Innhold

Et korttidsopphold ved MKR er målrettet og tidsavgrenset opphold i institusjon der det tilrettelegges for opptrening etter sykdom eller skade, eller vektlegges nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang. 

Hva kan du få hjelp til?

  • Opptrening og rehabilitering etter funksjonsfall
  • Medisinsk behandling og tverrfaglig oppfølging med søkelys på å mestre ADL (dagliglivets oppgaver)
  • Forebygge ytterligere funksjonssvikt
  • Veilede i ADL trening
  • Tverrfaglig kartlegging av videre hjelpebehov

Hvordan søke opphold på MKR

Det er kommunens Helse- og mestringstorg (Tildelingsenheten) som tildeler plasser på MKR. Det vil bli innhentet opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering før du tildeles plass. Søknader om institusjonsopphold behandles etter lov om helsetjenesten i kommunen §2-1.  

Vedlagt søknaden må du ha med legeopplysninger fra din fastlege.

Ullensaker kommune, Helse- og mestringstorget

Postboks 470, 2051 Jessheim

epost: postmottak@ullensaker.kommune.no 

Søknadsskjema

Du kan nå oss på mottakstelefonen 476 95 263. 

Om vi ikke er tilgjengelig på telefonen, så send oss gjerne en mail, men husk å ikke opplyse om sensitiv personopplysninger per mail. 

Korttidsopphold

Hvis du trenger opptrening etter sykdom eller skade, eller nærmere utredning av sykdoms- eller skadeomfang, kan du søke om korttidsopphold. Korttidsopphold er et målrettet og tidsavgrenset opphold, og kan enten være dag eller døgnopphold.

Hvem kan søke?

Personer som har behov for helsefaglig hjelp for en periode, og trenger en vurdering av funksjonsnivå.

Hvordan søker jeg?

Søknadsskjema

Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Det vil bli innhentet opplysninger for å kunne gjøre en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Søknader om institusjonsopphold behandles etter lov om helsetjenesten i kommunen §2-1.

Pris

 

Priser pr. 1.1.2019.

PRO Kløfta, Jessheim Øst, Jessheim Vest og Rehabilitering, Utredning og Forebygging (RUF)
TjenestePr. døgn
Korttidsopphold i institusjon / rehabiliteringsavdeling (pr. døgn)

kr 165*

* Prisen fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet. 
Betaling skjer etterskuddsvis.

Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester er beskrevet i : Egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester i institusjon mv. 

Kontaktinformasjon

Du finner oss i Helsehuset, Ragnar strømsveg 6, 2067 Jessheim, i 2. etg

Telefon: 958 91 826


Publisert: 25.04.2019 15:40:17
Sist endret: 24.05.2023 15:37