De sentrale myndighetene betegner nå situasjonen som en pandemi. Den potensielt største krisen i fredstid.

Vi må prioritere liv og helse først. Kommunen har laget oversikter over hva føringene og bestemmelsene betyr for kommunens ansatte og innbyggere. Informasjonen er lagt ut på kommunens nettsider.

Vi har sendt ut informasjon til foreldre og ansatte i skole og barnehage, via deres meldesystemer.

Alle ansatte har fått en epost om hvordan vi skal organisere arbeidet vårt i tiden som kommer. Helsepersonell, og andre samfunnsfunksjoner vurdert som kritiske, skal møte på jobb som vanlig.

I samråd med myndighetene har vi styrket beredskapen ved Oslo lufthavn Gardemoen.

Det vil være et stort informasjons- og kommunikasjonsbehov. Vi oppdaterer våre nettsider løpende.

www.ullensaker.kommune.no


Publisert: 13.03.2020 09:33
Sist endret: 20.03.2020 11:39