Innhold

Du finner oss i Helsehuset på Gardermoen Campus 

Den interkommunale legevakten for kommunene: Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad er lokalisert i det nye Helsehuset på Gardermoen Campus.

Adresse: Ragnar Strøms vei 6, 2067 Jessheim.

Direkte telefon: 116 117

Legevakt

Legevakt for alle, men ikke for alt! 

Legevakten hjelper deg når det haster. Kontakt oss på telefon 116117 ved akutt sykdom og skade.Legevakten skal etter lovverket gi nødvendig helsehjelp, råd og veiledning ved henvendelser om øyeblikkelig hjelp som ikke kan vente til fastlegens åpningstid. Tjenesten gjelder personer som bor eller oppholder seg i kommunen og har behov for øyeblikkelig hjelp. Riktig bruk av legevakten er viktig for alle.   

Om legevakt 

Trenger du hjelp med akutt skade eller sykdom utenom fastlegens kontortid, ringer du 116 117, og du vil da bli koblet til nærmeste legevakt. Ved livstruende situasjoner ringer du 113. 

Legevakten kan hjelpe når du 

 • trenger øyeblikkelig hjelp. 

Fastlegen kan hjelpe når du: 

 • Trenger raskt hjelp i fastlegens åpningstid. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag hvis situasjonen krever det. 

 • De fleste sykdomstilfeller behandles best av fastlegen som kjenner deg godt og har tilgang til journalen din. 

Ring 113 ved livstruende og alvorlige hendelser,ulykker, og ved disse symptomene: 

 • Akutte brystsmerter i mer enn fem minutter 

 • Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet 

 • Akutte lammelser, uforklarlig ustøhet og/eller akutte talevansker 

 • Alvorlige pustevansker 

 • Forgiftning eller alvorlig allergisk reaksjon 

 • Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme 

 • Hvis bruk av hjertemedisinen nitroglyserin har mindre effekt enn vanlig

Hvem kan få hjelp på legevakten 

 • personer som bor eller oppholder seg i kommunen og har behov for øyeblikkelig hjelp 

 • personer som er på reise i kommunen og trenger medisinsk hjelp 

Du trenger ikke henvisning for å få behandling ved legevakten. Før du tar kontakt med legevakten, bør du ha vurdert om fastlegen kan hjelpe deg i stedet. 

Når du kommer til legevakten, er det en fordel om du har med: 

 • oversikt over faste medisiner du bruker 

 • relevante medisinske papirer (rapport fra sykehus el.) 

 • legitimasjon 

Pris

Du betaler egenandel for behandling ved legevakten, med mindre du har frikort. Barn under 16 år betaler ikke egenandel. Medisiner, bandasjerannet materiell dekkes ikke av frikortet. 

Oversikt over egenandeler for helsetjenester

Mer om frikort for helsetjenester

Helsehjelp til utenlandske statsborgere

Henvendelse fra privatperson

Hvis du opplever at du ikke har fått nødvendig helsehjelp, eller du er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Kommunen har på sine hjemmesider et eget skjema for henvendelser til legevakten. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Statsforvalteren. Klageskjema til statsforvalteren finner du på deres hjemmeside. Du kan ta kontakt med Norsk pasientskadeerstatning for å fremme erstatningskrav dersom du har blitt påført skade etter behandlingssvikt hos legevakten.

Henvendelse fra virksomhet

Henvendelser fra virksomheter kan meldes inn via dette skjema (For å bruke dette skjema må du logge inn med Bank ID.)

Fakturaspørsmål

Har du spørsmål om faktura? Fyll ut dette skjema. 

Jobbe hos oss

Ønsker du jobbe hos oss? Hvis du er selvstendig næringsdrivende lege, kan du søke via dette skjema.

Relevante nettsteder

Fastlege

Legevakt

Aktuelle lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2

Pasient- og brukerrettighetsloven

Akuttmedisinforskriften

Forskrift om tjenester til personer uten fast opphold    

Film som viser legevakten


Publisert: 21.09.2016 14:18:27
Sist endret: 10.01.2024 11:26