Innhold

Regjeringen har lagt opp til at opplæringen for elever fra 5. trinn og oppover kan kombineres med hjemmeundervisning dersom det er nødvendig utfra gjeldende smittevernregler. Ullensaker kommune har bestemt at elevene på 5. – 9. trinn starter på skolen fra onsdag 13. mai. I Ullensakerskolen er vi opptatt av å organisere opplæringen slik at elevene på 5.- 9. trinn får et tilnærmet likt tilbud, uavhengig av hvilken skole de tilhører. For å ivareta smittevernhensyn betyr dette at 5. til 9. trinn vil få et opplæringstilbud som er annenhver dag på skolen og resten fjernundervisning. Den enkelte skole vil sende ut informasjon om hvilke dager de ulike trinnene skal være på skolen.

Ifølge smittevernveilederen for skole, kan kohortstørrelsen tilpasses lokale forhold, størrelsen på klassen, og den enkelte skoles forutsetninger. Skolene må selv vurdere om det er forsvarlig å øke størrelse på kohortene basert på elevenes alder, aktivitetsnivå, behov for voksenoppfølging og muligheten til å holde avstand mellom elever. Elevene oppfordres fortsatt til å holde en meters avstand og unngå unødvendig nærkontakt. Kohorter bør opprettholdes også på SFO i størst mulig grad. Det er en fordel at elevene ikke omgås elever utenfor egen kohort på fritiden.

Ullensaker kommune følger rådene i smittevernveilederen for å begrense smittespredning av viruset.

Fortsatt er god hygiene og håndvask det viktigste smitteverntiltaket. Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Elevene bes vask hendene før de kommer på skolen og med en gang de kommer hjem. Skolene prøver å ta imot barna ute og ønsker at foreldre ikke blir med inn på skolen eller i garderoben.

I tillegg er et godt renhold viktig. Det utføres derfor forsterket renhold på punkter som berøres ofte. Dette beskrives ytterligere i smitteveilederen for skolene.

Alle skoleskysslinjer er i full drift. Men med kravene til avstand om bord er kapasiteten i praksis redusert til det halve.

Følgende oppfordring er gitt til barn og foresatte:

  • Følg myndighetenes rutiner om hånd- og hostehygiene før, under og etter reisen.
  • Vis hensyn og hold en meters avstand når du venter på skolebussen.
  • Gå inn bakdøren på bussen, da fordøren er stengt. Du skal ikke vise busskortet ditt til fører.
  • Vent på tur når du skal gå på og av, og hold en meters avstand.
  • Benytt kun annethvert sete. (Dette vil bli merket opp de nærmeste dagene.)
  • Husk å feste setebeltet og ha det på under hele reisen.
  • Fører åpner døren, du trenger ikke trykke på åpneknappen.
  • Dersom du er syk eller kan være smittet skal du ikke reise med skolebussen.

 


Publisert: 08.05.2020 20:59:00
Sist endret: 11.05.2020 11:16