Kreftkoordinator Ullensaker

Kontaktinformasjon:

Linda Skartlien epost

Telefon: 48 95 92 76

Mandag-fredag kl 09:00-15:00

Besøksadresse:

Helseshuset, Ragnar Strøms veg 6

Hva gjør en kreftkoordinator?

  • Bidra til økt trygghet og livskvalitet for de som er rammet av kreft
  • Hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen sammen med den kreftsyke og pårørende (barn/ungdom/voksne) 
  • Være lett tilgjengelig
  • Hjemmebesøk
  • Støttesamtaler – før/under/etter behandling
  • Ha oversikt over tilbud og tjenester som fins i kommunen, men også utenfor kommunen, for eksempel rehabiliteringsmuligheter
  • Oppfølging av barn med kreftsykdom eller som pårørende. Samarbeider med bl.a. barnehage, skole, familieteam og helsestasjon
  • Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg – i eget hjem og i institusjon
  • Veiledning/undervisning av ansatte i pleie/omsorgstjenesten og evt. ansatte i andre kommunale instanser etter behov
  • Tilrettelegge for en verdig avslutning av livet (hjemme eller institusjon)

Hvem kan ta kontakt? 

Kreftkoordinator følger opp pasienter og pårørende i alle aldre som bor eller oppholder seg i kommunen, og som er rammet av kreftsykdom.

Du kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator uten henvisning, uavhengig om du selv er eller har vært kreftsyk eller om det er noen du kjenner som er kreftsyk.

De som utredes for kreft, er under behandling, er ferdig behandlet og under rehabilitering eller de som ikke blir frisk av sin kreftsykdom, samt etterlatte.

Tjenesten er gratis