får dette. Det tas kontakt med fastlegen eller legevakten hvis de blir syke.


Publisert: 29.03.2020 19:35
Sist endret: 29.03.2020 19:35