Innhold

Kontaktinformasjon

  • Du finner oss i Helseshuset, Ragnar strømsveg 6, 2067 Jessheim, i 2. etg
  • Telefon: 958 91 826

Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold, og kan enten være dag eller døgnopphold.

Hvem kan søke?

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og trenger en vurdering av funksjonsnivå.

Hvordan søker jeg?

Søknad

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Det vil bli innhentet opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Søknader om institusjonsopphold behandles etter lov om helsetjenesten i kommunen §2-1.

Pris

 

Priser pr. 1.1.2019.

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rebabilitering, Utredning og Forebygging (RUF)
TjenestePr. døgn
Korttidsopphold i institusjon / rehabiliteringsavdeling (pr. døgn)

kr 165*

* Prisen fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet. 
Betaling skjer etterskuddsvis.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er beskrevet i : Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 


Publisert: 25.04.2019 15:40:17
Sist endret: 25.04.2019 15:40