Innhold

Saken er oppdatert kl 18:00

Kommuneoverlegen er varslet og har hatt kontakt med den smittede for å kartlegge hvem den smittede har hatt kontakt med. Kontaktnettet til den smittede blir nå kontaktet og forebyggende medisinering vil bli igangsatt ved behov.

Den smittede kvinnen har det etter forholdende bra. Hun arbeider som lærling og har ikke tilknytning til en videregående skole eller skoleklasse. 

Den smittede har arbeidet i en barnehage i en nabokommune. Alle foreldre til barn og alt personalet ved barnehagen er allerede informert per telefon  om situasjonen og tilbys forebyggende antibiotikabehandling av den lokale kommuneoverlege. Nære venner er kartlagt og vil bli kontaktet i løpet av ettermiddagen og tilbys forebyggende antibiotikabehandling ved Jessheim legevakt. Alle legevakter i nabokommuner er varslet.

Den smittede har siste uken «rullet» med 3 russebusser. Dersom du har vært på på en av disse bussene de siste 8 dager ber kommuneoverlegen i Ullensaker at du tar kontakt med nærmeste legevakt for forebyggende behandling. De tre aktuelle russebussene er:

  • Club House fra Lørenskog
  • Castle Club fra Skedsmo
  • Manhatten fra Sørumsand

Det er også aktuelt å tilby disse personene vaksine over helgen. Det er viktig at forebyggende behandling tas snart som mulig.

Dersom noen opplever feber og dårlig almenntilstand oppfordrer kommuneoverlegen befolkningen til å ta kontakt med legevakt. 

- Vi oppfordrer russen til å ikke utsette seg unødvendig for hard festing med lite nattesøvn og stort alkoholinntak. Dette svekker kroppens immunforsvar. Man bør heller ikke drikke av samme flaske, sier kommuneoverlege Lars Meyer-Myklestad i Ullensaker kommunen.

Pressekontakt: 
Kjetil Bjørnsrud, kommunikasjonssjef Ullensaker kommune. Kjetil.bjornsrud@ullensaker.kommune.no, mobil 950 21 449


Publisert: 13.05.2017 12:15:39
Sist endret: 13.05.2017 12:15