De siste dagene er det vedtatt strengere nasjonale og lokale smittevernregler for å få kontroll på den økende koronasmitten i samfunnet. Et av de viktigste tiltakene, er å begrense sosial kontakt så mye som mulig. På bakgrunn av dette er det innført besøkstans ved kommunens helseinstitusjoner fra og med 4. januar til og med 18. januar. Det er unntak for pårørende til institusjonsbeboere som er livets sluttfase. Digitale møter via nettbrett e.l. vil være mulig flere steder.


Publisert: 04.01.2021 22:24
Sist endret: 25.01.2021 10:42