Kreftkoordinator Ullensaker

Kontaktinformasjon:

Vi har ingen kreftkoordinator pt.

Ta kontakt med Tildelingsenheten   

Telefon: 47 69 52 63

Mandag-fredag kl 09:00-15:00

Postadresse: Ullensaker kommune, Rådhuset, Postboks 470, 2051 Jessheim

Hva gjør en kreftkoordinator?

  • Bidra til økt trygghet for de som er rammet av kreft
  • Hjelpe til med å koordinere og tilrettelegge hverdagen sammen med den kreftsyke og pårørende (barn/ungdom/voksne) 
  • Hjemmebesøk
  • Støttesamtaler – før/under/etter behandling
  • Ha oversikt over tilbud og tjenester som fins i kommunen, men også utenfor kommunen, for eksempel rehabiliteringsmuligheter
  • Bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen
  • Veiledning/undervisning av ansatte i pleie/omsorgstjenesten og evt. ansatte i andre kommunale instanser etter behov
  • Tilrettelegge for en verdig avslutning av livet (hjemme eller institusjon)

Hvem kan ta kontakt? 

Kreftkoordinator følger opp pasienter og pårørende i alle aldre som bor eller oppholder seg i kommunen, og som er rammet av kreftsykdom.

De som utredes for kreft, er under behandling, er ferdig behandlet og under rehabilitering eller de som ikke blir frisk av sin kreftsykdom, samt etterlatte.

Tjenesten er gratis og du trenger ikke henvisning.