- Vi er fornøyd med at  vi har fått god framdrift på næringsområdet. Vi legger aktivt til rette for vekst i privat næringsliv, og det er en gjennomgående positiv holdning i kommunen til alle som ønsker å bygge bedrifter og arbeidsplasser. Dette bidrar til at vi over tid klarer å holde oss blant de aller beste og mest attraktive kommunene i landet, sier plan- og næringssjef Åge Vebostad.

Han får støtte av ordfører Tom Staahle, -Bedrifter som ønsker å etablere seg i Ullensaker kan være sikre på at de er velkommen, de vil få kjapp saksbehandling og de vil oppleve at de blir en del av Norges mest spennende kommune hvor utviklingsmulighetene er meget gode.

Kommune-NM er en rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene i norske kommuner, utarbeidet av Menon Economics for NHO. Kommune-NM 2018 dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

- Ullensaker er en perfekt kommune for næringsetableringer som det mest sentrale knutepunkt i Norge og Norden. Vår lokalisering og fremfor alt positive vilje til bedriftsetableringer over tid er vesentlig for de gode resultatene vi har i denne kåringen de siste årene. Ambisjonene er ikke mindre for de neste 20 årene, sier ordfører Tom Staahle.  

Du kan se hele oversikten her:

https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/


Publisert: 24.08.2018 14:29
Sist endret: 17.01.2023 13:25