Helsehuset

Besøksadresse:

Ragnar Strømsveg 6, 2067 Jessheim

Om helsehuset

Helsehuset rommer akuttbehandling, rehabilitering/habilitering og korttidsplasser. Tjenester og avdelinger på Helsehus er:

  • Mestringsteam
  • Fysio- og ergo-tjenester
  • Dagrehabilitering
  • Hjelpemiddellager
  • Kommunal øyeblikkelig hjelp
  • Legevakt
  • Medisinsk korttid og rehabilitering

Du finner oss her: