Kommuneoverlegen har fattet vedtak om fjernundervisning på grunn av manglende kapasitet på smittesporingen i kommunen. Smitten har over tid vært høy blant barn og unge. Det har vært gjennomført testregimer i skoler og klassetrinn der det har vært smitteutbrudd, samt målrettede tiltak etter trafikklysmodellen. Smitten er økende i Ullensaker kommune generelt.

- De siste dagene er det meldt om at en stor del av de positive prøvene ikke kan spores samme dag. Dette medfører en forverrelse i smittesituasjon i kommunen, samt at man har mistet oversikt over hvor smitten er. Det er meldt at det vil bli økt bemanning på smittesporing, slik at det er mulig å gjenvinne oversikt og kontroll. Dette vil likevel ta noe tid, og det er ikke forsvarlig å holde skolene åpne slik situasjonen er nå, sier konstituert kommunaldirektør Kjersti Stundal.

Barn under 12 år som har foresatte i samfunnskritiske funksjoner, og særlig sårbare barn og unge, vil likevel kunne få et tilbud på skolen dersom det er behov for det.

Les kommuneoverlegens vedtak


Publisert: 19.12.2021 15:33
Sist endret: 19.12.2021 16:08