Helikopteret skal fly over planområdene med måleinstrumenter. Måleinstrumentene består blant annet av en godt synlig antenne som henger under helikopteret. 

Dere vil merke normal støy fra helikopteret mens målingene pågår. Helikopteret kommer til å fly frem og tilbake langs planlagte flylinjer med omtrent 100 meters avstand og antennen enger ca 30 meter over bakken. Flyvningen skjer i relativt lav hastighet på om lag 60 km/t. Utstyret som benyttes sender ut elektromagnetiske bølger som ikke er skadelig for mennesker eller dyr.

 

  • Målingene utføres for å kartlegge grunnforholdene i forbindelse med planlegging av ny E16.
  • Hensikten er å kartlegge dybder til berg og å kunne si noe om hva slags type berg og løsmasse det er i området.

Har du spørsmål kan henvendelse rettes til:
Nye Veier: Kristi K. Galleberg, 91195321 eller
EMerald Geomodelling: Karoline R. Jensen, 979 56 118

Les mer på e16portalen


Publisert: 09.06.2020 11:03
Sist endret: 09.06.2020 11:28