Kommunen opplever stadig at kjøretøy står parkert over lang tid på pendlerparkeringen Porten ved Nordby stasjon. Dette fører til dårligere kapasitet for dem som benytter parkeringen til pendlerparkering. Det gjør det også vanskelig å gjennomføre snøbrøyting og vårrengjøring.   

Nå er det satt opp skilt som viser at det er forbudt å parkere på parkeringsplassen mellom kl. 02.00 og 05.00 mandag til fredag. De som benytter parkeringen, må nå altså merke seg at de ikke kan stå her over natten. To plasser ved parkeringen blir dessuten forbeholdt bevegelseshemmede. 

Parkering Nordby stasjon

Foto: Ullensaker kommune


Publisert: 11.02.2022 13:47
Sist endret: 22.02.2022 08:56