-Stillingen som rådmann i Ullensaker kommune har vært både spennende og givende. Jeg har følt det som et privilegium å få lov til å jobbe i en organisasjon med så mange dyktige medarbeidere og engasjerte politikere. Det var derfor ikke et enkelt valg å ta da jeg ble kontaktet av Oslo kommune og oppfordret til å søke stillingen som bydelsdirektør i bydel Nordre Aker. Muligheten til å få jobbe med de utfordringene og mulighetene som Oslo by står overfor i årene som kommer, var imidlertid for forlokkende til at jeg kunne la være å søke, forteller Rune Hallingstad.

Rune Hallingstad har vært ansatt som rådmann i Ullensaker kommune siden august 2017. I løpet av denne tiden har han særlig hatt et fokus på utvikling av tjenestene og samfunnsutviklingen i kommunen. Dette har blant annet resultert ny kommuneplan med særlig fokus på tjenesteutvikling, næringsutvikling og by- og tettstedsutvikling. Økonomisk og miljømessig bærekraft har vært stikkord i dette arbeidet.

-Jeg synes det er synd at Rune forlater Ullensaker, samtidig som jeg har respekt for hans valg. I fire år har vi vært heldige å ha en fremoverlent og trygg rådmann, egenskaper som særlig har vært viktige i hans rolle som leder av kommunens kriseledelse under koronapandemien. Jeg ønsker Rune alt godt og lykke til i innsatsen for Oslo kommune, sier ordfører Eyvind J. Schumacher

Rune Hallingstad vil stå i rådmannsstillingen frem til 31. juli, og kommunen vil snarlig iverksette en rekrutteringsprosess av ny rådmann.


Publisert: 23.04.2021 14:14
Sist endret: 27.04.2021 07:38