Grunnet en vannlekkasje i innkjøringen til Bakke skole, er veien midlertidig lagt om.

Arbeidet vil pågå ca 14 dager frem i tid.


Publisert: 30.04.2020 09:38
Sist endret: 30.04.2020 10:43