Helsehuset

Besøksadresse:

Ragnar Strømsveg 6, 2067 Jessheim

Om helsehuset

Helsehuset rommer forebyggende tjenester, akuttbehandling og korttidsplasser. Tjenester og avdelinger på Helsehus er; Legevakt, Kommunal øyeblikkelig hjelp, Hjelpemiddellager, Medisinsk korttid og rehabilitering, Fysio- og ergo tjenester, Kreftkorrdinator, Rådgivningstjeneste for seniorer, Frisklivssentral.