LØFT- Trenings- og mestringskurs

Målet er at kurset skal bli en nyttig og lærerik periode for deg. Du vil møte erfarne fagfolk, og kunne utveksle erfaringer og tanker med personer som har egen erfaring med kreft. Dersom du er i aktiv kreftbehandling må du være klarert for trening av lege. Før oppstart ønsker vi en samtale med deg. Dette er viktig for at du skal bli godt ivaretatt gjennom kurset. En eventuell samtale etter kursslutt er valgfritt.

Du er velkommen på trening og undervisning uansett nivå og dagsform. Vi tilrettelegger opplegget slik at det passer best mulig for deg. Gruppa vil bestå av maks 10 deltakere.

 • Tid: 11. september 2019 kl. 09:30 - 11:30
 • Sted: Helsehuset i Ullensaker. Ragnar Strømsveg 6, 2067 Jessheim, Akershus
 • Kontakt: Linda Skartlien epost tlf:489 59 276
 • Pris: Egenandel for kursene er kr 351,- Gratis hvis du har frikort (gjelder pasienter). Egenbetaling for fysioterapi i gruppe følger gjeldende takster til du har nådd egenandelsgrensen for frikort 2, se helfo.no  Vi sender faktura i etterkant. Hvis du har frikort 2, ta dette med til oppstartsamtalen.

Oppstart/varighet

Kurset starer 11.09.19 og pågår i 9 uker. 
Trening hver uke og undervisning i ulike tema hver andre uke. Hvis du ikke er i form en dag, er det bedre at du deltar på noe enn at du ikke møter opp. Hvis du ikke kan delta, gi beskjed til Imke Symens, fysioterapeut.

Det blir mulighet for å ha med pårørende ved to av undervisningene: Seneffekter etter kreftbehandling og Nærhet og samliv. Undervisningen blir ledet av kreftkoordinator Linda Skartlien, samt enkelte eksterne forelesere.

Påmelding

 • Linda Skartlien, Kreftkoordinator Tlf.: 489 59 276. E-post linda.skartlien@ullensaker.kommune.no
 • Imke Symens, Fysioterapeut Tlf.: 948 62 434. E-post

Program

 • Onsdag 11.09 kl.0930-11.30: Velkommen. Informasjon om kurset. Ernæring med Linda Skartlien, kreftkoordinator. Fysisk aktivitet og helse – Bli kjent med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 18.09 kl.0930-1030: Trening med Imke Symens.
 • Onsdag 25.09 kl.0930-11.30: Seneffekter etter kreftbehandling – For gruppedeltakere og pårørende med Linda Skartlien, kreftkoordinator. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 09.10 kl.0930-1030: Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 16.10 kl.0930-1130: Mestring med Rita Kristoffersen, diakon i Furuset menighet, Ullensaker kommune. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 23.10 kl.0930-1030: Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 30.10 kl.0930-1130: Nærhet og samliv – For gruppedeltakere og pårørende med Randi Gjessing, sexolog/kreftsykepleier, Ahus. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 06.11 kl.0930-1030: Trening med Imke Symens, fysioterapeut.
 • Onsdag 13.11 kl.0930-1130: Veien videre m/Imke Symens, fysioterapeut og Linda Skartlien, kreftkoordinator. Trening med Imke Symens, fysioterapeut.

Velkommen!

Kreftkoordinator hjemmeside


Publisert: 09.07.2019 10:20
Sist endret: 22.06.2021 08:20