Vann og avløp er selvkosttjenester. Det vil si at innbyggere kun betaler det beløp det koster for kommunen å levere tjenestene. Oppsparte midler innen vann- og avløp må brukes innen 5 år etter selvkostreglene. Ullensaker kommune står foran store investeringer. Det skal blant annet bygges nytt renseanlegg på Gardermoen. Ullensaker har derfor startet oppsparing av midler innen vann og avløp i god tid før byggingen. Årsaken til at vann- og avløpsgebyret var så mye lavere i fjor var at kommunen hadde spart opp en del midler litt for tidlig. Disse måtte derfor tilbakeføres til innbyggerne i form av lavere gebyrer for 2021.

Du finner mer informasjon her: Kommunale eiendomsgebyrer 


Publisert: 16.03.2022 09:16
Sist endret: 16.03.2022 09:16