Innbygger må kunne gjøre seg forstått ved egen hjelp og ha evne til å sette seg mål. Tjenesten gjennomføres i hjemmet og nærmiljøet til innbygger flere ganger i uken over et kort tidsrom, ofte 3-4 uker.   

Eksempler på aktiviteter det kan være aktuelt å trene på er: gå trapp, dusje selv, lage mat, handle i butikken, hente posten og kaste søppel, delta i sosiale aktiviteter/hobbyer. 

  • Du vil få bistand til å utarbeide mål på hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.
  • Det vil bli satt opp en rehabiliteringsplan for treningsperioden, og du vil få besøk av en hjemmetrener som følger deg opp fra at du skal kunne nå dine mål. 
  • Tilbudet passer for deg som har hatt et nylig fall i funksjon som gjør at du ikke klarer hverdagen som tidligere. 
  • Du er motivert og ønsker å gjøre en innsats for å gjenvinne det du tidligere mestret, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv i hverdagen igjen. 

Hvordan få hjelp fra mestringsteamet?

Du kan henvises fra fastlege, fra korttidsopphold eller fra hjemmesykepleie.


Publisert: 08.09.2022 13:02
Sist endret: 26.09.2022 13:38